Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Nunani tamalaani maleruagassaq
Nr. 91
15. oktobari 1986
Atuuttut

Bekendtgørelse om Danmarks og andre landes anerkendelse af FN's racediskriminationskomites kompetence i henhold til artikel 14 i konventionen af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination

Nassuiaatit
Ikke oversat til grønlandsk.