Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 516
9. juuli 1990
Atuuttut

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om gevinstopsparing

Formål

 

§ 1. Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v. 

 

Regler for gevinstkontoen

 

§ 2. Pengeinstitutter kan oprette og modtage indskud på gevinstkonti, hvor kontohaveren i stedet for en del af renteafkastet eller hele afkastet af kontoen opnår mulighed for at vinde en pengepræmie. Pengepræmien betales af pengeinstituttet.

Stk. 2. Økonomiministeren fastsætter regler for oprettelse af gevinstkontoordninger hos Postgiro.

 

§ 3. Indskud på gevinstkonti kan kun foretages af personer.

 

§ 4. Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.

 

§ 5. Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.

Stk. 2. Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Økonomiministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.

Stk. 4. Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som: F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

 

§ 6. Pengeinstitutter, der har oprettet en gevinstkontoordning, skal årligt for hver enkelt gevinstkontoordning offentliggøre en opgørelse over indskud på og gevinstudbetalinger fra ordningen.

 

Bortlodning

 

§ 7. Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.

 

§ 8. Gevinster indsættes på kontohaverens gevinstkonto eller udbetales kontant senest i måneden efter bortlodningsmåneden. Pengeinstitutterne skal give vinderne skriftlig meddelelse om gevinsten.

Stk. 2. Er det ikke muligt at finde frem til vinderen af en gevinst, indgår præmiebeløbet senest 5 år efter lodtrækningen i en ny gevinstpulje.

 

§ 9. Senest 14 dage efter bortlodningen skal pengeinstituttet fremlægge lister over, hvilke kontonumre der har vundet de enkelte gevinster.

 

Ikrafttrædelse m.v.

 

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

 

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 1990

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

I Dronningens Navn:

 

FREDERIK

Kronprins

 

/ Niels Helveg Petersen

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.