Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Ataatsimoortunngortitaq
Nr. 4
25. januaari 2024
Atuuttut

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaannik nalunaarut

Matumuuna pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq, Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015-imeersumi aamma Inatsisartut inatsisaat nr. 66, 20. november 2023-meersumi allannguutit ilanngullugit nalunaarutigineqarpoq.

Kapitali 1

Inatsisip siunertaa aamma killiligaanera


Siunertaq

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaata siunertaraa nunap nunaminertaasa inuiaqatigiit eqqarsaatigalugit ataatsimut naliliineq tunngavigalugu atorneqarnissaat qularnaarneqassasoq. Siunertaq taanna anguneqassaaq,

1)  pinngortitap illersorneratigut,

2)  inuiaqatigiit tungaanniit isigalugu naleqquttumik nunaannaap aamma sanaartukkat inuit pilersitaasa akornanni immikkoortiterinikkut,

3)  nunatsinni nunaminertat pilersaarusiornerit inuussutissarsiornikkut, isumaginninnikkut avatangiisitigullu piujuartitsilluni ineriartortitsifkusut naapertorlugit atorneqassasut,

4)  innuttaasut nunaminertat atorneqarnissaat pillugu pilersaarusiornermi peqataatinnerisigut, aamma

5)  nr. 1-imiit 4-imut naapertorlugit aalajangiussinerit sanaartorkssanut aningaasaqarnermillu pilersaarusiornermut ataqatigiissinnerisigut.

 

Killiligaanera

 

  § 2.  Sumiifknnut teknikkikkullu ikkussukkanut sakkutooqarnermut siunertaqartumik atugassanut nunaminertamik atugassiineq, Naalakkersuisut isumaqatiginninniarkgereer-neranni naalagaafkmmit oqartussaasumit pineqartumit isumagineqassaaq.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat aatsitassarsiornermi sulifkssuarnut pilersaarusiornernut nunaminertanillu atugassiisarnernut atorneqassanngilaq.

 

Kapitali 2

Naalakkersuisut pisussaaffii aamma piginnaatitaanerat

 

  § 3.  Inatsisartut peqqussutaanni matumani maleruagassat naapertorlugit nunap nunaminer-taasa Inatsisartut inatsisaata siunertaanut naapertuuttumik atorneqarnissaat, sanaartorkssanik pilersaarusiornikkut qulakkeerniassallugu Naalakkersuisut pisussaapput.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsinut ilitsersuinikkut ikiuutissapput.

 

  § 4. Naalakkersuisut nunaminertat atorneqarnissaat pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aammalu sanaartorkssanik pilersaarusiornerup ataatsimoortup pilersinneqarnissaanut, imarisassaanut, ilusissaanut piviusunngortinnissaanullu maleruagassanik aalajangersaassapput.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut pilersaarusiornissaq aammalu annertuunik sanaartugassanik atugassiinissaq sioqqullugu piviusunngortitsinermi avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinernik suliaqarnissaq imarisassaalu pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 3

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

 

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup suliarineqarnissaa

 

  § 5.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu sanaartorkssanik pilersaarusiornerup ataatsimoor-tup suliarineqarnissaa aammalu misissuinerit tamatumunnga pisariaqartut ingerlanneqarnis-saat qulakkiissavaat.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu immikkoortunut pilersaarusiornerup ataatsimut suliarinissaanik ataqatigiissaarneqarnissaanillu qulakkeerinnissapput.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu qarasaasiaq atorlugu, nunami sumiifknnut tamanut paasissutissanik katersuifkmmik, pilersaarusianut isaafkttalimmik atugassaqartitsissapput. Qarasaasiaq atorlugu pilersaarusianut isaafkk nunaminertat nunami sumiifkini killiliinerit kiisalu nunaminertap pineqartup inatsisitigut aalajangersakkanut pineqartunut ilaafkinut innersuussinerit pillugit paasissutissanik imaqassaaq. Naalakkersuisut immikkoortunut oqartussaasui kommunillu nunaminertanik atuinissanut immikkoortunut pilersaarutit, nunaminertanik atugassiisarnernit killilersuutillu tigussaasumik atortussanngortinnissaannut paasissutissanik qarasaasiaq atorlugu pilersaarusianut isaafkmmut nalunaaruteqartassapput.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut tamatumunnga pisariaqartillugu kisiannili peqqussutip matuma atuutilerneranit naatsorsukkamik minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit sanaartorkssanik pilersaarusiornermi inuiaqatigiinni soqutigisat pingaarutillit takussutissiortassavaat. Takussutissiaq qarasaasiakkut tamanut saqqummiunneqarsinnaavoq.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut immikkoortunut pilersaarutit illuliornermut tunngasut tamakkulu nalunaarutigisarnissaasa suliarisarnissaat pillugit aalajangersakkanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput. Naalakkersuisut tassunga atatillugu immikkoortut sorliit immikkoortunut pilersaarusiorkginissaat pillugit aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 6.  Pisortat oqartussaasut kiisalu pisortat ingerlatassaannik ingerlatsinissamik akuersis-summik pigisaqartut aamma suliffeqarkit taakkununnga assingusut, nuna tamakkerlugu piler-saarusiornermi atugassanik misissuinerit, pilersaarusiornerit aamma sanaartugassatut aalaja-ngiussat annertunerusut piareersarneqarneri ingerlanneqarnerilu pillugit Naalakkersuisunut nalunaaruteqartassapput.

 

  § 7.  Naalakkersuisut qularnaassavaat nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup kommuninut pilersaarusiorneq, tak. kap. 4, aamma suliassaqarknnut pilersaarusiorneq ataqatigiississagaa.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup siunertai qanorpiarlu ima-qarnera pillugit tamanut ammasumik oqallittoqalernissaa siunertaralugu paasititsiniaanermik suliaqarneq aallartissavaat.

 

  § 8.  Kommuninut tusarniaanerit kingorna Inatsisartunut nutaamik qinersisoqareernerata kingorna kingusinnerpaamik ukioq ataaseq qaangiutsinnagu nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq pillugu nalunaarummik Naalakkersuisut Inatsisartunut kommunalbestyrelsinullu tunniussissapput.

 

  § 9.  Naalakkersuisut inuiaqatigiinni pingaarutilimmik soqutiginaatillit isumaginissaannut, ilanngullugit Namminersorlutik Oqartussat suliassaqarknnut soqutigisaat, kommuninut pilersaarusiornermut aalajangersakkanik erseqqinnerusunik atuuttussanngortitsisinnaapput (nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiat).

  Imm. 2.  Sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiaq sukumiisunik aalajangersagartaqartoq, kommunimut pilersaarutituulli inatsisitigut sunniuteqartinneqassasoq Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, tak. §§ 29-mit 31-mut.

 

  § 10.  Pisortat pilersaarusiornermik ingerlatsinerat aamma sanaartugassanik aalajangiussinerit nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut naapertuuttumik ingerlanneqassapput.

  Imm. 2.  Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup piviusunngortinnissaa qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsi imarisassaa erseqqinnerusumik taallugu § 27 malillugu kommunimut pilersaarusioqqusinnaavaat kommunimulluunniit pilersaarummut tapiliussamik suliaqaqqusinnaallugu imaluunniit nammineerlutik sumiifkmmut pineqartumut aalajangersak-kat maleruagassiisut suliarisinnaallugit.

 

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermik qularnaallisitsineq

 

  § 11.  Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut imaluunniit kommunimut pilersaarutip allanngortinnissaanut siunnersuut, pissutsinut immikkut isigineqartariaqartunut naalagaafkup oqartussaasuinit imaluunniit Namminersorlutik

Oqartussat oqartussaasuinit isumagine-qartunut akerliusimappat, oqartussaasoq pineqartoq akerliliissuteqarnissamut pifkssaliussap naannginnerani, tak. § 23, imm. 3, siunnersuummut akerliliissuteqassalluni pisussaavoq.

  Imm. 2.  Pilersaarutip imarisaa pillugu kommunalbestyrelsip oqartussaasullu pineqartup akornanni isumaqatigiittoqaqqaartinnagu kommunalbestyrelsip siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigisinnaanngilaa.

  Imm. 3.  Taamatut isumaqatigiinnissaq anguneqarsinnaanngippat kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut Naalakkersuisunut saqqummiunneqassaaq.

Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit akuerineqarpat aatsaat, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu pilersaarut inatsisitigut sunniuteqalersinnaavoq.

 

  § 12. § 11, imm. 1 naapertorlugu akerliliissuteqarnermut atatillugu Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, kommunimut pilersaarusiassatut siunnersuut imaluunniit siunnersuutit tamanut saqqummiunneqartut, kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarusiassatut siunnersuummik saqqummiussineraniit ukiut marluk tikillugit § 31- imi taaneqartutut sunniuteqassasut. Tamanna pillugu aalajangiineq Naalakkersuisunit nalunaarutigineqassaaq.

  Imm. 2.  § 11, imm. 3 malillugu akuersissuteqarnermut atatillugu Naalakkersuisut kommunimut pilersaarutissatut siunnersuummi tamanut saqqummiunneqartumi allannguuteqartitsisinnaallutillu ilassuteqartitsisinnaapput.

 

  § 13.  Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup naammassineqarnissaa qulakkeerniarlugu aamma allatigut pisariaqarsorineqarpat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, kommunalbes-tyrelsi Naalakkersuisunit pifkssaliussaq naatinnagu kommunimut pilersaarummut allan-nguummik, Naalakkersuisunit erseqqinnerusumik taaneqartunik imaqartumik suliaqartitsis-sasoq.

  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu pifkssaliussaq kommunalbestyrelsimit eqqortinneqanngippat, kommunalbestyrelsip akiligaanik kommunimut pilersaarutip allannguutissaa namminneerlutik suliaritinniarlugu Naalakkersuisut aalajangersinnaapput. Taamatut pisoqartillugu kommunal-bestyrelsip §§ 14, aamma 31, imm. 2 naapertorlugit pisinnaatitaafki Naalakkersuisut pisinnaa-titafkgilissavaat. Pilersaarut §§ 23-imi, 25- imi aamma 28-imi maleruagassat malillugit Naa-lakkersuisut suliaritissavaat.

 

Kapitali 4

Kommunimut pilersaarusiorneq

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsip kommuneqarkmmi nunaminertanut atuinissamut kommunimut pilersaarusiortitsinissaq pisussaafkgaa. Tamanna pissaaq kommunimi nunaminertaqassutsi-mik, pinngortitap pissarititaanik aningaasassaqarnermillu ataatsimut naliliineq, innuttaasut amerlassusaannut inuussutissarsiornikkullu ineriartornermut anguniakkat aamma pisortat suli-assaqarkinut pilersaarusiorneq kiisalu Inatsisartut inatsisaannut matumunnga siunertaasutaallaavigalugit, tak. § 1. Kommuninut pilersaarummi pifkssaliussaq sivikinnerpaamik ukiunik 12-inik sivisussusilik ilanngunneqassaaq.

  Imm. 2.  Kommunimut pilersaarut imaqassaaq:

1)  Immikkoortoq kommunimut pilersaarutip tunngavigisaannik aamma kommunip ineriartor-nissaanut anguniakkanut nassuiaataasoq, tak. § 15.

2)  Immikkoortoq pingaarneq kommunip ataatsimut ilusiligaaneranut, sumiifknnut immikkut pingaarnertut ilusilikkamut kiisalu kommunimi illoqarknnut, nunaqarknnut aammalu nunaannaap tunniuttarnissaanut pingaarnertut ilusiligaq, takuuk §§ 16 aamma 17.

3)  Immikkoortoq aalajangersakkanik imaqartoq, tassani aalajangersarneqassallutik sumiifkup ilaanni aalajangersimasuni ataasiakkaani nunaminertanik atuinissamut aamma illuliortiternissamut aalajangersakkat pingaarnerit, takuuk § 20, aamma takuuk § 14a.

4)  Kommunalbestyrelsip nunaminertanik atugassiisarnissaanut aalajangersakkat, tak.

