Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
9. november 1988
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om naturfredning i Grønland

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland foretages følgende ændringer:


1. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:
"§ 15. Et område af landsdelene Nord- og Østgrønland er fredet som nationalpark med det formål at bevare områdets naturtilstand.
Stk. 2. Nationalparkens sydgrænse forløber således: Fra 3 sømil øst for basislinien og stik vest til Kap Biot (71°55'N/22°32'V). Herfra til Rossily Bjerg (punkt 770), Rollier Bjerge (punkterne 848 og 935), Claudius Clavius Bjerge (punkterne 910, 1148, 960 og 1010), Vestkronen (punkt 1140), punkterne 1190, 1407 og 1260, og derfra stik vest til 200 m højdekurven på Schuchert Dal's vestside (71°51'N/24°21'V), hvorfra denne højdekurve følges til et punkt umiddelbart nord for Stormpynt på Nordvestfjords nordkyst (71°27'N/25°27'V). Derefter følges kystlinien til 71°34'30"N/26°10'V og videre mod syd over Nordvestfjord til punkt 2200 på positionen 71°24'45"N/25°13'V, punkt 1900 (71°21'N/26°14'V), punkt 630 (71°09'30"N/27°46'V) øst for Eielson Gletscher, punkt 1210 (71°06'N/28°01'V), positionen 71°00'N/28°50'V, og positionen 71°00'N/44°00'V. Herfra følger grænsen 44° vestlig længde, indtil positionen 78°00'N/44°00'V, hvorefter grænsen er sammenfaldende med Avanersuaq kommunes nordøstgrænse indtil søterritoriet ud for Petermann Gletscher.
Stk. 3. Endvidere henregnes den mellem de således angivne grænsepunkter beliggende del af søterritoriet til nationalparken."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. november 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Vesterbirk