Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 1074
15. septembari 2015
Atuuttut

Akiitsut allagartaat pillugit Kalallit Nunaannut inatsimmut nalunaarut

Matumuuna saqqummiunneqarpoq akiitsut allagartaat pillugit inatsit, pigisat pillugit inatsisit aalajangersimasut il.il. pillugit Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqartoq inatsimmi nr. 104 marsip 31-anni 1965-imeersumi § 1, nr. 9-kkut allannguutit peqqussutikkut nr. 586 novembarip 19-ianni 1973-imit kingunerusut aamma peqqussut nr. 350 juulip 14-ianni 1980-ikkut.

 

Kapitali 1 

Aalajangersakkat ataatsimoorutaasut

 

§ 1. Akiitsut allagartaannik atulersitsisup taamaaliornermigut avaqqutinngilaa akiitsut allagartaannik atulersitsinermut tunngasumik inatsisitigut pissutsit pillugit akerliulluni nalunaarnerit, imaassimanngippat allatigut isumaqatigiissuteqartoqarsimasoq imaluunniit pissutsit immikkut ittut kingunerannik pisoqarsimasoq. 

 

§ 2. Akiitsut allagartaat arlalinnit atulersinneqarsimappat, atulersitsisut ataasiakkaarlutik aamma tamarmik ataatsimoorlutik pisussaaffeqarput, immikkut allatut isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat. 

Imm. 2. Arlaata akiligassat akilersimagunigit akiitsoqaqataasunit tamanit taakkua akilernissaat piumasarisinnaavaa. Akiitsoqartut ilaat akiitsuminik akiliisinnaarpasinngippat imaluunniit sumiinnera naluneqarpat, allat namminneq taassuma akilersimanngisaanik naammassinnissinnaapput. Tamanna aamma atuuppoq nammineq akiligassani ullut 14-it nallertinnagit akilersimanngippagit, tamatuminnga peqqusissut saqqummiunneqareersimappat imaluunniit inussiarnersumik taassumunnga nassiunneqarsimappat. 

 

§ 3. Sumi akiliisoqassanersoq isumaqatigiissutigineqarsimanngippat akiliineq isumannaarneqassaaq pisassaqartup najugaani imaluunniit, taanna ingerlatsiviuteqartuusimappat, ingerlatsiviani. Pisassaqartoq nunamut allamut nuussimappat akiliineq naammassineqassaaq siornatigut akiliiffigisimasami. 

Imm. 2. Pisassaqartulli piumasarisinnaavaa akiliineq naammaassineqassasoq allami nunami akiliinerup naammassineqarfissaani, tamanna akiitsulimmut pingaarutilimmik ajoqutaassanngippat aningaasaajaatananilu. 

Imm. 3. Pisassaqartoq nuussimappat imaluunniit akiligassaq akiitsullip sumi akiliinissamik sianiginngisaanik nuutsinneqarsimappat, tamatuma malitsigisaanik akiliinissamik kinguaattoorneq akiitsulimmit akisussaafigineqassanngilaq. Pisassaqartup aningaasartutit annaasallu akiitsullip akiitsorisimasai akilertariaqassavai, akiitsullip allannguineq ilisimasimanngimmagu. 

 

§ 4. Akiitsulli allagartaannik tigumminnittumit atulersinneqartunik akiliineq naammassineqartassaaq akitsoqarfiusup ingerlatsiviani, allamik immikkut isumaqatigiissuteqarsimatinnagu. 

Imm. 2. Malittarisap pissuseqataa atuutissaaq akiitsut allagartaannut akiitsut allagartaannut amerlasuunut ataatsimut assigiimmik allagartalerlugit saqqummiunneqarsimasunut (akiliitsut allagartaannut amerlasuunut), imaluunniit aningaasat uninngatitat aningaaserivinnit allanillunniit atulersinneqarpata, taakkunani suliat ilagisimappassuk aningaasanik uningatitanik tigusisinnaaneq. 

 

§ 5. Akilersuinissamut piffissalikkamik isumaqatigiissuteqartoqarsimatinnagu akiitsulik pisussaavoq akiitsuminik akilersuissalluni, pisassaqartup piumasarigaangagu, qaqugukkulluuniillu akiliisinnaatillugu. 

Imm. 2. Akiligassat uppernarsaataata naaffissaa imaluunnit eqqortumik akiliiffissaq nalliuttuusimappat imaluunniit inatsisitaarfimmi juunip 5-ianniusimappat, akiliinissap naaffissaa kinguartinneqassaaq ullumut suliffiusumut tullermut. Tamanna aamma atuuppoq akiligassanut uppernarsaat killiliussatut aalajangiussaasimasoq ullormi nalliuttumi inatsisitaarfimmiluunniit ulloqarsimappat. 

Imm. 3. Akiligassanik akiliinissaq juunimi (11-anni) imaluunniit decembarimi (11-anni) akiliiffissaatitaasumi, ulloq 11-at naatsorsuunneqassaaq akiliiffissaatut kingullertut, kisianni akiliinerit kingusinnerpaamik 18-ianni pisut, imaluunniit taanna ulloq nalliuttuusimappat, qaammatip ulluisa 19-ianni, eqqortutut isigineqassaaq. Akiligassanut uppernarsaatinut allanut akiitsulik taamaallaat kinguartitanik akiliisinnaavoq tamatumani ulluliussat isumaqatigiissutigineqarsimappata. 

 

§ 6. Pisassaqartup pissusiata akiliinissaq akornusersimappagu akiitsulik akornutip atuunnerani ernianik akiliissanngilaq, naak akiitsut siumoortumik ernialigassaagaluartut. 

Imm. 2. Akornutip immikkut pissusiata kingorna pisassaqartup piumasaqaatigippagu akiitsullip aningaasat aningaaserivimmut sparekarsimullunnit ikissagai, piumasaqaateqartoq matussusertariaqarpai tamatumuuna suut iluarsiissutaanersut. 

 

§ 7. Akiitsut allagartaat aningaasat sumiiffimmi akiliiffiusumi atorsinnaanngitsuuppata, allatut isumaqatigiissuteqarsimatinnagu akiliineq pisassaaq aningaasat akiitsut allagartaanni pineqartut atorlugit, imaluunniit sumiiffigisap aningaasai atorlugit ullormi akiliiffiusumi nalingi malillugit. 

Imm. 2. Akiitsulik akiitsut allagartaannik, aningaasanik sumiiffimmi aningaasat akiliiniarnermi atorsinnanngiffianni, piffissaq eqqorlugu akiliinngippat aamma akiitsut allagartaanni aningaasat nalingat apparsimappat, piumasaqaatilik piumasaqarsinnaavoq annaasimasaminik taarsiivigitinnissamik. Pisut annaasat allatut nalunaarsinnaanerannik tungavissaqanngitsillugu, piumasarisinnaavaa aningaasanik sumiiffimmi akiliiffiginiarneqartumi atorsinnaasunik akiliuteqarnissaq, ullormi akiligassat akilersimaffigisassaraluanni nalingi atorlugit. 

Imm. 3. Aningaasalli ullormi nalingi taarserneqassanngillat, kinguarsaaneq piumasaqaateqartup pissusilersorneranik peqquteqarpat imaluunniit pissutaasimappata inatsisiliornermi aaqqissuinerit, tamanut angallaviit unittoorneri pisimappata assigisaallunnit akornutit qaangeruminaatsut akiligassallip qanoq iliuuseqarfigisimasinaanngisai akiitsut allagartaannik atulersitsinermini. 

 

§ 8. (atukkunnaarpoq) 

 

§ 9. Akiitsut allagartaat pigisanut qularnaveeqqutitulluunniit nuunneqarpat, nuussisup isumagissavaa piumasaqaatip attuuttuarnissaa. Tamannali atuutinngilaq tunissutini aamma pissarsisup nalunngippagu piumasaqaat atuutinngitsoq, imaluunniit tamanna pasinartuutissallugu tunngavissaqaruni. 

 

§ 10. Akiitsut allagartaannik nuussisup, tamanna suliarigaangamiuk, akisussaaffigisassaaraa taamaallaat akiligassallip tatigisassaassusia. 

 

Kapitali 2 

Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartaat 

 

§ 11. Kapitalimi matumani malittarisassat atutilersarput pigisat nuunneqartut akiitsoqarfiginerinut allagartanut. 

Imm. 2. Pigisat nunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartat tassaapput: 

1. Akiitsut allagartaat tigumminnittumit akiligassat imaluunniit akiitsut kimit akilerneqassaneri nalunaarneqanngitsut (tigumminnittut akiitsuinut allagartat). 

2. Akiitsut allagartaat inummit aalajangersimasumit akiligassat imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut akiitsut (isumaqatigiissuteqarnikkut akiitsut allagartaat).

3. Akiitsut allagartaat pigisamik nalilinnik imaluunniit umiarsuarmik timmisartumillunniit qularnaveeqqusikkat, immaasimanngippat akiitsut allagartaanni ilaliunneqarsimasoq ”isumaqatigiissutaanngitsut” imaluunniit nangaassutit assingusut.

4. Akiitsut allagartaat inummut aalajangersimasumut akilerneqartussat (akiitsut allagartaat atilikkat), nassuitsumik nalunaarisut tassaassasut pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartat.

 

§ 12. Tigumminnittut akiitsuinut allagartat nalunaarneqarsimappat pisassaqartoq imaluunnit inuk aalajangersimasoq imaluunnit isumaqatigiissut, tassaajuassapput pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartat, imaassimanngippat atiliineq akiitsulimmit atsiorneqasimasoq imaluunniit pisinnaasimasoq akiitsut allagartaat periarfissiissutigalugu.

Imm. 2. Akiitsut allagartaat amerlasuut tigumminnittumut allagartaligaasimasut imaluunniit inummut aalajangersimasumut imaluunniit isumaqatigiissutit tassaajuassapput pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartat naak akiitsulimmit atermik nalunaarineqaraluartoq. Malittarisassat immikut ittut inatsisip matuma kapitaliini 5-imi aamma 6-imi nassuiaatigineqassapput.

 

§ 13. Tigumminnittut akiitsuinut allagartani ilimagineqassaaq akiitsut allagartaannik tigumminnittoq pisassaq atuutsinniarlugu pisinnaatitaasussaasoq. Pigisat nuunneqartut akitsoqarfigineqanerinut allagartani allani ilimagineqassaaq pisaarnissamik pisinnaatitaasussaq tassaassasoq akiitsut allagartaannik tigumminnittoq, namminerminut piukkunneqarsimappat imaluunniit nuunneqarsimappat taassumunnga allakkatigut nuussinermi tiguminittumut, tulleriissiterinermi ersitsumut, nunneqarsimappat.

 

§ 14. Tigumminnittut akiitsuinut allagartaq tigumminnittumit pigisassatut imaluunniit qularnaveeqqutitut nuunneqarsimappat, aamma piginnilersup akiitsut allagartaat tigusimappagu, tamanna pisinnaatitaaneranik akornusiinngilaq nuussisoq nammineersinnaalersimangitsuuppat imaluunniit akiitsut allagartaannik tigummissalluni pisinnaatitaanngippat, imaassimanngippat pissarsisup tamanna nalunngikkaa imaluunniit pissutsit piumasaqaataattulli sissuersimanngikkaa. 

Imm. 2. Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqarnerinut allagartani taamatulli atuupput nuussineq ingerlanneqarsimappat § 13 malillugu pisaartussatut pisinnaatitaasutut, imaluunniit inummit tunngavissaqartumik ilimagineqartumit kinaassusia taannaasoq imaluunniit taanna sinnerlugu piginnaatitaasoq. Nuussisup siusinnerusukkut nuussinernut pisinnaatitaanini illersorpagu, pisaartussap taakkua piviussusiat atuutissusiallu misilittariaqanngilai, immaasimanngippat pissutsit taamaaliornissamut tunngavissiisut. 

Imm. 3. Akiitsut allagartaanni amerlasuuni nalunaarneqarsimanngitsunut allassimasoqarpat tigumminnittumut sammitinneqartunik atilerlugillu pissarsiarineqarsinnaanatik, pisaartup tamakku naatsorsuutigissanngilai. 

 

§ 15. Nuussinikkut pigisat nuunnerini akiitsoqarfigineqartunik allagartanik pisinnaalersimasumut tigusisimasumullu, tunniussisup atuutsissinnaanngilaa akiitsut allagartaat atuutinngitsuusoq inatsit nr. 242 maajip 8-anni 1917-immeersumi isumaqatigiissutinut inatsillu malillugit niueqatigiinnerit pigisat nalillit pillugit inatsimmi §§ 29-mit 33-mut naapertorlugit malittarisassat, imaluunniit taassumannga atsiorneqareerluni taassuma piumasaa malinnagu saqqummiunneqarsimasoq, akiliutissaq isumaqatigiissutaasimasoq tigusimanngikkini imaluunniit akerliliinerit allat inatsimmi pissutsineersut pissutaasut akiitsut allagartaata atuutsinneranut, akiliut nuussineq sioqqullugu, imaluunniit allatigut akiitsoqarneq unissimasoq imaluunniit isumaqatigiissutikkut allanngortinneqarsimasoq, akiligassat ilanngullugit naatsorsuinikkut, atorunnaarsitsinikkut eqqartuussutikkulluunniit. 

Imm. 2. Akerliunerli ajorsarnerussanngilaq piginnilersup nalunngippagu pisunik pisoqarsimasoq akerliliinerup tapersiutigisinnaasaanik, imaluunniit taamaassinnaaneranut pasinartumik. 

Imm. 3. Akiitsut allagartaat piialertorneqarsinnaangitsumik allagartalerneqarsimappat akiliineq pissuserluunniit alla pillugit akerliussummut tapersiutaasinnaasumik, akerliuneq atatiinnarneqassaaq, naak allagartaliineq nuussineq sioqqullugu peerneqarsimagaluarpat. 

 

§ 16. Akiitsoqartup erniat nuussineq sioqqullugu killilikkat akilersimagunigit, tamanna piginnittumut atuutsissinnaavaa ajunngitsumik siunertaqarluni. Aamma atuutsiinnassavai erniat akilernissaannut akiitsut allagartaat malillugu nuussineq sioqqullugu akilereersimasassat pillugit akerliunerit allat. 

Imm. 2. Malittarisat taakkuttaaq atuupput akilersukkanut akiitsut allagartaat malillugu piffissani aalajangersimasuni akilersugassanut. 

 

§ 17. Atulersitsisup nammineq tigusisumut ajunngitsumik isumaqarluni oqaatigisinnaavaa akiitsut allagartaat eqqunngitsuusoq imaluunniit eqqunngitsunngorsagaasoq, nammineq atini sinnerlugu tamatumunnga piginnaatitsissummik peqarani imaluunniit persuttaalluni pinngitsaaliinikkut atuutinngitsoq (inatsit nr. 277 juunip 30-anni 1922-meersoq nammineersinaannginneq aamma nammineersinnaanngitsumik nakkutigininneq pillugit § 65), akiitsut allagartaat nungussimasutut atuutinngitsutullu, imaluunniit piumasaqaat atorunnaarsimasoq allanngortinneqarsimasorluunniit
inatsisiliornerup inissiineq, pisoqalineq, piumasaqarsinnajunnaarneq imaluunniit akuerineqartariaqartumik isumaqatigiissummik malittarisassarititai malillugit. 

 

§ 18. Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfigineqanerinut allagartanik pigiligassatut qularnaveeqqutitulluunniit nuussinikkut tigusisimasup taamaallaat piumasarisinnaavaa pisassat ilanngullugit naatsorsorneri nuussisumit piumasaqaatitut, piginnilersup nalunngippagu akiitsulik piumasaqaateqartoq pisassat ilanngullugit naatsorsuinermut atorsinnaasunik, aamma nuussinermi annaasaqassasoq, pisassat ilanngullugit naatsorsuisoqanngippat. 

Imm. 2. Piumasaqaatinik pisassat ilanngullugit naatsorsuinermut periarsinnaaneq inatsisitigut pissutsinit akiitsut allagartaannik piumasaqaatitulli aallaaveqartoq taamaattoq atatiinnarneqassaaq nuussineqaraluarpalluunniit, imaassimanngippat taassuma tamanna nalunngikkaa imaluunniit pissutsit piumasaqaataat malillugit sissuersimanngikkaa, pinaveersaarniarlugu aningaasat inussarinngisaminnut pinissaat. 

 

§ 19. Akiitsullip tigumminnittup akiitsuinut allagartaq tigumminnittumut akilersimappagu, pisussaatitaajunnaassaaq naak tigusisoq nammineersinnaanngikkaluartoq imaluunnit akiliummik tigusissalluni pisinnaatitaanngitsoq, imaassimanngippat tassuma tamanna nalusimanngikkaa imaluunniit pissutsit piumasaqaataat malillugit sissuersimanngikkaa, pinaveersimaniarlugu aningaasat inussarinngisaminnut pinissaat. 

Imm. 2. Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfiginerinut allagartanut assinga atuuppoq, akiliineqarsimappat inummut § 13 malillugu ilimagineqartumut piumasaqaammik atuutsitsisussatut, imaluunniit inummut tunngavissaqartumik ilimagineqartumut kinnaassutsimigut taannaasumut imaluunniit akiliummik tigusisinnaanermut piginnaatitsissummik taassumannga pisimasumut. Tigusisup siornatigut nuussinerusartunut pisinnaatitaanini taperserpagu, akiitsullip misilittariaqanngilaa taakkua ilumoortuussusiat imaluunniit atuuttuusinnaanerat, imaasimanngippat pisut taamaaliornissamik
pilersitsisut. 

 

§ 20. Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfiginerinut allagartaq pigisassatut imaluunniit qularnaveeqqutitut nuunneqarsimappat, akiitsullip pisussaajunnaanermik kinguneqartumik nuussisumut akilersinnaavai erniat akiligassartaat, imaassimanngippat nalunngikkini taajinnga akiliummik tigusissalluni pisinnaatitaajunnaarsimasoq, imaluunniit taamatut pasissallugu tunngavissaqarluni. Akilersukkanut akiitsut allagartaat malillugu piffissani aalajangersimasuni akilereersimasartussanut tamanna aamma atuuppoq. 

Imm. 2. Qularnaveeqqusiisumit imaluunniit akiitsut allagartaannik akiitsulimmit allaasunut nuussineq pisussaajunnaarsitsinngilaq, imaassimanngippat akiliisoq akiitsulillu ajunngitsumik siunertaqarlutik iliortut. 

Imm. 3. Akiitsunut allagartanut pisassaqartup peqataannginnerani akiitsulimmut allamut nuussimasoq, tamanna pisussaajunnaarsitsissaaq nuussisumut akiliinikkut, imaassimanngippat taanna aamma siornatigut ajunngitsumnik siunertaqarluni akiitsuliusimasoq imaluunniit inummut akiitsut allagartaannik nussivigineqarsimasumut taassuma nalunngikkaa pisussaaffik akiitsulimmut allamut nuussimasoq. 

 

§ 21. Akiitsulik pisussaaffeqarpoq taamaallaat akiitsut akilernissaannut akiitsut allagartaannik tunniussinikkut. Tigumminnittumut akiitsut allagartaat pineqarsimanngippat, akiitsullip aamma piumasarisinnaavaa akiitsut allagartaannut uppernarsaat. 

Imm. 2. Akilersukkanik akiitsut allagartaat malillugu aalajangersimasumik akiliisarfissanik nalunaarsukkani akiliiffissamik qaangiilluni akiliiguni, taamaallaat piumasarisinnaavaa immikkut uppernarsaaserneqarnissaq. Akilersukkat allat aammattaaq akiitsut allagartaannit piujunnaarsinneqarsinnaapput. 

