Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004 om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler
(Gennemførelse af "entreprenørmodellen")

 

§ 1

I landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, foretages følgende ændringer:


1.
I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Et beløb svarende til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland kan anvendes til andre formål end de i stk. 1 nævnte.".

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.
Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2.behandling)