Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 1217
29. aggusti 2022
Atuuttut

Anordning om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter)