Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 3. december 2012

 

Inatsisartutlov nr. 10 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Opdeling af vægtklasse)

 

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 18. december 2010, foretages følgende ændringer:


1.
§ 2, stk. 1, affattes således:
”Afgiften udgør årligt:
1)  Motorvogne med egenvægt indtil 1.000 kg: kr. 6.554.
2)  Motorvogne med egenvægt fra 1.001 kg til 1.200 kg: kr. 10.049.
3)  Motorvogne med egenvægt fra 1.201 kg til 1.500 kg: kr. 10.747.
4)  Motorvogne med egenvægt fra 1.501 kg til 1.800 kg: kr. 15.231.
5)  Motorvogne med egenvægt over 1.800 kg: kr. 17.575.
6)  Motorcykler: kr. 3.540.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning første gang for afgiftsperioden 1. april 2013 til 30. september 2013, som forfalder til betaling den 1. april 2013.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012
Kuupik Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)