Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
2. marts 1988
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om afmærkning af fiskerfartøjer

I medfør af landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 17, stk. 1 og 23, stk. 2 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter grønlandske fiskerfartøjer som har licens til fiskeri.

§ 2. Ethvert fartøj skal være afmærket med sit internationale radiokaldesignal malet med sort på hvid baggrund.
Stk. 2. Afmærkningen skal være placeret på et skilt på hver af fartøjets sider i længderetningen, så højt over vandlinien som praktisk muligt, f.eks. på styrehus eller overbygning.

§ 3. For fartøjer som ifølge målebrevet er på 80 BRT/BT 80 eller derover gælder, at de enkelte tegn skal være mindst 100 cm høje og 15 cm tykke i stregen.
Stk. 2. For fartøjer som ifølge målebrevet er under 80 BRT/BT 80 gælder, at de enkelte tegn skal være mindst 50 cm høje og 8 cm tykke i stregen.
Stk. 3. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af folketingslov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.

§ 4. Afmærkningerne skal til enhver tid være rene og let læselige.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i fiskeriloven.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. marts 1988
Moses Olsen

/

Einar Lemche