Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 20
25. oktobari 1990
Atorunnaartut

Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaat

§ 1. Inatsimmi uani aalajangersakkat naapertorlugit inuit selskabillu, angallatinik Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasunik raajarniarsinnaanermut akuersissummik peqartut, pisaminnik, kalaallit nioqqutissiorfiinut nioqqutissiassatut tulaanneqanngitsunik, landskassemut nakkartartussanik akitsuutinik akiliisassapput.

§ 2. Raajat § 1-imi taaneqartut akiinit akitsuummut akiliisoqartassaaq, takuulli § 3.
Imm. 2. Akitsuuteqartussaaneq atuutilissaaq raajat tunineqarneranni, takuulli § 3, imm. 2.

§ 3. Tunisinermi akigititaq imminnut attuumassuteqanngitsumik niuertut akornanni niuernermisulli allaanerusumik aalajangersarneqars-mappat Akileraartarnermi Pisortaqarfiup tunisinermi akigititaq aalajangersarsinnaavaa, immminnut attuumassuteqanngitsut niuertut akornanni niueqatigiinnerminni angusarisinnaasaannut naapertuuttumut.
Imm. 2. Sillimmasiissutit taarsiivigineqarnerillu inatsimmi uani tunisinermi akisulli isigineqarput.

§ 4. Akitsuusigassat §§-it 2 aamma 3-mi naatsorsorneqarsimasut 11 procent-imik akitsuuserneqassapput.
Imm. 2. Ukioq akitsuuteqarfiusoq tassaavoq qaammatisiutit malillugit ukioq.

§ 5. Ingerlatsiviit akltsuutinut akiliisussaasut raajat akitsuusigassat tunisatik naatsorsortassavaat, akitsuutit naatsorsorneqarnissaannut eqqortumillu akilerneqarnissaasa nakkutigineqarnissaannut tunngaviusussanik.
Imm. 2. Qanoq naatsorsuisarnissamut malittarisassat sukumiinerusut Akileraartarnermi Pisortaqarfimmit aalajangersarneqassapput.

§ 6. Kvartalit tamaasa akitsuutit akilerneqartassapput.
Imm. 2. Kvartalikkaartumik akitsuusigassat naatsorsorneqarneranni akitsuusigassat angallammut ataatsimut, § 1-imi pineqartumut, angallammilu nioqqutissiorsinnaanermut akuersissummik peqartumut, 1 mio. koruunit ilanngaatigitinneqassapput.
Imm. 3. Ilanngaatissat tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ukiup akitsuuteqarfiusup iluani atorneqarsimanngitsut, kvartalimut tullermut ingerlateqqineqarsinnaapput, takuuk § 4, imm. 2.

§ 7. Ingerlatsiviit akitsuutinut akiliisussaasut kvartalit naaneri tamaasa kingusinnerpaamillu qaammatip tulliani ulluinnarmi kingullermi, Akileraartarnermi Pisortaqarfimmut nalunaarutigisassavaat akitsuusigassat tunngaviat taakkununngalu akitsuutissat annertussusaat. Nalunaarut ingerlatsiviup ulluinnarni aqutsisuinit atsiorneqarsimassaaq.
Imm. 2. Nalunaarut pif::issaagallartillugu nassiunneqarsimanngippat piffissaml akitsuutinut akiligassat 2 pct.-imik erniaqartinneqassapput, minnerpaamilli 500 koruuninik annerpaamillu 2.000 koruuninik.

§ 8. Kvartalimi akitsuusigassat akitsuutaat qaammatip tulliup naannginnerani Aklleraartarnermi Pisortaqarfimmut akilerneqarsimassapput.
Imm. 2. Akitsuutit piffissaagallartillugu akilerneqarsimanngippata ullormit akiliffissamit kingullermiit qaammatip aallartinneri tamaasa akiligassat 2 pct.-imik ernialerneqartassapput, minnerpaamilli 500 koruuninik.

§ 9. Ingerlatsivik akitsuutinut piffissaagallartillugu akiliisimanngitsoq Akileraartarnermi Pisortaqarfimmit peqquneqarsinnaavoq kvartalimit sivikinnerusumut nalunaarusiortaleqqullugu.
Imm. 2. Aammattaaq Akileraartarnermi Pisortaqarfiup ingerlatsivik piffissaagallartillugu akitsuutinut akiliisimanngitsoq § 8-imi taaneqartumit sivikinnerusumik akiliinissamut piffissalersinnaavaa, piumasaralugulu akitsuutit akilerneqarnissaannut qularnaveeqqusiisoqarnissaa.

