Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
2. januar 1990
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fortabelse af studieplads ved Ilisimatusarfik

I medfør af § 3 nr. 7 i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende regler om fortabelse af studieplads.

 

§ 1. En studerende, der udviser klart uacceptabel adfærd herunder udøver vold eller trusler herom, mod personer tilknyttet Ilisimatusarfik eller begår hærværk mod inventar eller bygninger kan fortabe sin studieplads.
Stk. 2. Beslutning om fortabelse af studieplads tages af universitetsrådet efter indstilling fra rektor.
Stk. 3. Den, der indstilles til fortabelse af studieplads, skal have lejlighed til skriftligt at kommentere rektors indstilling inden for den i stk. 4 angivne frist.
Stk. 4. Rektor skal foretage øjeblikkelig bortvisning af studerende, der udviser uacceptabel adfærd. Rektor underretter snarest universitetsrådet herom. Rådet tager inden 5 dage efter bortvisningen stilling til, om denne skal resultere i varig fortabelse af studieplads.

§ 2. En studerende, der således har fortabt sin studieplads, kan anke denne afgørelse til landsstyret senest fire uger fra meddelelsen om afgørelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1990
Grønlands Hjemmestyre, den 2. januar 1990
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen