Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 104
31. marsi 1965
Atuuttut

Aningaussautit pigissatdlo aningaussanik naligdlit pivdlugit inatsisit åssigingitsut Kalatdlit-nunåne atulersitaunigssånik 31. marts 1965-imit inatsit.

§ 1. aningaussautit pigissatdlo aningaussanik naligdlit pivdlugit inatsisit imaitut 1. juli 1965-imit atulersitausaput §§ 2-5-ime taineKartunik avdlanguteKartitauvdlutik:

1. pisissarnermik 6. april 1906-imit inatsit nr. 102.

2. pissagssarissat ilaisa pisoKalissortarneranik 22. december 1908-mit inatsit nr. 274 §§ 1-3 ama Danske Lov-ime aulajangersagaK 5-14-4.

3. aningaussautit pigissatdlo aningaussanik naligdlit pivdlugit isumaKatigissutit inuinaitdlo akornane pissagssaKautaulersunik neriorssoKatigingnerit avdlat pivdlugit 8. maj 1917-imit inatsit nr. 242.

4. nangmineK aterme avdlavdle akiliganik niuvertuneK, piserusugtunik agdlagtuivdlunilo pisiagssanik nagsiussuineK nuisitsissututdlo angalatitauneK pivdlugit 8. maj 1917-imit inatsit nr. 243, 13. april 1938-mit inatsime nr. 168-ime § 15-ikut avdlanguteKartitausimassoK.

5. akiligagssagdlit torKorsinermikut akitsugaerutarneranik 16. februar 1932-mit inatsit nr. 29.

6. vekselit pivdlugit 23. marts 1932-mit inatsit nr. 68.

7. checkit pivdlugit 23. marts 1932-mit inatsit nr. 69.

8. papiarat aningaussanik naligdlit atorungnaersitaussarneranilk 13. april 1938-mit inatsit nr. 145.

9. akitsugkat agdlagartainik 13. april 1938-mit inatsit nr. 146, 31. marts 1960-imit inatsisikut nr. 114-ikut avdlanguteKartitausimassoK.

 

§ 2. pissagssarissat 1. juli 1965 sujorKutdlugo pissagssarineKalersimassut sujusingnerpamik pisoKalissugssauput 1. juli 1967.

 

§ 3. aningaussautit pigissatdlo aningaussanik naligdlit pivdlugit isumaKatigissutit inuinaitdlo akornane pissagssaKautaulersunik neriorssoKatigingnerit avdlat pivdlugit inatsime § 36, stk. 2 åma § 38, stk. l, oKauseKatigit kingugdlit, Kalatdlit-nunånut atutingitdlat. 

 

§ 4. pisoKalissortarnermik inatsime erKartfississarnermik inatsit taineKarpat Kalatdlit-nunåne Kalatdlit-nunånut erKartfississarnermik inatsit atfitugssauvoK.

Stk. 2. Kalatdlit-nunåne pisoKalissortarnermut tungassumik erKartfississunut suliagssangortitsineKarpat Kalatdlit-nunata landsret-ia suliaringnernarfiussugssauvoK.

 

§ 5. justitsministeriap aulajangersinauva nalunerutit aulajangersagkat atutut maligdlugit Statstidende-me ilanguneKartugssat tamatuma saniatigut Atuagagdliutit/Grønlandsposten-ime imaKalo kalatdlit atuagagssiaine avdlane tamanut tusagagssiarineKasassut.

 

 

Atutugssdngortiner.arput Christiansborg slot-ime, 31. marts 1965.

 

Kungiussutivtinik Atsiorpugut NaKissusivdlutalo.

 

FREDERIK R.

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Allanngortippaa