Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011 om ændring af Landstinglov om fiskeri
(Ændringer om ejerskab og kvoteloftbegrænsninger)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 som ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, som ændret ved Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009, foretages følgende ændringer:  


1.
§ 6, stk. 3 nr. 4, § 6, stk. 4 nr. 3 og § 6, stk. 5 nr. 2 og 3 ophæves.

2. § 15 stk. 4 affattes således:
”Stk. 4.  Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 15 %.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011. 
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)