Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
18. maj 1983
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser

I henhold til § 4, stk. 3, i landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser, fastsættes herved efter forhandling med Socialdirektoratet følgende regler for, hvornår en i skolen indmeldt elev kan betragtes som studieaktiv:

 

§ 1. Har en elev i løbet at én i forvejen fastsat periode af en måneds længde ikke forsømt i mere end 10 undervisningslektioner ud over sygdom eller andet lovligt fravær, betragtes eleven som værende studieaktiv i perioden.

 

§ 2. Klager over kommunale afgørelser kan inden for en frist af 4 uger, efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Kultur- og undervisningsdirektionen.

 

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1983.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1983
Stephen Heilmann

/

Aqigssiaq Møller