Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 393
23. apriili 2014
Atuuttut

Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution – pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqarnera pillugu peqqussut

UAGUT MARGRETHET AAPPAAT, Guutip Saammaanneranik Danmarkip Dronninngia, nalunaarpugut: 

 

Inuit piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution – pillugu inatsit nr. 553, 18. juni 2012-meersumi § 15 aamma Inuit piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution – pillugu inatsisip allanngortinneqarnera pillugu inatsit nr. 656, 12. juni 2013-imeersumi § 5 aamma Dansk Institut for Studier pillugu inatsit malillugu aalajangerneqarpoq inatsit Kalaallit Nunaanni atuutilissasoq imatut oqaasertaqartillugu: 

 

Kapitali 1

Pilersitsineq suliassallu

 

§ 1. Inuit piginnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Parisimi tunngaviliussaat nunani tamalaani inuit piginnaatitaaffiinut instituttinut atuuttut naapertorlugit inuit pisinnaatitaaffiisa siuarsarnissaat illersornissaallu siunertaralugu Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution pilersinneqarpoq. 

 

§ 2. Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Instituttip – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutionip sorsunneqartinnagu aamma sakkulersorluni akerleriissuteqarnermi inuit piginnaatitaaffi siuarsarlugillu illersussavai, pingaartumik imaaliornikkut: 

1) Kalaallit Nunaanni inuit piginnaatitaaffii pillugit institution pillugu nakkutilliinikkut nalunaarusiornikkullu, 

2) inuit piginnaatitaaffiinut tunngasuni misissueqqissaarinikkut ilisimatusarnikkullu, 

3) Folketingi, danmarkimi naalakkersuisut, Inatsisartut, Naalakkersuisut allallu pisortani oqartussat namminersortutullu ingerlataqartut inuit piginnaatitaaffii pillugit siunnersornerisigut, tassunga ilanngullugu Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Kalaallit Nunaanni Siunnersuisoqatigiit, 

4) inuinnaat suliniaqatigiiffii inuit piginnaatitaaffiinik suliallit ataqatigiissaarnerisigut ikiorsernerisigullu siuarsassallugit, 

5) inuit piginnaatitaaffii pillugit atuartitsinikkut atuartitsinerillu siuarsarnerisigut, 

6) inuit piginnaatitaaffii pillugit paasissutissiisarnikkut, 

7) inuit piginnaatitaaffii pillugit atuagaateqarfiit atortorissaartinnerisigut aamma 

8) nunami nunanilu allani inuit piginnaatitaaffii pillugit ingerlataqartunut ikiorsiisarnikkut. 

Imm. 2. (Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 3. Kalaallit Nunaanni inuit piginnaatitaaffiinik atuutsitsinermi instituttip suliai ineriartortitsineralu pillugit ukiumoortumik nalunaarusiamik Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutioni inatsisartunut saqqummiussaqartassaaq. Nalunaarusiaq instituttip tamanut saqqummiuttassavaa.

Imm. 4. Institutti sulinermini inatsisit tunngaviusut malillugit kiffaanngissuseqarnissamik piginnaatitaaffiit aamma inuit piginnaatitaaffii nunani tamalaani inuiannit sukkulluunniit akuerisaasut aallaavigisassavai, pingaartumik tassunga ilanngullugit Naalagaaffiit Peqatigiit nunarsuarmiunut nalunaarutaat, Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaanni aamma Europarådip isumaqatigiissutaanni inuit piginnaatitaaffii eqqartorneqartut kiisalu OSCE-p inunnut tunngasutigut pisussaaffii.

Imm. 5. Institutti ilisimatusarnissamut kiffaanngissuseqarpoq.

Imm. 6. Instituttip ilisimatuussutsikkut sulisui ilisimatusarnissamut kiffaanngissuseqarput aamma allanik suliassinneqarsimatinnatik instituttip ilisimatusarfissaasa iluanni killeqanngitsumik ilisimatusartassapput.

 

Kapitali 2

Instituttip aqunneqarnera

 

Siulersuisut

 

§ 3. Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutioni siulersuisunit aqunneqarpoq, instituttip suliaqarfiini, aningaasaqarnerani ingerlatsineranilu apeqqutini pingaaruteqartuni tamani aalajangiisartunit.

Imm. 2. Siulersuisut 14-inik ilaasortaqarput, inuttut piginnaasaat aallaavigalugit toqqarneqartunik:

1) Ilaasortat arfinillit Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnit toqqarneqarput, tak. imm. 4.

2) Ilaasortaq ataaseq Københavns Universitetimi rektorimit toqqarneqarpoq, tak. imm. 5.

3) Ilaasortaq ataaseq Aarhus Universitetimi rektorimit toqqarneqarpoq, tak. imm. 5.

4) Ilaasortaq ataaseq Syddansk Universitetimi rekorimit toqqarneqarpoq, tak. imm. 5.

5) Ilaasortaq ataaseq Aalborg Universitetimi rektorimit toqqarneqarpoq, tak. imm. 5.

6) Ilaasortat marluk Danske Universitetit ataanni Rektoreqatigiinnit toqqarneqarput.

7) Ilaasortaq ataaseq instituttimi sulisunit toqqarneqarpoq, tak. imm. 6.

8) Ilaasortaq ataaseq Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Kalaallit Nunaanni Siunnersuisoqatigiinnit toqqarneqarpoq.

Imm. 3. Siulersuisuni ilaasortat ukiunut sisamanut toqqarneqartarput aamma piffissamut ataatsimut suli toqqarneqaqqissinnaallutik. Tamatuma kingorna sivikinnerpaamik ukiut sisamat qaangiutereerpata aatsaat toqqarneqarsinnaapput imaluunnit nutaamik toqqarneqarsinnaallutik.

Imm. 4. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 5. Anguniarneqarpoq Københavns Universitetimut, Aarhus Universitetimut, Syddansk Universitetimut aamma Aalborg Universitetimut rektorinit ikinnerpaamik marluk ilaasortat toqqarneqartut inatsisilerinermut tunngasunut atassuteqassasut.

Imm. 6. Ingerlatseqatigiiffiit pillugit inatsimmi qinersisarneq pillugu aalajangersakkat malillugit sulisumik ataatsimik qinersineq pissaaq. Sulisut sinniisaat soraarsinneqarnissamut allatigullu pissutsit ajornerulernissaannut pineqartup imaluunnit immikkoortup assingusup iluani sulisut sinnisaat assigalugit illersugaapput.

 

§ 4. Siulersuisut iluminni siulittaasumik ataatsimik toqqaassapput.

Imm. 2. Siulersuisut nammineq suleriaasissaminnik aalajangersaassapput.

Imm. 3. Institutti pillugu siulersuisut malittarisassaliussapput, nunanut allanut ministerimit akuerineqartussamik.

Imm. 4. Siulersuisut pisariaqartitsineq naapertorlugu immikkut ataatsimiititalianik pilersitsisinnaapput.

 

§ 5. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

 

Pisortaq

 

§ 6. Tamanut ammasumik allagarsiinikkut siulersuisut sulianut tunngasuni suliaqarfiini, aningaasaqarnerani ingerlatsineranilu apeqqutini instituttimi ulluinnani aqutsisussamik pisortassamik toqqaassapput.

Imm. 2. Pisortaq siulersuisut ataatsimiinneranni taaseqataasinnaanani peqataasassaaq.

 

Kapitali 3

Aningaasaqarneq, naatsorsuutit kukkunersiuinerlu il.il.

 

§ 7. Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Institutti – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutioni tassaavoq pisortat ingerlatsinerisa iluanni suliffeqarfik imminut pigisoq arlaannaannulluunniit atuumassuteqanngitsoq.

