Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 900
30. aggusti 2004
Atuuttut

Tunisassianut akisussaaffiginninneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussut

Tunisassianut akisussaaffiginninneq pillugu inatsimrni nr. 371, 7. juni 1989-imeersumi § 18 naapertorlugu aalajangerneqarpoq inatsit Kalaallit Nunaanni atuutilissasoq imaattunik oqaasertalerlugu: 

 

Kapitali 1

Inatsisip atuuffli

 

§ 1. Inatsit atuutissaaq tunisassiap tunisassiortumit imaluunniit akunnermiliuttutut nioqqutillip tunineqartup ajoquteqarneranik pissuteqartumik ajoqusiinerni (tunisassiap ajoqusiinera) tunisassiortup akunnermiliuttutullu nioqquteqartup akisussaaffiginninnerannut. 

 

Kapitali 2

Nassuiaatit

 

Ajoqusiineq

 

§ 2. Inatsimmi pineqartunut ilaapput inummik ajoqusiinermi aarnma pilersuisigisarnik annaasaqamermi taarsiissuteqartameq akiliuteqartarnerlu. Aarnmattaaq inatsimmi pineqarpoq pisuni imm. 2-mi taaneqartuni pinik ajoqusiinermi taarsiissuteqartarneq. 

Imm. 2. Pinik ajoqusiineq inatsirnmit pineqarpoq, pineqartoq taanna suussutsi malillugu inuussutissarsiutaanngitsunut atugassiaanerusimassappat aammalu ajoqusertumit tamatumunnga naapertuuttumik atomeqamerusarsimappat. lnatsirnmi pineqanngilaq tunisassiamut ajoqutilimmut narnminermut ajoqusiineq. 

 

Tunisassiaq

 

§ 3. Tunisassiamik paasineqassaaq pialuut sunaluunniit, taanna suliareqqitaagaluarpat imaluunniit pissuseqqaamisut ikkaluarpat kiisalu pialuummut allamut imaluunniit illumut ilaasutut ikkussaagaluarpat apeqqutaatinnagu. Tunisassiat pillugit malittarisassani aarnma kallerup innera pineqarpoq. 

Imm. 2. lnatsimmi pineqanngillat tunisassiat suliareqqitaanngitsut nunaateqamermiit, uumasuuteqarfimmiit, aalisarnermiit piniamermiillu pisut. 

 

Tunisassiortoq akunnermiliuttutullu niuertoq 

 

§ 4. Tunisassiortutut naatsorsuunneqassaaq kinaluunniit inerlugu tunisassiamik, inivinnagu (suliareqqitassatut) tunisassiamik imaluunniit suliarineqanngitsumik (nioqqutissiassamik) pilersuisoq, kinaluunniit pinngortitami pissuseqqaamisut ittumik pilersuisoq imaluunniit katersuisoq, kiisalu kinaluunniit aterminik, nalunaaqutsiussamik allatulluunniit ilisamaammik tunisassiaminut inissiinikkut taassuminnga tunisassiortuusutut imminut nittarsaattoq. 

Imm. 2. Aammattaaq tunisassiortutut naatsorsuunneqassaaq kinaluunniit inuussutissarsiutitut ingerlassami ilaatut tunisassiamik danskit naalagaaffiannut eqqussuisoq tuniniaaqqinnissaq, attartortitsinissaq allatulluunniit iliornikkut isertitanik kaaviiaartitsinissaq siunertaralugu. 

Imm. 3. Akunnermiliuttutut niuertutut naatsorsuunneqassaaq kinaluunniit, inuussutissarsiutigalugu tunisassiamik tunisassiortutut naatsorsuunneqanngikkaluarluni isertitaqaataasartumik niuertoq. 

Imm. 4. Ajoqusemeqartup paasisinnaanngippagu tunisassiaq kimit tunisassiarineqarsimanersoq, imaluunniit ajoqusemeqartup paasisinnaanngippagu, tunisassiaq kimit naalagaaffimmut eqqussaasimanersoq, tunisassiamik akunnermiIiuttutut niuertuusut tamarmik tunisassiortutut naatsorsuunneqassapput. 

Imm. 5. 1mm. 4-mi aalajangersagaq atuutissanngilaq, akunnermiliuttutut niuertup piffissaq sivisunngitsoq naatinnagu ajoquserneqartoq paasissutississappagu tunisassiortup eqqussuisulluunniit aqqanik najugaanillu imaluunniit kialuunniit tunisassiamik akunnermiliuttutut niuertumut tunniussuisuusup aqqanik najugaanillu. Akunnermiliuttutut niuertup ajoqusemeqartoq innersuussinnaanngilaa akisussaaffiginnittussamut naalagaaffiup avataaniittumi eqqartuussiveqarfilimmi najugalimmut. 

 

Ajoquteqarneq

 

§ 5. Tunisassiaq ajoquteqarsimassaaq ilirnagisariaqartutut isumannaatsuussutsimik takutitsisinnaanngikkuni. Tamatuma naliliiffiginiamerani pissusiusut tamarmik tμnngavigineqassapput, pingaartumik: 

1) tunisassiap tuniniamerani pilerisaarutaanera, 

2) tunisassiap atomeqamera (atorsinnaassusia) nalinginnaasumik ilimagisariaqagaq, aamma 

3) piffissaq (ukioq) tunisassiap nioqqutaalerfig1saa. 

Imm. 2. Tunisassiaq ajoquteqartutut naatsorsuunneqassanngilaq kingusinnerusukkut pitsaanerusunngorlugu tunisassiatut nioqqutaalemera pissutigiinnarlugu. 

 

Kapitali 3

Akisussaassuseqarneq taarsiissutissallu

 

Akisussaassuseqarneq

 

§ 6. Tunisassiortoq ajoqusiinermut, tunisassiap ajoquteqameranik pissuteqartumut, nammineq tunisassiarisaminut imaluunniit pilersuutigisimasaminut, taarsiissuteqassaaq. 

Imm. 2. Ajoqusemeqartup pisussaaffigaa ajoqusemeq, tunisassiap ajoquteqamera aammalu ajoquteqamerup ajoqusemerullu pinerannut pissutaasut uppemarsaasissallugit. 

 

Akisussaatitaannginnissamut pissutigisassat

 

§ 7. Tunisassiortoq akisussaatitaassanngilaq uppemarsarsinnaappagu:

1) nammineq tunisassiamik nioqqutissanngortitsisimanani,

2) tunisassiaq nammineq pilersissimanngikkini, saqqummiussarinngikkini, katersugarinngikkini imaluunniit inuussutissarsiutitut ingerlassami ilaatut isertitatigut kaaviiaartitassiarinngikkini,

3) ajoquteqamermut pissutaasoq tunisassiap pisortatigoortumik peqqussusianut sanioqqunneqarsinnaanngitsunut naapertuuttuusariaqaraluamera, imaluunniit

4) tunisassiap nioqqutissanngortinneqamerani ilisimatusamikkut teknikkikkullu ilisimasat tunngavigalugit ajoquteqamerup paasineqarnissaata ajomarsimanera.

Imm. 2. Aammattaaq tunisassiortoq akisussaatitaassanngilaq naatsorsuutigisariaqarpat tunisassiaq taassuma nioqqutissanngortimmagu ajoquteqarsimanngitsoq ajoqusiineratut ajoqusiisinnaasumik.

Imm. 3. Ineriigaanngitsumik tunisassiortoq akisussaatitaassanngilaq, taassuma uppemarsassappagu, tunisassiap ajoquteqamera pissuteqartoq suliareqqillugu ilusiliinermik imaluunniit tunisassiamik inerlugu piliortup atuinissamut ilitsersuusiaanik pissuteqartoq.

 

Pinik ajoqusiineq

 

§ 8. Pinik ajoqusiinermut taarsiissutissat annertussusilemeranni aningaasat 4.000 kr.-iusut ilanngaatigineqartassapput.

Imm. 2. Inatsisinik atortitsinermut ministeri Kalaallit Nunaanni Namminersomerullutik Oqartussanut isumaqatiginninniareemikkut imrn. 1-imi taaneqartut aningaasartaannik allannguuteqartitsisinnaavoq, tunisassianut akisussaaffiginninneq pillugu inatsimmi Danmarkimi atuuttumi aningaasat taaneqartut taamatulli allannguuteqartinneqassappata.

 

Nammineq pisuuneq

 

§ 9. Taarsiissutissat ikilineqarlutilluunniit atorunnaarsinneqarsinnaapput, ajoqusemeqartoq piaaraluneemikkut mianersuaalliomikkulluunniit ajoqusemermut pisooqataasimappat.

Imm. 2. Pinik ajoqusiinemi aningaasani, § 8-mi taaneqartut ilanngaatigereemerisigut saqqummersussani, nammineq pisuunerup nassatarisaatut ikilisitsisoqartassaaq.

 

Kapitali 4

Akunnermiliuttutut niuertup akisussaassuseqarnera

 

§ 10. Akunnermiliuttutut niuertoq tunisassiaq pillugu akisussaassuseqamermi ajoqusemeqartumut toqqaannartumik akiligassatigut akisussaatitaassaaq kingusinnerusukkullu isertitatigut kaaviiaartitseqatigiinni akunnermiliuttutut nmertunut.

 

Kapitali 5

Akisussaassuseqartut arlallit aamma utertitsivigineqarnissamik piumasaqaatit

 

§ 11. Inatsit manna malillugu ajoqusiinermut taanaasumut akisussaassuseqartut marluugunik arlaliugunilluunniit akiligassatigut nammaqatigiissapput.