Imm. 3. Akiitsullip soqutigisariguniuk piumasarisinnaavaa pisassallip akiitsut allagartaat uppernarsaammik nalunaaqutseraa akilersukkat akilerneqarsimasut pillugit. 

Imm. 4. Akiitsut allagartaat atorunnaarsinneqarpat akiitsullip piumasarisinnaavaa tamanna allagartalerneqassasoq. 

 

§ 22. Pigisat nuunneqartut akiitsoqarfiginerinut allagartap qularnaveeqqusiissutaanera atuuffeqanngilaq pisassallip akiligassaqarfiinut, imaassimanngippat pisassallip akiitsut allagartaat tigummisimagaa. 

 

§ 23. Akiitsut allagartaannut amerlasuunut ernianik allattuiffiit tigumminnittumut akiitsut allagartaannut inatsisip malittareqqusai malippaat. 

Imm. 2. Aalajangersakkat akiitsut allagartaasa ataatsimut allassimaffiat pituttuisuuvoq nalunaarsuummik pissarsisumut. Aamma naammagisaqariaqarpaa akerliusut akiitsut allagartaat nalunaarsuiffimmut atasoq atuutinngitsuummat, atulersitsisumit saqqummiussaannginnami. 

Imm. 3. Akiitsut allagartaat ataatsimut allagartamik periarfissiissuteqarluni peerneqarsimappat allatigullunniit tamakkerlugit akiliinermut ilagitinneqarsimappat nalunaarsuutit kingusinnerusut akilernissaannut pisussaaffeqanngilaq. 

Imm. 4. Akiitsullip piumasarisinnaangilaa § 19, nammineq akiligassani nalunaarsuummik immikkut sinniilluni akilereersimaffissaa qaammat ataaseq sinnerlugu akilersimaguniuk. Nalunaarsuut nuunneqarpat piffissap tamatuma iluani §§ 14 aamma 15 atuutissanngillat. 

Imm. 5. Nalunaarsuutit akiitsut allagartaannut ilagitillugit nuunneqarpata pisassalik nalunaarsuutinut pisinnaaffeqarnerunngilaq akiitsut allagartaannut pisinnaaffimmisuulli. 

 

§ 24. Iluanaarutinik nalunaarsuutit aktiat allagartaannut uppernarsaatit allatullunniit ingerlatsivimmilunniit piginneqataanermut uppernarsaatit taamatulli tiguminittumut akiitsut allagartaannut allagartanut malittarisassat malippaat. 

Imm. 2. Ingerlatsiviup maleruaqqusai pituttuisuupput nalunaarsuummik pisimasumut. Taassuma naammagalugu atortariaqarpaa akerliunerit aktiat allagartaat imaluunniit piginneqataanermut allagartaq ingerlatsivimmi piginneqataanermut pisinnaatitsinngimmat, nalunaarsuutit atuukkunnaarmata. 

Imm. 3. Nalunaarsuutit kisiisa immikkut nunneqarpata, iluanaarutit aalajangersannginnerini, §§ 14 aamma 15 atussanngillat. 

Imm. 4. Nalunaarsuutit aktiat allagartaannut imaluunniit piginneqataanermut allagartaq ilanngullugit nuunneqarpata, pisassalik nalunaarsuutinut pisinnaanerulinngilaq aktiat allagartaannut imaluunnit piginneqataassutinut tunngasunit. 

Imm. 5. Nalunaarsuutini akiliutip aalajangersimasup nalunaarsuummi piffissami aalajangikkami akilerneqartarfiani, aalajangersagaq § 23, imm. 4, taamatuttaaq atuutissaaq. 

 

§ 25. Ernianut iluanaarutinullu nalunaarsuut malillugu pisassarisat atuukkunnaassapput nalunaarsuut periarfissarititaasumit kingullermit ukiut 3-t kingorna akiligassatut saqqummiunneqarsimanngippat imaluunniit periarfissarititaasup sivitsukkap naaneranit nalunaarsuutinik piginnittunut qularnaakkani. Ukiuni pingasuni periarfissaqartitaaneq sivitsorneqarsinnaanngilaq. 

Imm. 2. Periarfissarititaasup naannginnerani akiitsulimmik nalunaarsimasup nalunaarsuutini tammarsimasut, aamma piginnittuunini akuerineqarsinnaasunngortinniaraa, periarfissarititaasup kingorna piumasarisinnaavaa aningaasat amerlassusiat nalunaarsuummittoq akilersinniarlugu. Piumasaqaat nutaanngilissaaq inatsimmi nr, 274 decembarip 22-anni 1908-mi malittarisassat malillugit. 

 

Kapitali 3 

Akiitsut allagartaat nalinginnaasut 

 

§ 26. Kapitalimi matumani malittarisassat atuuttassapput taamaallaat akiitsut allagartaannut nalinginnaaasunut, tamatumani paasineqassallutik akiitsut allagartaat atsiorsimasut § 11, nr. 3-mut 4-mullunniit atanngitsut. 

 

§ 27. Akiitsut allagartaat naliginnaasoq pigisassatut qularnaveeqqutitullunniit nuunneqarpat piginnilersoq nuussisumit pisinnaanerussanngilaq, imaassimanngippat inatsisiliornermi malittarisassat allat immikut ittut mininneqarput. 

 

§ 28. Nuussisumut pisassarisat akiitsullip pisassat ilanngullugit naatsorsuinermut atorsinnaavai, imaassimanngippat piumasaqaat pissarsiarisimagini nuussinermut tunngasunik paasisaqanermi ilimasunnermilu nalaani. Piumasaqaat tamatuma nalaani killissamigut qaangiuttooreersimaguni taamaattoq taamaallaat akiligassat ilanngullugit naatsorsuusiornermut atorsinnaapput, tamanna akiitsut allagartaasa piumasaqaatiginerat killissarititaq piffissami nalaarpassuk. 

 

§ 29. Akiitsut allagartaat naliginnaasoq pigisassatut qularnaveeqqutitullunniit, immikkut atuuffittut, nuussisumik akiliilluni pisussaajunnaarsitsisumik, taassuma nalunngissimappagu, taanna akiliummik tigusisinnaajunnarsimasoq, imaluunniit pissutsit piumasaqaatitaannut sissuersimanngippat. 

 

§ 30. Akiitsulik akiitsut allagartaannik nuussiffiusimasumut pigisassatut qularnaveeqqutilluunniit akiliisimappat, tamatuma akornusinngilaa nuussinerup atuutinnginneranik pisinnaajunnaarnera. Akiitsulilli pisinnaajunnaassanngilaq tamanna nalunngissimaguniuk tunngavissaqartumilluunniit pasilliutigisimallugu, aamma atorsinnaanngilaq nuussineq § 17-imi taagorneqartunik tunngaveqartumik atuutinngippat. 

