Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
13. november 1986
Ophævet

Landstingslov om bortfald af dyrtidsregulering af lønninger m.v. på grundlag af det danske reguleringspristal

§ 1. Hvor der 31. oktober 1986 er aftalt eller fastsat automatisk regulering af lønninger m.v. i Grønland på grundlag af det danske reguleringspristal, der beregnes i henhold til lov om beregning af et reguleringspristal med senere ændringer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 134 af 8. april 1980, bortfalder disse ordninger med virkning for reguleringer på grundlag af reguleringspristallet for april 1987 og følgende reguleringspristal.

§ 2. Uanset bestemmelserne i § 1 kan der fortsat ske regulering af tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtil gældende satser.

§ 3. Loven træder i kraft ved kundgørelsen.

§ 4. Loven gælder alene for regulering af lønninger m.v., der er optjent i et ansættelsesforhold til hjemmestyret eller kommunerne, eller som ydes af hjemmestyret eller kommunerne, eller som er optjent under privat ansættelse i Grønland.

§ 5. Loven gælder ikke for regulering af lønninger m.v., der er optjent under privat ansættelse på de dansk-amerikanske forsvarsområder til opfyldelse af de funktioner, der varetages af amerikanske myndigheder og rigsmyndighederne.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia Rosing