Imm. 2. Akisussaassuseqartut arlaliusut § 4, imm. 1, naapertorlugu tunisassiortuusimappata pisussaaffitsigut isumaqatigiissuteqarsimanatik, akisussaassuseqameq taakkua akomanni agguataameqassaaq ajoquteqamermut pissutaasut, tunisassiortut ataasiakkaat tunisassiamik misissuinissamut pissutigisassaat periarfissaallu, akisussaaffigisat pillugit sillimmasiissutit pissutsillumi allat tunngavigalugit.

Imm. 3. Kinaluunniit, § 4, imm. 2 imaluunniit 4, naapertorlugit akunnermiliuttutut niuertutut tunisassiortutulluunniit ajoqusertumut kingusinnerusukkulluunniit akunnermiliuttutut niuertumut taarsiissutissanik akiliisimasoq, ajoqusemeqartup tunisassioqatigiinni niuertoqatigiinnilu siulliusumut piumasaqaataani inissisimalersinnaavoq. Utertitsivigineqamissamik piumasaqaat atorunnaarsinnaavoq imaluunniit annikillisinneqarsinnaalluni, taarsiivigineqamissamik piumasaqaateqartoq piaaraluneernikkut mianersuaalliornikkulluunniit ajoqusemerup pineranut pisooqataasimappat annertusisitsisimappalluunniit.

 

Kapitali 6

Aalajangersakkat allat Inatsisip sanioqqunneqarsinnaannginnera

 

§ 12. Inatsit ajoquserneqartumut imaluunniit ajoqusemeqartup piumasaqaataanik piumasaqarsinnaalersumut ajoqusiisussamik sanioqqunneqarsinnaanngilaq siomatigut isumaqatigiissuteqatigiissutaasimasoq aqqutigalugu.

 

Taarsiissutissat pillugit malittarisassanut nalinginnaasunut naleqqiullugu

 

§ 13. Inatsit killiliissutissartaqanngilaq ajoqusertup taarsiissuteqartarneq pillugu isumaqatigiissurnmi imaluunniit isumaqatigiissutip avataani malittarisassat nalinginnaasut malillugit imaluunniit malittarisassat inatsisini allani aalajangersagaasut imaluunniit inatsisit allat naapertorlugit taarsiiffigineqarsinnaaneranut.

 

Pisoqalisoorneq

 

§ 14. Tunisassiap ajoquteqarnera pissutigalugu inatsit manna malillugu imaluunniit isumaqatigiissummi taassumaluunniit avataani taarsiissuteqartarneq pillugu malittarisassat nalinginnaasut malillugit, tak § 13, taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaat pisoqalisoorsimassaaq ullorrniit ajoqusertup ajoqusernermik, ajoquteqartoqarneranik aammalu tunisassiortup susassaqartup aqqanik najugaanillu ilisimannilerfigisaaniit imaluunniit ilisimannilerfigisariaqaraluagaaniit ukiut 3 qaangiuppata.

Imm. 2. Pisoqalisoorneq imm. 1-imi malittarisassat malillugit atuutsinneqalersimanngippat, piumasaqaatit atorunnaassapput ullormiit tunisassiortup tunisassiamik ajoqusiisumik nioqqutiginnitsitsilerfianiit ukiut 10-t qaangiuppata. Oqaaseqatigiit siulliit malillugit ukiut pisoqalisoorfissaatitaasut akornginnakkut kipitinniarnissaat pillugu inatsimmi nr. 274, 22. december 1908-imeersumi § 2, oqaaseqatigiit aappaanni aalajangersagaq atortinneqassaaq. Oqaaseqatigiinni siullerni aappaannilu aalajangersakkat atuutissanngillat taarsiissuteqarnissaq pillugu isumaqatigiissummi taassumaluunniit avataani malittarisassat nalinginnaasut malillugit, tak. § 13, tunisassiap ajoqusiinera pissutigalugu taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaatinut.

 

Atomip ajoqusiineri

 

§ 15. Inatsit atuutissanngilaq ajoqusiinernut atomip nukingata ajoqusiinerinut taarsiissuteqartarneq pillugu inatsimmit nr. 332, 19. juni 1974-imeersumit pineqartunut.

 

§ 16. Inatsisinik atortitsinermut ministeri tunisassianut  akisussaaffiginninneq pillugu suliassani inatsisinik toqqaasarneq pillugu inuiaqatigiit assigiinngitsut isumaqatigiissutaannik naammassinninniarnissamut malittarisassiorsinnaavoq.

 

Kapitali 7

Atortuulersitsissutitut aalajangersakkat il. il.

 

§ 17. Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. oktober 2004.

Imm. 2. Inatsit atuutissanngilaq, tunisassiaq ajoqusiisuusoq inatsisip atortuulersinneqarnera sioqqullugu tuniniarneqalereersimappat.

 

Tunniunneqarput Christiansborg Slot-imi, ulloq 30. august 2004

Kunngiussutitsinnik Atsiorpugut Naqissusiillutalu

 

Dronninngip Aqqani:

FREDERIK

Kunngissaq

 

/ Lene Espersen