Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 1186
18. septembari 2023
Atuuttut

Bekendtgørelse af retsplejelov for Grønland

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq

Atorunnaarsippaa

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.