Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 800
28. juuli 2008
Atorunnaartut

Kukkunersiuisut naalagaaffimmit akuerisaasut soraarummeertarnerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut

Kukkunersiuisut naalagaaffimmit akuerisaasut aamma nalunaarsorneqarsimasut pillugit inatsimmi, Kalaallit Nunaannut Kunngip peqqussutaatigut nr. 623, 23. juni 2008-meersukkut atuutilersinneqartoq, § 9, imm. 5 naapertorlugu aalajangerneqarpoq: 

 

Kapitali 1

Aalajangersakkat nalinginnaasut

 

§ 1. Kukkunersiuisumut naalagaaffimmit akuerisaasumut soraarummeerneq (revisoreksamen) eksamenskommisionimi ingerlanneqassaaq, Revisorkommissionimit pilersinneqarsimasumi. Kukkunersiuisumut soraarummeerneq allattariarsornermik oqaluttariarsornermillu misilitsinnertaqarpoq. 

 

§ 2. Allattariarsornermi misilitsinnermut innersuunneqassagaanni piumasaqataavoq: 

1) revisorkandidateksamenimi (cand. merc. A 

2) ud.) angusisimanissaq, 

3) revisorkandidateksamenimut angusinermiit, qaammatisiutini ukiup qaangiunneraniit sivisunerpaamik ukiut 8-t kingorna, aamma 

4) 18-iliinermit sivikinnerpaamik ukiut 3-t kingorna ilaasimanissaq suliakkiissummik suliaqarnermiit, kukkunersiuinermut tunngasunik ukiumut nalunaarusiamik imaluunniit assigisaanik naatsorsuuserinermi nalunaarsuisarnermik kukkunersiuinermik ingerlatsivimmi naalagaaffimmit akuerisaasumi, taamaalilluni minnerpaamik ukiut 2-t ingerlareersimassallutik revisorkandidatimut ilinniarnermi angusinerup kingorna. 

Imm. 2. Revisorkommissionip akuersissutigisinnaavaa, kukkunersiuisumut soraarummeernerup allattariarsornertaata pisinnaanissaa ukiut 8-nit sivisunerusup kingorna piffissami, imm. 1, nr. 2-mi aalajangerneqarsimasumit. Piumasaqaataavorli, tulliutillugit misilitsinnernut innersuunneqarnerit ukiuni tulleriinni maliinnartuni pinissaat. 

Imm. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsi imm. 1, nr 3-mi aalajangersakkami avaqqutsisinnaavoq.

 

§ 3. Kukkunersiuisumut soraarummeernermi oqaluttariarsornermi misilitsinnermut ilaasinnaassaagaanni piumasaaqaataavoq, allattariarsorluni misilitsinnermi angusisimanissaq. Oqaluttariarsorluni misilitsinnermut innersuunneqarnissaq pissaaq kingusinnerpaamik ukiut 3-t kingorna, allattariarsorluni misilitsinnermi angusinermiit. Revisorkommissioni tassunga saneqqutsisinnaavoq. 

Imm. 2. Kinaluunniit, allattariarsorluni imaluunniit oqaluttariarsorluni misilitsinnermut 3-riarluni aallartitsisimagaluartoq, misilitsinnermut tassunga innersuunneqaqqissinnaanngilaq. Pissutsini immikkut ittuni Revisorkommissioni tassannga avaqqutsisinnaavoq. 

 

§ 4. Kukkunersiuisumut soraarummeernermut ilaavoq allattariarsorluni misilitsinneq, Revisorkommissionip aalajangiinera malillugu allattariarsorluni suliassanik ataatsimik imaluunniit arlalinnik imaqartoq, ullut soraarummeerfiusut maliinnartut 2-t ingerlaneranni  akissuteqarfigineqartussanik. Soraarummeernermut aamma oqaluttariarsorluni misilitsinneq ilaavoq. Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnerit uppernarsassavaat soraarummeertut naleqquttumik piginnaassuseqarfii susassaqarfinni, kukkunersiuisut naalagaaffimmit akuerisaasut susassaqarfiini attuumassuteqartunut tassunga ilaalluni suliassanik akuerinninneq, suliassap piareersarnera aamma suliarinera, uppernarsaanerit aamma nalunaarusiat, naatsorsueriaatsinik naliliinerit aamma aarlerinartunik aqutsinerit, suliffeqarfissuit naatsorsuutaat, naaatsorsuutinik misissueqqissaarnerit, ingerlatsiviit ajutoornernik eqqugaasut, kinguaariit nikinneri, naatsorsuutinut aamma akileraarutinut apeqqutinut tunngasuni ikiuinerit aamma siunnersuinerit, aningaasalersuinermi pissutsit, nalilinnik inissiinerit, ingerlatsivinnik pisinerit tunisinerillu, imminut akilersinnaanermik misissueqqissaarnerit kiisalu pisariillisaanernik aamma aqutsinernik aaqqissuusinernut atatillugu misissuinerit. 

Imm. 2. Revisorkommissionip allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnermut tunngasut ingerlanneqarnerannut malittarisassanik ersarinnerusunik aalajangersaassaaq.