 

§ 31. Akiitsut allagartaannik nalinginnaasumik pigisassatut qularnaveequtitullunniit nuussineq nuussisup akiligassaqarfiinut atuutissanngilaq, imaassimanngippat akiitsulik nuussisumit piginnilersumillunniit nuussineq pillugu paasitinneqarsimasoq. 

Imm. 2. Pisassaqartup akiitsut allagartaat assigiinngitsunut arlalinnut nuussimappagu, kingusinnerusukkut piginnilersoq allanngussaaq, akiitsulik aatsaat namminerminut piginnilersumullu nuussinermik paasitinneqarnermi ajunngitsumik siunertaqarsimappat. 

Imm. 3. Niuernermik ingerlatsivik imaluunniit naatsorsuuserisutut ingerlatsivik allatut ittoq ingerlatsiviup pisassarisai akilerneqarsimanngitsut ilagitillugit nuunneqalerpat, malittarisassat tamakku atorsinnaapput taamaallaat nuussineq qulaarnaakkatut pisimappat. 

Imm. 4. Akiitsut allagartaat immikkut issusia kinguneqassappat, akiitsullip piginnittup saniatigut allanik akiliilluni pisinnaaneerutinnginneranik, nuussineq atuutilissaaq nuussisup akiligassaqarfiinut, piginnilersup akiitsut allagartaat tigummilersimappagu. Pisassaqartup pisassat assigiinngitsunut arlalinnut nuussimappagit, piginnilersoq kingulleq sallinngussaaq, akiitsut allagartaat ajunngitsumik siunertaqarluni tigusimaguniuk. 

 

Kapitali 4 

Aningaaserivimmiititanut tigusanut akissaatinut allattaaviit 

 

§ 32. Akissaatinut allataaviit isertitanut uppernarsaatitut aningaaserivinnit, sparekassinit allanillunniit isertitanik tigusisarnermik nalinginnaasumik suliaqartunit atuutsinneqartut, inatsimmi matumani kapitalini 1-imi 3-milu malittarisassanut atapput, imaassimanngippat allatigut §§ 33 aamma 35 atortinneqartut. 

 

§ 33. Aningaasanut akissaatinut allattaavinniittunut isumaqatigiissut akilerneqassaaq kimullunniit mappersakkanik nassarlutik orniguttunut, akissaatinut allattaavinnik atuutsitsisuata taamaallaat patsisigisinnaavaa akissaatinut allataavinni takulertoruminartumik nalunaarsimappat. 

Imm. 2. Tigumminnittumut akuerisaanngitsumut akiliineq pisinnaajunnaarsitsinngilaq, taassuma kontomik piginnittup aqqa nalunaarsimanngippagu. Pissutsit immikkut ittut pisariaqartilerpassuk orniguttoq piumaffigineqassaaq mappersakkaniit tigusisinnaanermut pisinnaatitaaffimminik uppernarsaaqqullugu. 

 

§ 34. Akissaatinut allattaavinnik pigisassatut imaluunniit qularnaveeqqutitut nuussisup akiligassaqarfiinut nuussineq atuutilersinnaavoq aatsaat akissaatinut allattaaviup atuutilersitsisuata nuussineq nammineq naatsorsuutimini kontomi allassimappagu piginnilersumullu nalunaarutigalugu, kontomi aningaasat qassit ikineqarnersut. Kontomik piginnittumit nalunaarneq piumasarineqapat, mappersakkallu atuulersitsisumut saqqummiunneqarpata, taassuma pisuussaaffigaa nalunaarsuineq piginnilersumullu nalunaarutiginninneq, immaasimanngippat atulersitsisup ileqqoreqqusaasa nuussukkanik nalunaarsuineq pisussaatinngikkaat. 

Imm. 2. Akissaatinik allattaavinnik piginnittup allataavinnut pisinnaatitaaffik assigiinngitsunut arlalinnnut nuussimappagu, piginnilersoq kingulleq salliutinneqassaaq, pisinnaatitaanini kontomini nalunaartikkuniuk tamannalu pillugu ajunngitsumik siunertaqartumik nalunaarfigineqarluni. 

Imm. 3. Tigumminittunt tamanit allataavinnit tigusisoqarsinnaassappat, ilanngullugu piumasarineqarpoq piginnilersup akissaatinut allattaavik tigummissagaa. 

 

§ 35. Akissaatinut allataavinnik atuutilersitsisup piumasarisinnaangilaa pisassat ilanngullugit nuussisumut naatsorsuusiornissaq, taassuma piginnilersoq § 34 malillugu nalunaarfigisimappagu. Aamma atuutsissinnaanngilaa aningaasat akiitsorinagit, imaassimanngippat piginnilersup tamanna nalunngikkaa imaluunnit tunngavissaqartumik pasilliutigisinnaagaa. 

Imm. 2. Atulersitsisup atuutsitsinikkut akissaatinut allattaavilisartumut akiliisinnaanini atorsimaguniuk nalunaarsuineqaraluartilluguluunniit tigummisaqartumut akiliisinnaanini pigiinnassavaa, allatut isumaqatigiissusiortoqarsimanngippat. 

 

Kapitali 5 

Akiitsut allartaannik amerlasuunik nalunaarsuineq

 

§ 36. Kapitalip matuma malittareqqusai makkununnga atuupput: 

1. Akiitsut allagartaat amerlasuut, tassaasut pigisat nuunneqartut akiitsoqarfiginerinut allagartaat oqaatigigaallu atikkut nalunaarneqarsinnaallutik. 

2. Akiitsut allagartaat amerlasuut inatsisip atuuttussanngunnginnerani atuutilersimasut, maannamutulli peqqussut juunip 21-anni 1844-immersoq malillugu nalunaarsimasussat. 

 

§ 37. Akiitsut allagartaat naatsorsuunneqartarpoq atikkut nalunaarsimasutut, inummut aalajangersimasumut sammitinneqarsimagaangami, imaluunniit akiitsullip nalunaaqutsersimagaangagu atermik nalunaagaasimasoq. Ateq akiitsut allagartaanni ivertillugu allassimasariaqanngilaq. 

Imm. 2. Akiitsut allagartaat naatsorsuunneqartarpoq tigummisumut nalunaarsimasutut, akiitsullip nalunaaqutsersimagaangagu tigummisumut nalunaarsimasoq. 

Imm. 3. Akiitsullip nalunaaqutaata takutippaa, akiitsut allagartaanni nalunaarsuutaaniittoq ivertinneqarsimallunilu pisinnaasup aqqanik imaluunniit nalunaarlugu akiitsut allagartaat tigummisumut nuunneqarsimasoq. 

