Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
30. oktober 1992
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen

§ 1.

I landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsen indsættes efter § 12:

"

§ 12a
. På landstingets finanslov afsættes hvert år et beløb til biblioteksvederlag.
Stk. 2. Det afsatte beløb fordeles, efter regler fastsat af Landsstyret, til grønlandske forfattere, oversættere, illustratorer og fotografer, hvis værker er grønlandsksprogede bøger og lydbøger."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen