Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 24 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Ændret afgiftsgrundlag i visse tilfælde)

 

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 30. november 2009, foretages følgende ændringer:


1. § 2, stk. 1, affattes således:
”Der svares afgift af salgsprisen, jf. dog § 3, af de rejer, som omfattes af § 1. Indregner en eksportør ikke omkostningerne til transport fra Grønland til et bestemmelsessted udenfor Grønland, forhøjes salgsprisen med 1 kr. per kilo afgiftspligtige rejer.”

2. I § 4, stk. 2, indsættes efter ”per kilo afgiftspligtige rejer”: ” inklusiv evt. forhøjelser efter § 2, stk. 1, 2. pkt.,”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Tillægsbetænkning (2. behandling)