Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
30. oktober 1992
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift

§ 1

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift, som ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. oktober 1989, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 9, stk. 1, nr. 1 og 2 ændres "kapitel II" og "boligstøtteudvalget" til henholdsvis: "Kapitel IV" og "Landsstyret"

2. I § 9, stk. 2 ændres "bolig- eller erhvervsstøtteudvalget" til: "Landsstyret eller erhvervsstøtteudvalget"

3. I § 9, stk. 2 ændres "§ 6" til: "§ 5"

4. I § 11 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Dokumenter, der oprettes i henhold til §§ 37-39 i arvelov for Grønland er stempelfri, når dokumenterne oprettes i anledning af dødsfald."

5. Efter § 22 indsættes:
"§ 22a. Offentlige myndigheder samt advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaber skal på begæring meddele skattedirektoratet enhver oplysning til brug for skattedirektoratets afgørelser i henhold til denne landstingslov."

6. Efter § 23 indsættes:
"§ 23a. Skyldige afgifter kan inddrives i henhold til reglerne i den grønlandske retsplejelovs kap. 7 om tvangsfuldbyrdelse af skatte- og afgiftskrav, herunder at der kan ske tilbageholdelse i udbetaling af penge, der tilkommer skyldneren. "

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen