Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 474
12. juuni 2009
Atuuttut

Kalaallit Nunaata Namminersorneranut atatillugu pissutsit assigiinngitsut pillugit inatsit

UAGUT MARGRETHE AAPPAAT, Guutip Saammaanneranik Danmarkip Dronningia, imaaliorpugut: 

 

Folketingip inatsit manna akueraa aamma Uagut akuersinitsigut aalajangersarpaa:

 

§ 1. Ilisimatusarnermut, teknologiimut aammalu piorsaanermut ministeri Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat atortussiat aatsitassanit pisut pillugit suliassaqarfimmik tigusineranni universitetit, universitetinik inatsimmi § 2, imm. 4 malillugu maannamut suliassaqarfimmik tamatuminnga suliaqarsimasut, peqqusinnaavai akiliuteqartitsillutik suliaminnik ingerlatseqqissasut. 

 

§ 2. Kalaallit Nunaanni nunaminertanik aamma teknikkikkut atortunik illersornissamut siunertanut atugassanik tunniussineq isumagineqassaaq naalagaaffeqatigiinnermi oqartussamit susassaqartumit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat isumaqatiginiareerlugit. 

Imm. 2. Sanaartornermut oqartussat pillugit aamma illulianik aamma atortunik allanik sanaartornermi, ilusilersuinermi aaqqissuussinermilu malittarisassat pillugit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit aalajangersakkat sanaartukkanut atatillugu iliuutsinut, illersornissamut siunertanut tunngasunut, atuutinngillat, taamaallaalli atuutissallutik iliuutsinut ilaappata aqqusinernut, pilersuinermut imaluunniit kuuffinnut sanaanullunnit allanut atassusiinerit. 

 

§ 3. Naalagaaffiup akisussaaffigiuassavai pisussaaffiit, Kalaallit Nunaanni peqqinnissamut isumaginnittoqarfik pillugu inatsit atuutilermat Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarnermut oqartussaasut isumagisassat imaluunniit pisussaaffigisaat, aamma 1. januar 1992 sioqqullugu pisussaaffigineqalersut. Naalagaaffiup aningaasartuutit, pisussaaffiup tamatuma nassatarisai, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit uterteqqusinnaavai. 

 

§ 4. Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni, Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nalunaarasuartaatitigut attaveqatigiinneq pillugu maleruagassanik aalajangersaanermikkut qularnaassavaat naalagaaffimmi oqartussat Kalaallit Nunaanni aamma Kalaallit Nunaannut Kalaallillu Nunaanniit avammut akunnerminni namminneq attaveqaatinik pilersitsisinnaanerat atuisinnaanerallu, naalagaaffimmi oqartussat nalunaarasuartaatitigut attaveqatigiinnermik immikkut pisariaqartitsippata nalunaarasuartaatitigut atortulersuutitigut nalinginnaasutigut kikkunnillu tamanit atorneqarsinnaasutigut naammassineqarsinnaanngippata. Nalunaarasuartaatitigut attaveqatigiinnermi atortulersuutinik nammineq pilersitsisinnaaneq taamaallaat atuuppoq atortulersuutinut pineqartut pisortat pisortatut suliassanik ingerlassinerannut tunngasunut. 

Imm. 2. Kalaallit Nunaanni, Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nalunaarasuartaatitigut attaveqatigiinneq pillugu malittarisassat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat aalajangersagaat Danmarkimi naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigalugit danskit amerikamiullu sakkutooqarfiinut, Kalaallit Nunaata illersorneqarnissaanik isumaqatigiissut 27. april 1951-imeersoq tunngavigalugu pilersinneqartunut, atugassanngortinneqarsinnaavoq. 

 

§ 5. Danmarkimi naalakkersuisut aamma Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut akornanni 21. august 1990-imi isumaqatigiissut, danskit-kalaallillu marloriaammik akileraartoqannginnissaa siunertaralugu isumaqatigiissummi artikel 24, soorlu aamma isumaqatigiissut 21. august 1990-imeersoq allanngortinneqartoq ilassummik 31. august 1997-imi isumaqatigiissuteqarnikkut, naapertorlugu naalagaaffik Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanut taarsiissuteqassaaq. 

 

§ 6. Inatsit atortuulissaaq ulloq 21. juni 2009. 

 

§ 7. Inatsisip atortuulernerani inatsisit uku atorunnaarput:

1) Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfii pillugit inatsit nr. 579, 29. november 1978-imeersoq,

2) Suliassaqartitsineq inunnillu isumaginninneq pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 580, 29. november 1978-imeersoq, 

3) Inuutissarsiutinik ilinniagaqarnerit pillugit Kalaallit Nunannut inatsit nr. 582, 29. november 1978-imeersoq, 

4) Sunngiffimmi suliaqartitaaneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 584, 29. november 1978-imeersoq, 

5) Kalaallit Nunaanni bibliotekeqarneq pillugu inatsit nr. 589, 29. november 1978-imeersoq, 

6) Kalaallit Nunaanni folkehøjskolit pillugit inatsit nr. 609, 23. december 1980-imeersoq, 

7) Kalaallit Nunaanni katersugaasiveqarneq pillugu inatsit nr. 610, 23. december 1980-imeersoq, 

8) Arealit (nunaminertat/imartat) atorneqarnerat, illoqarfiit allilerneqarneri sanaartorfigineqarnerilu pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 612, 23. december 1980-imeersoq, 

9) Kalaallit Nunaanni inuutissarsiutinik tapersiisarnermut inatsit nr. 134, 28. marts 1984-imeersoq, 

10) Kalaallit tunisassiaannik nioqqutissiorneq tuniniaanerlu pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 135, 28. marts 1984-imeersoq, 

11) Pilersuineq, angallanneq, allakkerineq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 469, 6. november 1985-imeersoq, 

12) Innaallagiaq, imeq kiassanerlu, qatserisartoqarneq, umiarsualiviit, aqqusernit, nalunaarasuaatikkut atassuteqarneq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 943, 23. december 1986-imeersoq, 

13) Inigisassaqartitsineq, inigisaqarnermut ikiorsiissuteqarneq, inigisanik attartortitsineq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 944, 23. december 1986-imeersoq, 

14) Kalaallit Nunaanni aalisakkanik misissuinerit (Grønlands Fiskeriundersøgelser) Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussanut nuunneqarnissaanik inatsit nr. 847, 21. december 1988-imeersoq, 

15) Kalaallit Nunaata Akissarsialeriffiata (Grønlands Centrale Lønanvisning) Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussanut nuunneqarnissaa pillugu inatsit nr. 848, 21. december 1988-imeersoq, 

16) Avatagiisinut tunngasut il .il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 850, 21. december 1988-imeersoq, 

17) Kalaallit Nunaanni radioqarneq fjernsyneqarnerlu pillugit inatsit nr. 815, 19. december 1989-imeersoq, 

18) Kalaallit Nunaanni Peqqinnissamik Isumaginnittoqarfik pillugu inatsit nr. 369, 6. juni 1991-imeersoq,

19) Kalaallit Nunaanni ilagiit pillugit inatsit nr. 264, 6. maj 1993-imeersoq.

20) Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 1089, 29. december 1997-imeersoq. 

21) Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanerit pillugit inatsit nr. 1393, 27. december 2008-meersoq. 

Imm. 2. Najoqqutassat inatsisini, imm. 1-imi taaneqartuni, tunngavissaqartinneqartumik suliaasut atuutiinnassapput, pisortanit susassaqartuniit atorunnaarsitaanissartik tikillugu. 

 

§ 8. Inatsisip atortuulernerani Kalaallit Nunaata biskopeqarfiani biskopitut atorfilik neqeroorfigineqassaaq inatsisip atuutilerfianiit kalaallit pisortaqarfianut atasumik tjenestemanditut pineqartup naalagaaffimmut atasumik atorfinitsitaanerani akissarsiatigut, atorfinitsitaanikkut soraarnerussutisiassatigullu atugassaatitat assingi tunngavigalugit atorfinitsitaanissamik. 

Imm. 2. Biskopip kissaatigissanngippagu kalaallit pisortaqarfiannut atasumik atorfinitsitaanermut nuunnissani kalaallit pisortaqarfiannut pineqartumut atasumik sulinini ingerlatiinnassavaa atorfinitsitaanermi atugassarisatigut naalagaaffimmut attuumassuteqarnini allanngortinnagu. Biskoppi imm. 1-imi aalajangersakkap nassatarisaatut sulinissamut piareersimanersiuteqarnissamik soraarnerussutisiaqarnissamilluunniit piumasaqarsinnaassanngilaq. Naalagaaffiup Kalaallit Nunaanni tjenestemandii pillugit inatsimmi § 37 a, imm. 5-imi aalajangersakkat aamma naalagaaffiup Kalaallit Nunaanni tjenestemandiinut il. il. soraarnerussutisiat pillugit inatsimmi § 24 b, imm. 3, tak. imm. 1 aamma 2, taamatulli atortuutinneqassapput. 

 

§ 9. Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik inatsimmi, tak. inatsimmik nalunaarut nr. 368, 18. juni 1998-imeersoq, ima allannguisoqassaaq: 

 

1. § 7, imm. 3 atorunnaarsinneqassaaq, taarsiullugulu ilanngunneqassaaq: 

Imm. 3. Atortussiassanik aatsitassanit pisunik iluaquteqarnissamik akuersissut taamaallaat tunniunneqarsinnaavoq aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffinnut taamaallaat inatsit manna malillugu akuerineqarlutik ingerlatsisunut aammalu ingerlatseqatigiiffinnik allanik peqateqarlutik akileraartitaanngitsunut, tamannali aatsaat allaasinnaalluni pinngitsoornatik peqatigiillutik akileraartussaatitaappata. Aamma ingerlatseqatigiiffik amerlanertigut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqassaaq. Aamma ingerlatseqatigiiffik ingerlatseqatigiiffissuarmut peqatigisaminit annikinnerusumik aningaasaligaassanngilaq, taamaattorli ingerlatseqatigiiffimmut avataaniit aningaasaliissutit nammineq aningaasaatinut naleqqiullutik tamatigut 2:1 qaangersimassavaat. Aammattaaq ingerlatseqatigiiffik nalinginnaasumik niuertassaaq akit unammilleqatigiinnermi atugaasut aammalu unammilleqatigiinnermi atugassarititaasut malillugit. Iluaquteqarnissamik akuersissummik pigisaqartortaaq atuinissaminik ingerlatsisinnaajumalluni naammattumik paasisimasaqartariaqarpoq aningaasanillu tunuliaqutaqartariaqarluni. 

Imm. 4. Aatsitassanik manngertunik annikitsumik atuinissamut akuersissut imm. 3 apeqqutaatinnagu inunnut, Kalaallit Nunanni najugaqavissunut tamakkiisumillu akileraartartunut, tunniunneqarsinnaavoq. Aalajangersakkat imm. 3-mi oqaaseqatigiit tallimaanniittut arfernanniittullu pisariaqartumik sakkukillilerlugit taamatut atuutsinneqarsinnaapput.“ 

 

2. § 8, imm. 3 ima oqaasertalerneqassaaq: 

Imm. 3. Piginnaatitsissummik pigisaqartup imm. 1 aamma 2 malillugit pisortanut akiliutaasa aalajangersarnerinut atatillugu piginnaatitsissummik pigisalik akuersissut atorlugu ingerlatsinerminut atatillugu akileraartussaajunaarsitaasinnaavoq, suliffeqarfik akitsuutinik akiliuteqartussaappat minnerpaamik akileraartitaanertut oqimaatsigisunik aammalu akitsuutit tamakkerlutik Kalaallit Nunaanni Namminersorneq pillugu inatsimmi § 7-imi isertitat suunerinik aalajangersakkanut ilaappata.“ 

 

Christiansborg Slot-imi tunniunneqarpoq, ulloq 12. juni 2009

 

Kunngiussutitsinnik Atsiorpugut Naqissusiillutalu

 

MARGRETHE R.

 

/ Lars Løkke Rasmussen