Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 279
23. marsi 2020
Atuuttut

Bekendtgørelse for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.