Imm. 2. Instittup ingerlanneqarneranut ingerlataanullu naalagaaffik ukiumoortumik tapiissuteqartarpoq.

 

§ 8. Institutti siunertaminut naapertuuttumik aningaasaateqarfinnit, tunissutinik il.il. isertitaqarsinnaavoq aamma isertitat tunngavigalugit suliaqarsinnaalluni, tapiissutinik aningaasalersorneqartunik ilisimatusarsinnaalluni aamma tapiissutinik aningaasalersorneqartut allat ingerlatat, tassunga ilanngullugu siunnersortinik ikiorteqarneq siunnersorneqarnerlu, tamanna instituttip suliaasa allat isumagineranut ataqatigiissinneqarsinnaappat.

Imm. 2. Institutti siunertaminut naapertuuttumik suliassat pineqartut aaqqinneqarnissaat pillugit pisortanut oqartussanik ukiunut arlalinnut isumaqatigiissuteqarsinnaavoq.

 

§ 9. Institutti naalagaaffiup naatsorsuutai pillugit Aningaasaqarnermut ministeriaqarfiup nalunaarutaa malillugu naalagaaffimmi naatsorsuuserinermi maleruagassat atorpai. Ukiup naatsorsuuseriffiusup naanerani instituttip ukiumoortumik nalunaarusiaa suliarineqassaaq, siulersuisunit pisortamillu atsiorneqartussaq.

Imm. 2. Instituttip ukiumoortumik nalunaarusiaa pisortat kukkunersiuinermi ileqquat pitsaasoq malillugu naalagaaffiup kukkunersiuisuinit kukkunersiorneqartaassaq, tak. naalagaaffiup naatsorsuutaanik kukkunersiuisarneq il.il. pillugit inatsimmi §§ 2 aamma 3.

 

Kapitali 4

Atorunnaarsitsineq

 

§ 10. Institutti aatsaat inatsisikkut atorunnaarsinneqarsinnaavoq. 

Imm. 2. Institutti nammineq pigisutut suliffeqarfittut atorunnaarsinneqarpat illuutaa, artortut, pequtai, pigisai nalillit pisussaaffiilu naalagaaffimmut nuunneqassapput.

 

Kapitali 5

Atuutilersitsineq il.il.

 

§ 11. Peqqussut ulloq 15. maj 2014-imi atuutilersinneqarpoq.

Imm. 2. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettighedip pilersinneqarnera pillugu inatsit, tak. inatsit nr. 411, 6. januar 2002-imeersoq, peqqussutikkut nr. 414, 30. maj 2005-imeersukkut atuutilersinneqartoq, atorunnaarsinneqarpoq. 

Imm. 3. Inatsisip atuutilersinnerani Institut for Menneskerettighedip piginnaatitaaffiini pisussaaffiinilu tamani pigisai nalillit aningaasartuutaalu isertitaalu tamarmik Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Instituttimit – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutionimit tiguneqassapput. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettighedimit pisussaaffigineqartut pigisai akiitsuilu isertitaalu tamarmik Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Instituttip – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutionip aamma Dansk Institut for Internationale studier akornanni nunanut allanut ministerip agguatissavai, apeqqutaatillugu piginnaatitaaffinnik imaluunniit pisussaaffinnik ataasiakkaanik instituttit ataasiakkaat sunik piginnaatitaanersut. Inuit Piginnaatitaaffii pillugit Instituttip pisortaa piffissap isumaqatigiissuteqarfiusup naanissaa tikillugu ingerlaannassaaq.

Imm. 4. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 5. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 6. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 7. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 8. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

Imm. 9. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

 

§ 12. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassnngilaq).

 

§ 13. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

 

§ 14. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

 

§ 15. (Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqassanngilaq).

 

Københavnimi tunniunneqarpoq, ulloq 23. april 2014

 

Kunngiussutitsinnik Atsiorpugut Naqissusiillutalu

 

MARGRETHE R.

 

/ Martin Lidegaard