Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 150
20. februaari 2024
Atuuttut

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
(Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig
Kriminalitet)