 

§ 5. Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnerit immikkut naliliivigineqassapput. Naliliinermi karakteri “angusivoq” imaluunniit “angusinngilaq” atorneqassaaq.

Imm. 2. Soraarummeernermi angusissagaani piumasaqaataavoq, allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnerni karakteri anguneqarsimassasoq “angusivoq”.

 

§ 6. Ukiumut ataasiarluni soraarummeersitsisoqartarpoq.

Imm. 2. Soraarummeernermut innersuunneqarnissaq pillugu qinnuteqaat Revisorkommissionimut tunniunneqassaaq, Erhvervs- og Selskabsstyrelsip aalajangersimasaatut iluseqartillugu. Allatut aalajangiisoqartinnagu, allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnernut innersuuneqarnissaq pillugu qinnuteqaat Revisorkommissionimit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 1. juni ukiumi pineqartumi. Oqaluttariarsorluni misilitsinnerinnarmut innersuunneqarnissaq pillugu qinnuteqaat Revisorkommissionimit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 1. oktober ukiumi pineqartumi.

Imm. 3. Allattariarsorluni misilitsinnissamut ilaasussaajunnaarnermik nalunaaruteqarneq Revisorkommissionimit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 1. august ukiumi pineqartumi. Kingusinnerusukkut ilaasussaajunnaarnermik nalunaaruteqarneq, pissutsinik immikkut ittunik soorlu nammineq napparsimanermik imaluunniit ilaquttamik qaniginerpaasamik toqusoqarneranik peqquteqarneranik uppernarsaatitaqanngitsut, allattariarsorluni misilitsinnermi misiliinertut naatsorsuunneqassapput.

Imm. 4. Immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqaat § 2, imm. 1, nr. 2-miittoq, kiisalu § 3, imm. 2-miittoq Revisorkommissionimit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 1. maj ukiumi pineqartumi.

 

§ 7. Revisorkommissionip innersuussuteqarnera malillugu Erhvervs- og Selskabsstyrelsi soraarummeersitsisussanik toqqaassaaq allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnernut. Kukkunersiuisumut misilitsinnermut soraarummeersitsisut kukkunersiuisuussapput naalagaaffimmit akuerisaasut.

Imm. 2. Allattariarsorluni misilitsinnerit soraarummeersitsisumit kiisalu ikinnerpaamik censorinit 2-nit naliliivigineqassapput. Oqaluttariarsorluni misilitsinnerit soraarummeersitsisumit kiisalu ikinnerpaamik censorinit 3-nit naliliivigineqassapput. Kukkunersiuisumut soraarummeernermi minnerpaamik censori ataaseq kukkunersiuisuussaaq naalagaaffimmit akuerisaasoq aamma minnerpaamik censori ataaseq, kukkunersiuisuussanngilaq.

Imm. 3. Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnerit nalil iivigineqarneranni Revisorkommissionimut ilaasortat censoritut ilaassapput. Revisorkommissionimili ilaasortat, kukkunersiuisuusut nalunaarsorneqarsimasut, naliliinermi ilaasinnaanngillat. Revisorkommissionip innersuussuteqarnera malillugu Erhvervs- og Selskabsstyrelsi aamma censorit ilassaannik toqqaasinnaavoq allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misilitsinnerit naliliivigineqarnissaannut.

 

§ 8. Soraarummeernermut angusiviusumut soraarummeernermut uppernarsaasiortoqassaaq.

 

Kapitali 2

Naammagittaalliorsinnaaneq

 

§ 9. Allattariarsorluni imaluunniit oqaluttariarsorluni misilitsinnerit pillugit naammagittaalliuutit soraarummeertumit tunniunneqassapput Revisorkommissionip siulittaasuanut. Naammagittaalliuut, allakkatigoortoq peqqutaalu allanneqarsimasoq, tiguneqareersimassaaq sapaatit akunneri 5-mit kingorna, misilitsinnermi pineqartumi angusap nalunaarutigineqarneraniit.

Imm. 2. Soraarummeersitsisoq censorillu nalileeqqinnerup kingorna naliliinerup siulliup allanngortinneqarnissaa imaluunniit aalajangiusimaneqarnissaa aalajangersinnaavaat. Aammattaaq eksamenskommissionip siulittaasua isumasioqatigereerlugu soraarummeersitsinerup atorunnaarsinneqarnissaa soraarummeersitsinerullu nutaamik ingerlanneqarnissaa akuersissutigisinnaavaat, tamatumunnga soraarummeertoq isumaqataappat.

Imm. 3. Naammagittaalliuutip suliarinera naammassineqarsimassaaq inerneralu nalunaarutigineqarsimassalluni naammagittaalliortumut Revisorkommissionip siulittaasua aqqutigalugu, naammagittaalliuutip tiguneqarneraniit kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip kingorna.

 

Kapitali 3

Atuutilerneranut aamma ikaarsaariarnermut aalajangersakkat

 

§ 10. Nalunaarut atuutilerpoq ulloq 1. august 2008.

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ulloq 28. juli 2008

 

OLE BLÖNDAL

 

/ Grethe Krogh Jensen