§ 10. Paasineqarpat ingerlatsiviup akitsuusigassat eqqunngitsumik nalunaarusiorsimagai, taamaalilluni ingerlatsivik akitsuutinut akiliinikippallaarluni, taava akiligassat sinneri ingerlatsivimmit akilersinniarneqassapput, § 8, imm. 2 naapertorlugu pillaatitut ernialiunneqarsinnaasut ilanngullugit, sivikinnerpaamillu ullut 14-t qaangiutsinnagit akiligassatut.
Imm. 2. Paasineqarpat ingerlatsivik akitsuutinut akiliivallaarsimasoq, ullormit akiliiffimmiit qaammatit aallartinneri tamaasa akiliutaavallaarsimasut 1 pct.-imik ernialerneqartassapput.
Imm. 3. Nalunaarusiaq piffissaagallartillugu nassiunneqarsimanngippat imaluunniit akitsuutit ingerlatsiviup naatsorsuutai tunngavigalugit naatsorsorneqarsinnaanngippata, Akileraartarnerni Pisortaqarfiup akitsuutit missiliuussinikkut angissusilersinnaavai.
Imm. 4. Akitsuutit pifjîissaagallartillugu akilerneqarsimanngippata ullormit akiliiffissamit kingullermiit qaammatit aallartinneri tamaasa akiligassat 2 pct.-imik ernialerneqartassapput, mi.nnerpaamilli 500 koruuninik.

§ 11. Inatsit una naapertorlugu Akileraartarnermi Pisortaqarfiup aalajangiineri sap. akunneri sisamat qaangiutsinnagit akitsuutinik nakkutilliisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput, takuuk § 16.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu akitsuutit annikillineqarpata, aningaasat ullornit akiliiffimmiit qaammatit aallartinneri tamaasa qaammammut 2 pct.-imik ernialerneqartassapput.
Imm. 3. Akitsuutinik nakkutilliisut aalajangiineri sap. akunneri arfineq-pingasut qaangiutsinnagit eqqartuussisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

§ 12. Ingerlatsivinnut, inatsimmi pineqartunut Akileraartarnermi Pisortaqarfik misissuiartortarsinnaavoq aammalu ingerlatsiviup ingerlatsinermini atuagaatai, naatsorsuutinut tunngasut allat kiisalu allagaatai misissortarsinnaallugit.
Imm. 2. Imm. 1-imi pineqartumik misissuiartornermi ingerlatsiviit piginnittui ingerlatsivimmilu sulisut Akileraartarnermi Pisortaqarfik pisariaqartunik ilitsersorlugulu ikiortassavaat.
Imm. 3. Atortut imm. l--imi taaneqartut Akileraartarnermi Pisortaqarfiup piumasaqarneratigut tunniunneqassapput imaluunniit Akileraartarnermi Pisortaqarfimmmut nassiunneqassallutik.
Imm. 4. Naatsorsuutitigut atortut il.il. inummi pingajuusumiippata, taassuma, taakkua allanut tunniunneqannginnissaannik pisussaaffeqaraluarluni, atortut Akileraartarnermi Pisortaqarfimmut tunniutissavai, taamaattoqartillugulu Akileraartarnermi Pisortaqarfiup isumagissavaa atortut atorneqareerpata inummut pingajuusumut pineqartumut utertinneqarnissaat.

§ 13. Pisortat oqartussaasut piumaffigineqarunik paasissutissat suulluunniit Akileraartarnermi Pisortaqarfimmut nalunaarutigissavaat, ingerlatsiviit nalunaarsornissaannut akitsuutillu akilerneqarsimanerisa nakkutigineqarnissaannut Akileraariarnermi Pisortaqarfiup atugassaatut.

§ 14. Inatsimmi matumani aalajangersakkat naapertorlugit akitsuutit akilerneqarnissaannut akisussaasuuvoq raajartassanut akuersissunmik piginnittoq.
Imm. 2. Ukiumut pisas?arisat tamarmiusut ilaalluunniit tunineqarsimappata, pisassanik pisisoq akitsuutit akilernissaannut akisussaavoq.

§ 15. Naalakkersuisut, naalakkersuisulluunniit tamatumunnga piginnaatitaat inatsisip matuma atuutsinneqarnissaanut erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaapput kiisalu akitsuummut akilii.nngitsoortitsisinnaallutik imaluunniit annikilliliisinnaallutik, pissutsit immikkut illuinnartut tamanna pisariaqartippassuk.
Imm. 2. Naalakkersuisut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit akitsuutinut akiliinngitsoornissamut akuersissuteqarsinnaapput, nunami nioqqutissiorfiit imaluunniit immikkut misileraalluni aalisarnerup tamanna pisariaqartippassuk.