 

§ 38. Akiitsullip akiitsut allagartaat inummut, nalunaarsimangitsumik nuussinermut pisinnaanermik tapersiutaasumik atermik nalunaaqutsersimanngikkuniuk, pisinnaajunnaassanngilaq, takuneqarsinnaalerpat piginnittutut nalunaarsimasumit nuussineq ilumoortuunngitsuusoq. Akiitsullip akilerumanngissinnaavaa, pisinnaanerminik nalunaarsimanngitsumik nuussineq. 

 

§ 39. Akiitsut allagartaata pigisassatut imaluunniit qulanaveeqqutitut nuunneqanerani malinneqassapput § 14-imi malittarisassat makkuninnga allannguutillit: 

Imm. 2. Akiitsut allagartaat nuunneqarnermi nalaani piginnittup ataani atermik allaasumik nalunaarneqarsimappat, pissarsisup siullermik pisinnaaneq nalunaarsimasoq, aamma pisinnaaneq annaaneqanngilaq pissarsisup nalunaaqutsiummik nalunaarut tigusitinnagu nalunngilersimappagu nuussisoq akiitsut allagartaannik ingerlatsinissamut pisinnaanngitsoq. 

Imm. 3. Nalunaaqqusiummik nalunaarineq nuussineq sioqqullugu peerneqarsimasoq akornutaanngilaq pissarsisup akiitsut allagartaannik piginninnermut pisinnaaneranik, imaassimanngippat tassuma isikkua pasinartoqartoq. 

Imm. 4. Akiitsut allagartaat nuussinermik nalunaaqqusiummik ilumoortumik nalunaarsimasoqarpat, tamatuma pissarsisup pisinnaaneranut akornusiinngilaq, nuussinerit pisussat ataqatigiinngippata. 

 

§ 40. Inuup aqqa akiitsut allagartaanni nalunaarsimasup akiitsulimmut nalunaarutigippagu akiitsut allagartaat namminerminit aallaaveqartoq, akiitsullip inuup allap piumasaa malillugu nutaamik nalunaaqquseqqullugu, aamma akiitsulik pisinnaaneerutissanngilaq akiitsut allagartaat akilissallugu imaluunniit tunniutissallugu nalunaarsuutit pappiarartaat nutaaq inummut tigummisumut eqqunngitsuusumut. 

Imm. 2. Nalunaarutiginittup najugaa akiitsulimmut nalunaarutigineqanngippat aamma tassumannga nalunnginneqanngippat, nalunaarut akuersaarneqassanngilaq. Nalunaarutiginninnerup sunniutaa atorunnaassaaq akiitsut allagartaannik tigummisup akiitsup allagartaannik ingerlatsinissamik pisinnaanini pigilissavaa aalajangersarneqartoq nalunaartumit imaluunniit inaarutaasumik taassuma oqartussaaneratigut. Nalunaarutiginittoq nunami allami najugaqarpat nalunaarutiginninnerminilu nunami maani sinniisissaminik toqqaasimanngippat, suliassaq nunami maani suliarineqarsinnaassaaq nalunaarut sumiissanersoq toqqarlugu. 

Imm. 3. Tigumminnittoq nalunaarsimappat, namminerli nalunaarutiginnittumi qaammatit pingasut nallertinnagit suliassanngortitsiumanani, akiitsulimmit akuerineqannginnermi kingorna pissuseq akiitsut allagartaat akiitsulimmut saqqummiunneqarsimammat, pinaveersimatinngilaa taassuma atortussaajunnaarsitsinera, takuneqarsinnaalerpat akiitsut allagartaannik nalunaaruteqartoq sumiiffississallugu ajornartoq.

 

§ 41. Nuussinernik ilumuunngitsunik nalunaarutiginnittarnermik ulorianaat annikillisarniarlugu akiitsullip pisussaaffigaa justitsministerip aalajangernerit annertussusia apeqqutaatillugu, nalunaarutini patajaalluni nakkutiginninneq nalunaarutigineqartumik pineqartumik allakkatigut saqqummiussilluni, tassani akiitsut allagartaanni siornatigut nalunaarutigalugu, sumiiffialu akiitsut allagartaanni nalunaarlugu imaluunniit allatigut takulertorneqarsinnaanngorlugu.

Imm. 2. Annerpaamik 1 kronemik akiliilluni akiitsut allagartaannik atikkut nalunaarsimasunik pisup nalunaaqutsiummik nalunaarut allakkatigut inuttaaniinnaq tigusassatigut tunniunneqarnissaa piumasarisinnaavaa imaluunniit akiliummik pisinnaanerminik atorunnarsitsineq.

Imm. 3. Nalunaarutit nassiussat akerliussutillu qaassiunerat akiitsullip justitsministeriamut nalunaarutigisassarai.

 

§ 42. Nalunaaqqutsersuinermi periaatsimut malittarisassat erseqqinnerusut aamma § 41-mi pissutsit pineqartut justitsministerimit aalajangersarneqartassapput erhvervs- og vækstministerimik isumaqatigiinniareernikkut.

 

Kapitali 6

Akiitsut allagartaasa amerlasuut aamma nalunaarsuutit pisoqanngortarnerat

 

§ 43. Akiitsut allagartaannut amerlasuunut pisassarisat atuukkunnaarnerminniit ukiut 10 qaangiuneranni ullormi pisoqanngortarput, taanna qaammatisiutit malillugit allakkiamik aalajangerneqarsimappat imaluunniit taassuma atorunnarnerata allannikkut tamanut nalunaarutigineqarneraniit imaluunniit akiitsulimmit atuukkunnaarsitsinermiit.

Imm. 2. Akiitsut allagartaat amerlasuut qaquguluunnit akilerneqarsinnaasut (piumasaqaateqarnikkut) pisoqanngortarput atuutilernerminniit ukiut 10-t qaangiukkaangata pisoqanngortarput.

Imm. 3. Akiitsut allagartaat amerlasuut allat atuuffissamik ulluanniit ukiut 20-t qaangiukkaangata pisoqanngortarput.

Imm. 4. Periarfissarititaq sivitsorneqarsinnaavoq imaluunniit sivikillineqarsinnaavoq akiitsut allagartaanni erseqqissumik aalajangersaanikkut.

Imm. 5. Akiitsullip pisoqanngornerup nalaani ernianut uppernarsaatitut nalunaarut tigusiffigisimappagu akiitsut allagartaata pisoqanngornera atussaaq siusinnerpaamik nalunaarutip atuukkunnaaneraniit.

 

§ 44. Akiitsut allagartaat akiitsulimmi inissinneqasimasut (nalunaarutigineqarsimasut) pisoqanngortarput aamma inissiinerup kingorna ukiut 20-t qaangiukkaangata, erniat akilerneqaratik.

 

§ 45. Akiitsut allagartaat amerlasuut ernianut nalunaarsuutitallit pisassalimmut pisinnaatitsinngippata aningaasat annertussusiat utertillugt akilissallugu, pisassaq pisoqalissaaq – eqqaanngikkanni § 44-mit kingunerusut – aatsaat ernianik akiliiffissatut killigititap kingorna ukiut 3-t qaangiutereerpata, tamatumunnga ernianik nalunaarsuutit saqqummiunneqartut tigusassatut pisoqalisut, erniat nalunaarsuutaannik nutaanik piumasaqaateqartoqanngikkangat, aamma taamaallaat ukiuni 20-ni piffissami tamatumani akiliiffissami erniat nalunaarsuutaannik saqqummersoqanngikkaangat.

 

§ 46. Pisassat erniat – imaluunniit pissarsiat nalunaarsuutaat malillugu piffissap eqqorlugu akiligassatut saqqummiunneqarsimasut, tak. § 25, imm. 1 saqqummiunneqarnerminnit ukiut qulit qaangiunnerani pisoqanngortarput.

 

§ 47. Pisoqanngorneq unitsinneqassaaq pisassallip killigititap qaangiutinnginnerani akiitsugallip akiitsunik nassueruteqanera imaluunniit taassuminnga eqqartuussivikkut suliarititsinikkut kinguaataanngitsumik unitsinnagu isumaqatigiinnissamut, eqqartuussivimmut allatigulluunniit inatsisitigut nammassinninnissamut malersorai. Akiitsullip akilersuutini unitsissimappagit tamatumani pisoqanngorneq unitsinneqassaaq piumasaqaatip allakkatigut nalunaarutigineratigut.

 

§ 48. Akiitsut allagartaasa amerlasuut pisoqanngornerata kingunerissanngilaa ernianik nalunaarsuutit, ullormi akiitsut allagartaata naanerani pisoqanngortut malillugit piumasaqaatit atorunnaarnerat.

Imm. 2. Pisoqanngorneq pappiarat nalillit atuuttussaajunnaarsitaasarnerat pillugu inatsimmi § 15-imik tunngaveqartoq nalunaarutigineqasssaaq allagaataasivimmut pineqartumut.

 

§ 49. Inuup §§ 43-mi, 44-mi imaluunniit 46-mi pisoqanngortarnermut killigititat taaneqartunik akiitsulimmut nalunaaruteqartoq pisassaminik allakkiaq tammarsimasoq, aamma piginnittuunerminik ilimanarsisitsisoq killigititap kingorna pisassat akilerneqarnisaat piumasarisinnaavaa. Piumasaqaat pisoqalissaaq inatsisip nr. 274 decembarip 22-anni 1908-meersup malittarisassarititai malillugit.

 

Kapitali 7

Ikaarsaariarnermi aalajangersakkat

 

§ 50. (Piissaaq)1)

 

§ 51. Inatsisip kapitaliini 1-imiit 6-imut atorneqartarput aamma akiitsut allagartaanni nalunaarsuutinilu inatsisip atortilinnginnerani atuutsitaalersimasut, imaassimangippat allat kingunerigaat §§ 52-imiit 50-imut.

 

§ 52. Inatsimmi §§ 1-imiit 5-imut aamma 7-imi aalajangersakkat atuussinnaapput taamaallaat akiitsut allagartaannut inatsisip atuutilereerneratigut atuuttunngorsimasunut.

 

§ 53. Inatsimmi § 6 atuutissaaq pisuni tamani akiliinissamut piffissarititaq inatsisip atuutilereerneratigut atuutileraangat.

Imm. 2. § 8 atuuttassaaq akiitsut allagartaannut pisoqaanerusunut, pissutsit akiitsut allagartaasa aalajangersagaannik, inatsisip atuutilereerneratigut atuutilersimasunik atuisariaqalerneq pineqaraangat.

 

§ 54. Inatsisip malittarisassaat malillugit akiitsut allagartaat atilikkat pisoqaanerusut suliarineqassapput, soorlu inummut aalajangersimasumut sammitinneqarsimasutut imaluunniit isumaqatigiissutitut, immaassimanngippat akiitsut allagartaanni ilanngunneqarsimagaangat ”isumaqatigiissutaanngitsut” imaluunniit pissuseq tassunga assersuunneqarsinnaasoq. § 14-imulli taarsiullugit inatsisit malittarisassaat pisoqaanerit atuutissapput imaassimanngippat akiitsut allagartaat tassaasoq akiitsut allagartaat amerlasuut imaluunniit ullormik atuutilerfissamik pilersinneqarsimasoq, inatsisip atortussanngortinnerata kingorna inississimalluni.

 

§ 55. § 12 atuutissaaq naak nalunaarnera inissinneqarsimagaluartoq inatsisip atuutilernera sioqqullugu.

Imm. 2. § 20-mi malittarisassaq akilersuutit akilerneqarsinnaasut nuussisumut pisussaajunnaanermik kinguneqartumik, atuutissapput taamaallaat, nuussineq pisimappat inatsisip atuutilernissaa sioqqullugu, piginnilersussap akiitsulik nuussinermik ilisimatissimanngippagu.

 

§ 56. Erniat imaluunniit iluanaarutit nalunaarsuutaanut killigititaq pilersimappat inatsisip atuutilernera sioqqullugu, naatsorsorneqassaaq § 25 ukiunut pingasunut atuutilersitsinerminngaanniit. Pisassalli pinngitsooratik atorunnaassapput, inatsisit maannamut atuuttut malillugit atorunnaarsimassagamik.

 

§ 57. Akissaatinut allataavinnut inatsisip atortilinnginnerani atuutilersinneqarsimasunut atuutilersitsisup § 33, imm. 1 aporfiginagu patsisigisinnaavai nammineq maleruaqqusamini imaluunniit ingerlatsivimmi piumasaqaatini aalajangersakkat, taakku akissaatit allattuiviini ilanngunneqarsimappata. Atuutilersitsisullli akissaatinut allatuiviit inatsisip atuutilernerata kingorna siullermik namminerminut saqqummiunneranni allattuiviit nalunaaqutsiivigisariaqarpai § 33 imm. 1-imi taaneqartut naapertorlugit.

 

§ 58. Peqqussut juunip 21-anni 1844-meersoq atuutissaaq nalunaarsuinermi tamani, inatsisip matuma atuutilernerani peqqussut malillugu pisimasoq. Piginnilersorli pisinnaalissaaq § 39, imm. 1 aamma 2 malillugit, tamani nalunaagaq patsisigisani pisimappat inatsisip atuutilernerata kingorna, assigalugu § 39, imm. 3 tamani atuutissaaq nuussineq pisimappat inatsisip atuutilereernerani.

 

§ 59. Inatsisip atuutilereernerata kingorna ukiuni siullerni pingasuni kapitali 6 naapertorlugu pisoqanngorneq atuutilersinnaassanngilaq, imaassimanngippat pisassat aamma pisoqanngorsimasut inatsisip qanganitsap malittareqqusai malillugit.

 

Kapitali 8

Inatsisini allani allannguinerit

 

§ 60. DL 1-23-13 aamma 14 – Savalimmiunut tungatillugu NL 1-21-13 aamma 14, - peqqussut oktobarip 6-anni 1753-imeersumi § 9, peqqussut februaarip 9.-anni 1798, peqqussuut juunip 21-anni, 1844-meersoq, inatsit apriilip 6.-anni 1855-imi § 3, inatsit nr. 18 januaarip 28-anni 1871 aamma malittareqqusat immikkut ittut vekselobligationinut tunngasut atorunnaartut.

 

§ 61. Inatsip matuma § 2-a atuutissaq aamma ataatsimoorullugu qularnaveeqqusiisunut.

 

§ 62. Inuk isumaqatigiissut malillugu aalajangersimasumik annertussisilimmik akiligassaqartoq piffissaliussami eqqortumi akiliinngikkuni, ukiumoortumik ernianut akiliissaaq, diskontomut qaqugumullunniit tamanut atuuttut aalajangikkamut naapertuuttumik 2 pct.-imik ilallugu ullormit akiitsup akilersimaffissaraluaniit. Pisassallilli akiitsulik eqqaasissavaa akiliinissamik, piumasarineqarpat akiitsullip soqutigisaanut tulluuttumik iliortoqassasoq. Tamanna sumiginnarpagu akiitsulik ernianut sivisunaarinermut akiliissanngilaq, piumasaq tunniunneqarserlugu.

Imm. 2. Aningaasanik akiligassat allatigut piffissaq eqqorlugu akilerneqangippata, akiitsullip akilissavai erniat imm. 1-imi taaneqartut ullormi pisassallip akiitsut akilernissaat pillugu eqqartuussisulersuussinerata tungaanut. Pissutsit immikkut ittut tunngavissaqartippassuk, eqqartuussiviup aalajangersinnaavaa, erniat piffissamit siusinnerusumiit imaluunniit kingusinnerusumiit atuutissasut, imaluunniit suliap ingerlannerani taamaallaat ernianik appasinnerusunik akiliisoqassasoq.

Imm. 3. Pisassalik allamik tungaveqartumik ernianik qaffasinnerusunik piumasaqassappat, eqqartuussivik tamatumunnga akissuteqassaaq. Taassuma aamma annaasanik erniat matussusinngisaannik akiliiffigineqarnissamik pisinnaatitaaffini piginnassavaa.

Imm. 4. Inatsisitigut malittareqqusat aalajangersaasut pissutsinut immikkut ittunut ernianik kingusinaarlugit akiligassanik aalajangersaasut atuuttuartuupput. Ernianut appasinnerusumut sammippat, akiitsoqartulli akilissavai erniat imm. 1-imi taaneqartut ullormit pisassallip eqqartuussisulersuussineraniit.

Imm. 5. Malittareqqusat qulaaniittut atuutissapput pisuni tamani piffissap akiliiffissap juulip 1.-ani 1938-meersut atulerneraniit.

 

-----

 

Pigisat pillugit inatsisiliornerit ilaat il.il. pillugit Inatsit nr. 104 marsip 31-anneersup 1965 Kalaallit Nunaanni atuutilernissamut ikaarsariarnermullu makkuninnga aalajangersagartaqarpoq: 

 

§ 1. Juulip 1.-anni 1965-imiit pigisat pillugit inatsisiliornermi allannguutit §§ 2-mit 5-imut taaneqartut makku Kalaallit Nunaanni atuutilissapput: 

1-imiit 8-mut. (peerneqassapput) 

9. Akiitsut allagartaat pillugit inatsit nr. 145 apriilip 13-anni 1938-meersoq, inatsisikkut nr. 114 marsip 31-anni 1960-immersukkut allanguuteqartitaq. 

 

§ 2. Pisassat juulip 1.-at 1965 sioqqullugu pilersitat pisoqanngussapput siusinnerpaamik juulip 1.-anni 1967.

 

-----

 

Peqqussut nr. 586 novembarip 19-ianni 1973-imeersoq (Akiliinngitsoornermi pillaatitut erniarititat qaffasissiisa allanngorneri)2) makkuninnga atuutilernermi aamma ikaarsaariarnermi aalajangersagartaqarput: 

 

§ 1. Inatsisini taagorneqartuni3) inatsit nr. 212 apriilip 26.-anni 1973-ikkut naammassineqartoq Kalallit Nunaanni atuutilerpoq.4)

 

§ 2. Akiliinngitsoornermi pillaatitut erniarititat qaffasissusii allannguutillit Kalallit Nunaani atuutilerput, akiliinissamut piffissaq atulerluni 1974-imiit imaluunniit kingusinnerusukkut.

Imm. 2. (peerneqarpoq)

 

-----

 

Peqqussut nr. 350 juulip 14-iani 1980-imeersoq (isumaqatigiissuteqartarneq il.il. pillugut inatsit, kingusinnaarluni akiliinermi il.il. erniat pillugit inatsit aamma atuisut pillugit inatsisit ilaat)5) makkuninnga atuutilernermini aalajangersagartaqarpoq: 

 

§ 1. Innuttaasunik pillaasarneq pillugu inatsimmi, isumaqatigiissutit il.il. pillugit inatsimmi (Aningaasarsiornermut aserorsaataasumik il.il. sulianik akerlilersuineq) § 5, imm. 3, nr. 250 juunip 12.-ani 1975-imeersumi aalajangersarneqarpoq isumaqatigiissutit pillugit inatsimmi, sillimasiisarnerit pillugit isumaqatigiissuteqartarnerit pillugit inatsimmi, akiitsut allagartaat pillugit inatsimmi, akilersuisarneq pillugu inatsimmi, sulisorisat nassaavi pillugit inatsimmi aamma atuakkiornermi eqqumiitsuliornermilu suliat inatsimmi taaneqartumi §§ 2-mi 4-milu piginneqqaartussaanermik inatsimmi Kalaallit Nunaanni atuutilerput oktobarip 1.-anni 1980. 

 

Justitsministeriami, septembarip 11-anni 2015.

 

SØREN PIND

 

/ Helga Lund Laursen