Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
22. november 1984
Gældende

Landstingsforordning om tilladelse til eksport af grønlandske produkter

I henhold til lov for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter af 28. marts 1984 fastsættes herved følgende bestemmelser:

 

§ 1. Forordningen omfatter al eksport af produkter fra såvel private som offentlige erhvervsvirksomhed, der i Grønland opkøber, udnytter eller oparbejder råprodukter.

 

§ 2. Erhvervsmæssig eksport af produkter med oprindelse i Grønland må kun ske efter tilladelse fra landsstyremedlemmet for fiskeri og industri.

 

§ 3. Tilladelse kan gives til enkeltpersoner, eller selskaber, for et bestemt tidsrum eller for enkelte forsendelser.

Stk. 2. En tilladelse kan tilbagekaldes hvis det må antages, at tilladelsens indehaver ikke er i stand til behørigt at iværksætte, eller opretholde, den tilladte virksomhed.

 

§ 4. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan fastsætte nærmere regler for udstedelsen af eksporttilladelser, og til regulering af eksporten med oprindelse i Grønland, herunder regler om afgivelse af oplysninger, der har betydning for beslutninger om tilladelse til eksport.

 

§ 5. Overtrædelse af forordningens § 2 kan medføre bøde.

Stk. 2. I regler der udstedes efter forordningen kan fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i regler kan medføre bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

§ 6. Ved overtrædelse af forordningens § 2, eller ved overtrædelse af regler udstedt efter forordningen, kan kriminallovens bestemmelser om konfiskation finde anvendelse.

 

§ 7. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1985

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1984

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen