Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 118
12. marts 1993
Gældende

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Link til Retsinformation.

 

-----

 

Ændret ved:

1) L 328 14/5 1997,

2) L 1114 29/12 1997 (§ 1, nr. 1, 3 og 4),

3) L 346 17/5 2000,

4) L 340 16/5 2001,

5) L 1074 17/12 2002,

6) L 323 5/5 2004 (§ 2),

7) L 475 9/6 2004,

8) L 278 20/4 2005 (§ 2),

9) L 242 21/3 2007

 

-----

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 92 8/3 1982 Udåndingsprøver efter luftfartsloven, B 27 19/1 1987.

2) B 301 30/4 1997 Meddelelsespligt med hensyn til flyvehavari og flyvehændelser, B 846 20/6 2013.

3) B 708 14/8 1992 Ordensreglement for flyvepladser i Grønland.

4) B 527 23/6 1995 Transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

5) B 387 29/5 2000 Firmaflyvning.

6) B 1086 12/12 2003 Undersøgelse m.v. af begivenheder under anvendelse af militære luftfartøjer.

7) B 548 16/6 2004 Ikrafttræden af § 1, nr. 3 i lov om ændring af luftfart (L 475 9/6 2004).

8) B 549 16/6 2004 Ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om ændring af lov om luftfart (L 1074 af 17/12 2002).

9) B 271 15/4 2005 Forsikring for luftfartøjer og minimumsgrænser herfor for flyvning i Grønland og på Færøerne.

10) B 617 23/6 2005 Besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer.

11) B 18 9/1 2006 Besætningsmedlemmers udsættelse for støj.

12) B 342 6/5 2008 Ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart.

13) B 157 27/2 2018 Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfarttøj og for deres arbejdsgivere.

14) B 158 27/2 2018 Arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet.

15) B 159 27/2 2018 Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet.

16) B 161 27/2 2018 Brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet.

17) B 670 31/2 2018 Grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.

18) B 1197 28/9 2018 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

19) B 1466 9/10 2020 Biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet.

20) B 1854 13/9 2021 Eftersøgning og redning på luftfartsområdet i Grønland.