Landstingslov nr. 8 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Styrelsesloven)
(Økonomiudvalgets øgede kompetence)

 

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., som ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995, foretages følgende ændring:


1.
I § 21 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Økonomiudvalget kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender. Såfremt økonomiudvalget tillige varetager andre kommunale anliggender, kan det i styrelsesvedtægten fastsættes, at økonomiudvalget betegnes i overensstemmelse hermed."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag