Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 2. maj 2008 om "Fjernabonnement" på specialvilkår

I medfør af § 5, stk. 3, nr. 4 i Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester fastsættes:

 

§ 1. TELE Greenland A/S forpligtes til at tegne "Fjernabonnement" på specialvilkår i henhold til de i bilag 1 vedlagte retningslinier.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2008.
Grønlands Hjemmestyre, 2. maj 2008
Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich-Lynge


Bilag 1