Landstingsforordning nr. 12 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap
(Aldersgrænsen for at modtage hjælp)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996, landstingsforordning nr. 1 af 23. maj 2000 og landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 foretages følgende ændringer:


1.
§ 3, stk. 1, affattes således:
"Personer under den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage alderspension efter landstingsforordning om alderspension, med fast bopæl i Grønland, der på grund af vidtgående psykisk eller fysisk handicap har behov for specielle ydelser, kan få hjælp efter reglerne i denne landstingsforordning."

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Naja Petersen


Bemærkninger til forslag