Landstingslov nr. 3 af 30. maj 2008 om tillægsbevilling for 2007

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2007 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2007 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. maj 2008
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond


Bilag 1

Bilag 2