Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
16. maj 1990
Gældende

Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets virksomheder til aktieselskaber

I medfør af lov for Grønland nr. 135 af 28. marts 1984 om produktion og salg af grønlandske produkter fastsættes:

 

§ 1. Forordningen omfatter:

1) Grønlands Hjemmestyres Produktions- og salgsvirksomhed (Proeks).

2) Godthåb Fiskeindustri (GFI).

 

§ 2. Landsstyret kan med virkning fra 1. januar 1990 omdanne de i § 1 nævnte virksomheder til et eller flere aktieselskaber herunder som moder- og datterselskaber.

Stk. 2. Moderselskaber skal udelukkende være hjemmestyreejede og have til formål at varetage de opgaver indenfor fangst, fiskeri, produktion og salg, der tidligere har været varetaget af de i § l nævnte virksomheder. Landsstyret kan bestemme, at selskaberne også kan udføre andre opgaver.

 

§ 3. Selskabernes driftstilskud fastsættes på landstingsfinansloven ud fra samfundsmæssige opgaver og forpligtelser.

Stk. 2. Anlægstilskud og anlægslån fastsættes på landstingsfinansloven og kan kun frigives efter de ifølge landstingsfinanslov og landsstyrets budgetvejledning gældende regler.

Stk. 3. Selskabernes anlægsbudgetter skal hvert år forelægges landstinget til godkendelse i forbindelse med vedtagelse af landstingsfinansloven.

 

§ 4. Landstingsforordningen træder i kraft den 18. maj 1990.

Stk.2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 6 af 22. november 1984 vedrørende Grønlands Hjemmestyres produktions- og salgsvirksomhed.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 1990

 

 

Moses Olsen

/

Kaj Egede