Landstingslov nr. 4 af 16.maj 1989 om landstingstillægs bevillingslov I for 1989.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1989 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1989 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1989 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (foreligger ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3