Bilag

 

Kontonr.  

Kontotekst

Finanslov 1982

Tillægsbevillingslov

1982

 

 

 

 

 

Kr.

 

Kr.

 

11.02. Skattedirektoratet  4.093.000 130.000
 

11.05. 

Uddannelsesinspektoratet 1.897.000 - 2.400.000
 

18.00.

Konsulentformidlingen  3.314.000 - 220.000
 

19.08.

Socialpædagogisk seminarium  5.732.000 225.000
20.0l  

Tilskud til drift af elforsyningsanlæg i bygder 

2.350.000 900.000
72.07. Socialpædagogisk seminarium  

 

940.000
 

82.0l.

Indførselsesafgifter  - 151.966.000 -17.000.000
 

89.0l.

Renteindtægter - 12.000.000 -13.000.000

 

Tekstanmærkning

Personfradrag, jvf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 32, stk. l, fastsættes for 1983 til 20.000 kr.

Standardfradrag, jvf. samme lovs § 16, stk. 2, fastsættes for 1983 til 4.000 kr.

Skattefrit beløb for B-indkomst, jvf. samme lovs § 15, stk. 2, fastsættes for 1983 til 4.000 kr.

Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere, jvf. samme lovs § 2, stk. 2, fastsættes for 1983 til l.000 kr.