Inatsisartutlov nr. 18 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Forhøjelse af afgift)

 

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer, som senest ændret ved landstingslov nr. 7 af 11. november 2004 og § 6 i landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:


1. 
§ 2, stk. 1, affattes således:
”Afgiften udgør årligt:
1) Motorvogne med egenvægt indtil 900 kg.: kr. 6.554,
2) Motorvogne med egenvægt fra 901 til 1.500 kg.: kr. 10.049,
3) Motorvogne med egenvægt fra 1.501 kg. til 1.800 kg.: kr. 14.235,
4) Motorvogne med egenvægt over 1.800 kg.: kr. 16.425,
5) Motorcykler: kr. 3.540.”

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011 og har virkning første gang for afgiftsperioden 1. april 2011 til 30. september 2011, som forfalder til betaling den 1. april 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)