Lovgivning

1997

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 2. maj 1997 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

Landstingslov nr. 2 af 27. maj 1997 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 3 af 4. juni 1997 om landstingstillægsbevillingslov 1/1997

Landstingslov nr. 4 af 6. juni 1997 om ændring af Landstingslov om anlæg af flyvepladser.

Landstingslov nr. 5 af 6. november 1997 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

Landstingslov nr. 6 af 6. november 1997 om kommunale forsøgsordninger

Landstingslov nr. 7 af 6. november 1997 om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

Landstingslov nr. 8 af 6. november 1997 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

Landstingslov nr. 9 af 6. november 1997 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 10 af 6 november 1997 om finanslov for 1998 (eksisterer ikke elektronisk)

Landstingslov nr. 11 af 6. november 1997 om landstingstillægsbevillingslov 2/1997

Landstingslov nr. 12 af 6. november 1997 om ændring af landstingslov om fiskeri.

Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning.

Landstingslov nr. 14 af 6. november 1997 om Oqaatsinik Pikkorissarfik.

Landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 1997 om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1997 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 13. februar 1997 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 21. februar 1997 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 13. marts 1997 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. april 1997 om kvoter for fiskeri i 1997

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. april 1997 om flagdage.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 24. april 1997 om ind- og udførsel af varer og indførselsafgifter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 21. maj 1997 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. juni 1997 om fredning af og jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 25. juni 1997 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. juli 1997 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1998.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 5. august 1997 om fiskeri efter laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. august 1997 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. august 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 20. august 1997 om uddannelse af socialrådgivere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 29. august 1997 om valg til borgerråd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 3. september 1997 om uddannelsesstøtte til idrætstalenter og eliteidrætsudøvere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 8. september 1997 om tilsyn med landbrug.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 12. september 1997 om pension og efterløn til borgmestre og dennes ægtefælle og børn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 12. september 1997 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 25. september 1997 om kvoter for fiskeri i 1997

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 24. oktober 1997 om ekstraordinær syn og godkendelse af harpunkanoner.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 6. november 1997 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. november 1997 om havneafgift.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1997 om normering af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 5. december 1997 om søtransport i KNI Rederi A/S.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 18. december 1997 om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 18. december 1997 om erhvervsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22. december 1997 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1998.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 22. december 1997 om social førtidspension, personlige tillæg og modregning i pensioner.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 18. december 1997 om kvoter for fiskeri i 1998

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen.

Landstingsforordning nr. 3 af 6. juni 1997 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

Landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 om KNI A/S.

Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni 1997 om Royal Arctic Line A/S.

Landstingsforordning nr. 6 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om forsyningsmæssige foranstaltninger.

Landstingsforordning nr. 7 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om Grønlands Postvæsen.

Landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit.

Landstingsforordning nr. 9 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

Landstingsforordning nr. 10 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 11 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.

Landstingsforordning nr. 12 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

Landstingsforordning nr. 13 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab.

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Landstingsforordning nr. 16 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.

Landstingsforordning nr. 17 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 18 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om Kirken.

Landstingsforordning nr. 19 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.