§ 22.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi aamma nunap ilaannut ataasiakkaanut nunaminertanik atuinissanut illuliortiternissanullu nunap immikkoortuinut pilersaarutinut aalajangersakkanik nassuiaasersukkanik aalajangersaasinnaavoq, taamaattorli takuuk § 27, imm. 2 aamma 3.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsi aamma nunap ilaannut ataasiakkaanut nunaminertanik atuinissanut illuliortiternissanullu nunap immikkoortuinut pilersaarutinut aalajangersakkanik nassuiaasersukkanik aalajangersaasinnaavoq, taamaattorli takuuk

§ 27, imm. 2 aamma 3.

 

  § 14 a.  Kommunalbestyrelsip nunap ilaannut sammiviliinissamut pilersaarutinik suliaqartoqassasoq aalajangersinnaavaa.

  Imm. 2.  Sammiviliinissamik pilersaarut atorlugu siunissami kissaatigisamik atuinissanut pifkssap ukiut sisamat siulliit ingerlaneranni piviusunngortinneqarsinnaanngitsutut nalilerneqartumi nunap ilaannik kommunalbestyrelsi immikkoortitaqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Nunap ilaanut sammiviliinissamut pilersaarutinik suliaqarkusimasunut tunngatillugu tunngaviliinissamut aalajangersakkanik pingaarnernik suliaqartoqassanngilaq.

  Imm. 4.  Nunap ilaanut sammiviliinissamut pilersaarutinik suliaqarkunngitsunut nunaminertanik atugassiisoqarsinnaanngilaq.

  Imm. 5.  Nunap ilaanut sammiviliinissamut pilersaarut aatsaat tunngaviliinissamut aalajangersakkanik pingaarnernik suliaqartoqarneratigut atorunnaarsinnaavoq, takuuk § 20.

  Imm. 6.  Nunap ilai sammiviliinissamut pilersaarusiorkgineqarsimasut § 45 a naapertorlugu pilersaarusiornissamut qinnuteqarnissamut periarkssiisinnaapput.

 

Kapitali 5

Kommunini pilersaarutit imaat

 

Kommunini pilersaarutit nassuiaatitaat

 

  § 15. § 14, imm. 2, nr. 1-imi nalunaarutinut tunngasutut taaneqartoq ukuninnga

imaqarsinnaavoq:

1)  Killifkmmut nassuiaat immikkoortukkaarlugu agguagaq, tassunga ilanngullugu kommunimi nunassittarnermi pissutsit, kommunimi innuttat inuussutissarsiutillu ineriartornerat kiisalu sanaartornermi pissutsit pillugit nassuiaat.

2)  Anguniagassanut immikkoortoq, kommunalbestyrelsip kommunimi ineriartortitsinissamut nunaminertanillu atuinissamut kommunalbestyrelsip anguniagaanik nassuiaafkusoq, tassunga ilanngullugit inissianik inuussutissarsiorknnillu annertusaaneq, attaveqarnermi atortut aamma isumaginninnikkut, kulturikkut ilinniartitaanikkullu sullissiviit, sumiifkit sukisaarsaarkusinnaasut kiisalu sumiifkit nunaannarmiittut.

3)  Pilersaarummut nassuiaat, kommunimi pilersaarummi pilersaarutinut allanut, tassunga ilanngullugit nuna tamakkerlugu pilersaarutinut, Naalakkersuisut kommunillu aningaasaqarnermut pilersaarutaannut, kiisalu kommunit maannamut pilersaarutigisaannut qanoq naleqqiussinissamik nassuiaafkusoq.

 

Kommunimut pilersaarutit ilusiligaanerisa pingaarnernut tunngasortaat

 

  § 16.  Kommuninut pingaarnertut ilusilersuinermi § 14, imm. 2, nr. 2-mi taaneqartumi kiisalu nunap immikkoortuinut immikkut pingaarnertut ilusilersuinermi kommunimi najugaqariaatsinut nunaannarmilu pingaarnertut ineriartornernut pilersaarutit ataatsimut nalilersuifkginerisigut aalajangersarneqassapput.

  Imm. 2.  Imm. 1-imi kommuninut pingaarnertut ilusilersuinerit ataatsimoortinneqalernissaat kiisalu nunap immikkoortuinut immikkut pingaarnertut ilusilersuinerit taaneqartut pingaarnertut kommuninullu attaveqaasersuutit ataatsimoortinneqalersinnaanerannut siunissami ineriartortitsinissamut periarkssat killifkannut nassuiaanermik nalilersuinermillu imaqassapput.

