Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 363
18. maaji 1994
Atuuttut

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) og om ophævelse af lov om udveksling af forsikringstjenesteydelser inden for direkte skadesforsikringsvirksomhed

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.