Landstingsforordning nr. 12 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
(Hjemmel til at Landsstyret kan fastsætte regler om sundhedspleje)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 15. af 6. november 1997 om sundvæsenets ydelser m.v. foretages følgende ændringer:


1.
§ 10 affattes således :
"§ 10. Alle børn og unge under 18 år tilbydes gratis forebyggende helbredsundersøgelser.
Stk. 2. Alle børn under og i den undervisningspligtige alder tilbydes gratis sundhedspleje.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for omfanget af og kravene til helbredsundersøgelser og sundhedsplejen.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. februar 2005
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Forelæggelsesnotat

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)

Svarnotat (2. behandling)