 

  § 17.  Kommunimi illoqarkit nunaqarkilu ataasiakkaat ilusiligaaneranni pingaarnermi, § 14, imm. 2, nr. 2-mi taaneqartumi nassuiaatitaritinneqartumi kommunimi suliassaqarknnut pilersaarutit ataatsimut naliliifkginerisigut, kiisalu nunami sumiifknnut agguaanissat killiliinissallu aalajangersarnerisigut eqikkaalluni naliliinissaq aalajangersarneqassaaq.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu kommunimut pilersaarutip ilusiligaanerani pingaarnermi, kommunimut pilersaarummi sumiifkit ilaat makku eqqarsaatigalugit inissititerneqassapput killilersorneqassallutillu:

1)  Inissiat.

2)  Sumiifkit inuussutissarsiorkusut umiarsualiveqarkillu, taakkununnga nunaminertat suliffeqarknnut avatangiisinut mingutsitsisunut immikkoortinneqarsimasut, kiisalu nunaminertat mingutsinneqarsimasut imaluunniit mingutsinneqarsinnaasut.

3)  Sumiifkit qitiusoqarkit, taakkununnga ilanngullugit sumiifkit ataatsimoorkssatut siunertaqarkusut kiisalu pisortat sullissivii il.il.

4)  Nunaminertat sanaartorkunngitsut kiisalu nunaminertat sukisaarsaarnissamik siunertaqarkusut, taakkununnga ilanngullugit sunngifkmmi ornittakkat annerusut il.il.

5)  Pilersuinermi teknikkimut atortut atortullu attaveqarnermut tunngasut allat, taakkununnga ilanngullugit angallannermut atortut.

6)  Sumiifkit ilaanni atuilernermi imaluunniit allilerinermi tulleriinnilersuineq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi agguataarinissanik imm. 2-mi sumiifknnut killilersuinernut taaneqartunut annertunerusumik nassuiaasersukkanik aalajangersaasinnaavoq.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsi innutaasunut tipitigut, silaannakkut nipiliornikkullu akornutit minnerpaafkutinnissaat siunertaralugu sumiifkit inuussutissarsiornermut umiarsualiveqarnermullu atorneqartussat aamma sumiifkit inissianut pisiniarknnullu tunniunneqarsimasut akornanni minnerpaamik ataatsimut ungasissuseqarnissaannut aalajangersaasinnaavoq.

 

  § 18.  Kommunini nunaannarmi sumiifkit ilaasa ilusiligaaneranni pingaarnermi, § 14, imm. 1, nr. 2-mi taaneqartumi nassuiaatitaritinneqartumi suliassaqarknnut pilersaarutit ataatsimut naliliifkginerisigut sumiifknnut agguaanissat killiliinissallu aalajangersarnerisigut eqikkaalluni naliliinissaq aalajangersarneqassaaq.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu kommunimut pilersaarutip ilusiligaanerani pingaarnermi, kommunimut pilersaarummi sumiifkit ilaat inissititerneqassapput

killissalersorneqassallutillu, makku eqqarsaatigalugit:

1)  Sumiifkit sunngifkmmi illuaqqanut illunullu aasarsiortarknnut il.il. atorneqartut.

2)  Sumiifkit immikkut sukisaarsaartarkttut atorneqartut.

3)  Sumiifkit savaateqarknnut, nunalerinermut, immamik atuinermut orpippassuarnillu naatitsinermut, qimmeqarknnut il.il. atorneqartut.

4)  Sumiifkit teknikkeqarkttut attaveqarnermullu il.il. atorneqartut.

5)  Sumiifkit sanaartorkgineqartussaanngitsut, taakkununnga ilanngullugit sumiifkit annertuumik ivigartorkssatut immikkoortinneqartut, sumiifkit atuufkssaannik aalajangiifkunngitsut aamma inuilaarsuaq.

  Imm. 3.  Kulturikkut eqqaamasassanut inatsit taannaluunniit malillugu eqqissisimatitsinissamut tunngavissatut aalajangersakkat uniorlugit nunaminertanik annertuumik ivigartorkssanik atugasseeqqusaanngilaq.

