Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Nunani tamalaani maleruagassaq
Nr. 33
23. oktobari 2003
Atuuttut

Bekendtgørelse af aftale af 29. maj 2002 med tilhørende protokol med Forbundsrepublikken Jugoslavien (nu Serbien og Montenegro) om tilbagesendelse og tilbagetagelse af personer, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse eller ophold på den anden stats territorium

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.