§ 16. Akitsuutinut nakkutilliisoqarfik 5-inik ilaasortaqarpoq. Nammineq malittarisassani aalajangersassavai, tamatumani ilaallutik suliassani ataasiakkaani inuup aalajangeeqataasinnaaneranut maleruagassat.
Imm. 2. Akitsuutinut nakkutilliisoqarfimmi ilaasortaapput Landsdommeri, siulittaasuusoq, inuussutissarsiornermut akileraartarnermullu pisortaqarfinni direktørit kiisalu Avataasiutinik Piginneqatigiiffiit Katuffiat aammalu Royal Greenland A/S-ip direktøria.
Imm. 3. Siulittaasoq sinniisussaqanngilaq, ilaasortat allat sinniisussartik namninneq toqqassavaat.
Imm. 4. Akitsuutinut nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri atuutissappata aalajangiinerni, amerlanerussuteqarnikkut aalajangiisarfiusuni, ikinnerpaamik ilaasortat pingasut peqataassapput. "aasinermi amerlaqatigiittoqarneratigut siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq.
Imm. 5. Akitsuutinut nakkutilliisoqarfiup allaffissornikkut suliassai Akileraartarnermi Pisortaqarfiup isumagissavai.

§ 17. Akitsuutinut nakkutilliisoqarfimmi ilaasortat Kalaallit Nunaanni pinerluuteqarsimasunut inatsimmut akisussaassuseqartumik paasissutissat, akitsuuteqartussaasup aningaasaqarniarneranut, inuussutissarsiorneranut imaluunniit nammineq inuuneranut tunngassuteqartut, inatsisip matuma isumaginerani paasisimasatik susassaqanngitsunut oqaatiginngillui.nnassavaat.

§ 18. Akiliisinneqassaaq piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluuniit:
1) Eqqunngitsunik paasinerlutsitsiniutinilluunniit paasissutissiisoq imaluunniit akitsuutit naatsorsornissaannut nakkutigineqarnissaannullu paasissutissanik nipangiussisoq.
2) Akileraartarnermi Pisortaqarfimmut nalunaarutiginninngitsoortoq angissusilinerup annikippallaarneranik, missiliuussinikkut akitsuutit annertussusaannik nalunaarfigineqareernermi kingorna kingusinnerpaamik sap. akunneri sisamat qaangiutsinnagit.
3) § 5, imm. 1-imik, § 7,. imm. 1-imik aammalu § 12, imm. 2 aamma 3-mik unioqqutitsisoq.
4) § 9, imm. 1 naapertorlugu peqqussummik naammassinninngitsoq.
Imm. 2. Maleruagassiani, inatsisip matuma kingunerisaanik sananeqarsimasuni, inummut piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit maleruagassianik unioqqutitsisumut akiliisitsis?utissat aalajangersarneqarsinnaapput.
Imm. 3. Aktiselskabit, anpartsselskabit, andelsselskabit, umiarsuaatileqatigiiffiit assigisaalluunniit unioqqutitsippata, selskabi unioqqutitsisoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.

§ 19. Naalakkersuisut, naalakkersuisulluunniit tamatumunnga piginnaatitaat, inatsimmi matumani aalajangersakkanik unioqqutitsisoq nalunaarfigisinnaavaat suliassag eqqartuussinertaqanngitsumik naammassineqarsinnaasoq, unioqqutitsisoq unioqqutitsinerminik nassuerpat, akiligassiissutigineqartullu piffissap aalajangersimasup, qinnuteqarnikkut sivitsorneqarsinnaasup, iluani akilerumassappagit.
Imm. 2. Nalunaarutiginninnermut, imm. 1-imi taaneqartumut atatillugu inatsisinik atortitsinermut inatsimmi aalajangersakkani unnerluutiginninnermut allassimasut atuutissapputtaaq.
Imm. 3. Akiliisitsissut piffissaagallartillugu akilerneqarpat imaluunniit aalajangiunneqarnermi kingorna akilersinneqarpat qanoq iliuuseqartoqaqqissanngilaq.

§ 20. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 1991-imiit atuutilissaaq.
Imm. 2. Ullormit tassaniit raajanut akitsuutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 6, 11. marts 1986-imeersoq atorunnaarpoq.
Imm. 3. Taamaattorli raajat, 1. januar 1991-ip siornatigut pisarineqarsimasut nalunaarummi siuliani taaneqartumi aalajangersakkat naapertorlugit akitsuusersorneqassapput. Raajanut akitsuutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaanni nr. 6-imi 11. marts 1986-imeersumi aalajangersakkat naapertorlugit raajanut akitsuutinut, pisat annertussusaat pillugit eqqunngitsumik paasissutissiinerup klngunerisaanik, akiliinikippallaarutaasimasut, raajartassinneqarsimasumit akilersinniarneqarsinnaapput qaammatisiutit malillugit ukiup 1991-ip naanissaata tungaanut.
Namminersornerullutik Oqartussat, 25. oktober 1990.
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen

Atassuteqarnerit
Uani allanngortinneqarpoq

Uani atorunnaarsinneqarpoq