Lovgivning

2002

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 2002

Vælg nedenfor:


Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 21. maj 2002 om Landstingstillægsbevillingslov 2001.

Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om havneafgift.
(Indførelse af passagerafgift for krydstogtskibe)

Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. (Medlemssammensætning og ændring i sekretariatsfunktionen for Forbrugerklageudvalget).

Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 om ændring af Landstingslov om fiskeri.
(Fordeling af kvoter mellem kystnært fiskeri og havgående fiskeri, regler om kundgørelse og offentliggørelse af meddelelser der er rettet mod en bestemt gruppe af borgere og krav om Landsstyrets godkendelse ved oprettelse af nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg.)

Landstingslov nr. 6 af 17. oktober 2002 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003

Landstingslov nr. 7 af 17. december 2002 om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2002 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2002 om erhvervsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2002 om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 2002 om ophævelse af lejemål i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 31. januar 2002 om licens til fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2002 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2002 om begrænsninger for salg af alkoholholdige drikke i bygder i Upernavik kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. april 2002 om ophævelse af lejemål i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. april 2002 om tilskud til produktudvikling inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv samt konvertering af lån inden for turismeerhvervet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. april 2002 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 29. april 2002 om styrelsen af Ilinniarfissuaq

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. maj 2002 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2003.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. maj 2002 om kvoter for fiskeri i 2002

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. maj 2002 om udøvelse af havnemyndigheden.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. maj 2002 om flagdage.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 28. maj 2002 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 14. juni 2002 om rapportering af fangster og indhandlinger i kystnært fiskeri efter krabber

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 26. juni 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse nr. 6 af 8. februar 2001 om jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 8. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 10. august 2002 om fiskeri efter laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24, af 9. september 2002 om ændring af bekendtgørelse nr. 7 af 8. februar 2001 om fangst på moskusokse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. september 2002 om hvilke af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger, der ikke kan omdannes til ejerboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 27. september 2002 om administration, drift og lejefastsættelse i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 29. november 2002 om kvoter for fiskeri i 2002

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.(Anlægslån til privatpersoner, virksomheder og selskaber til opførelse af boliger)

Landstingsforordning nr. 2 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Ændrede regler om lejeres rettigheder i forbindelse med omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til andels- eller ejerboliger samt ændrede regler om lejeberegning.)

Landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. (Salg af kommunale udlejningsboliger og ændrede regler om retsforfølgning i selvbyggerhuse)

Landstingsforordning nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger. (Forenkling af administrationen af støtte til andelsboligforeninger der erhverver nyopførte boliger fra en boligfond eller en entreprenør)

Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.

Landstingsforordning nr. 6 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation. (Ændring af procedure for godkendelse af takster for vand)

Landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v.

Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 9 af 21. maj 2002 om folkehøjskoler

Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 11 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om ansættelser i Kirken. (Provsteansættelser)