 

  § 19.  §§ 17 aamma 18 naapertorlugit kommunimut pilersaarummi sumiifkit ilaannut aalajangersaaneq makku eqqarsaatigalugit pissaaq:

1)  Isumannaallisaanermi eqqarsaatigisassat kiisalu nunaminertat imermik katersuiviit il.il. aallaavigalugit, atortut eqqaanni killeqarkit piumasaqaateqarkusut inatsisini allani aalajangersarneqartut.

2)  Eqqissisimatitat eriagisassallu, taakkununnga ilanngullugit illut illoqarkmmilu sumiifkit eqqissisimatinneqartut eriagisaasullu, kiisalu pinngortitami sumiifknniluunniit immikkut ittumik nalillit,

3)  Piujuartitsilluni ineriartortitsinermut nunarsuaq tamakkerlugu, nunami namminermi najukkanilu suliniutissat.

 

Kommunini pilersaarutit sumiiffinnut tunngasortai, pingaarnertut tunngavissanut aalajangersakkat

 

  § 20.  Nunaminertanik atuinermut sanaartukkanullu tunngavissanut aalajangersakkat pingaarnerit § 14, imm. 2, nr. 3-mi taaneqartut makku eqqarsaatigalugit sumiifkit ilaannut ataasiakkaanut aalajangersarneqassapput:

1)  Sumiifkup atorneqarnissaanut siunertaq.

2)  Nunaminertanik sanaartukkanillu atuineq, taakkununnga ilanngullugit sullissiviit pisortallu kiffartuussiviisa allat inissisimafki.

3)  Sanaartukkap suussusia angissusaalu, taakkununnga ilaatigut ilanngullugit sanaartukkat akulikissusiat, portussusiat ungasissutsimullu tunngasut malittarisassiornerat.

4)  Sumiifkup ilaani inissiat inuussutissarsiornerlu eqqarsaatigalugit initussuseq sinneruttoq.

5)  Eqqissisimatitat eriagisassallu, taakkununnga ilanngullugit illuutit, atortut sumiifkilluunniit eqqissisimatitat eriagisallu, pinngortitami nalillit eriagisassat kiisalu sumiifkit kulturikkut oqaluttuarisaanermut pingaarutillit.

6)  Qaartartuusiviit, tankeqarkit, mittarfeqarkit, imermik katersuiveqarkit, nalunaarasuartaaserisoqarkit aamma nunaminertat ikuallattoqartillugu annaassiniarnermut atorneqartartut il.il. eqqaanni isumannaallisaanermut killeqarkit.

7)  Sumiifkit ilaasa angallannikkut sullinneqarnerat aamma pilersuinermut atortut inissisimafki, taakkununnga ilanngullugit aqqusineqarkit aqqusersuutinullu ikkufkit.

8)  Sumiifkup ilaani illoqarkmmik nutarterineq isaterinerlu.

9)  Sumiifkup ilaata immikkoortukkaarlugu inerisarneqarnera.

10)  Sumiifkup ilaani pineqartumi aalajangersakkat immikkut ittut, nuna tamakkerlugu soqutigisat qulakkeerneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsimasut.

11)  Sumiifkup ilaani nunaminertat atorneqanngitsut suliniutissanut qinnuteqarkoqqusaanngitsut.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu tunngavissatut aalajangersakkani pingaarnerni kommunip suliassanik naammassinninnissaanut kommunalbestyrelsip saniatigut oqartussaasunit allanit suliniutit immikkut ittut, akuersissutit, akuersinerit imaluunniit saneqqutsisinnaanermut akuersissutit apeqqutaassanersut nassuiarneqassaaq.

 

Kommunalbestyrelsip nunaminertanik atugassiisarneranut aalajangersakkat

 

  § 21.  Nunaminertanik atugassiisarnermut aalajangersakkat § 14, imm. 2, nr. 4-mi taaneqartut kommunimut tamarmiusumut ataatsimut atuuttussanngorlugit aalajangersarneqassapput. Aalajangersakkat nunaannarmut, inoqarknnut ataasiakkaanut, imaluunniit sumiifkit ilaannut ataasiakkaanut aalajangersakkanik immikkut ittunik ilaneqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Aalajangersakkat makku eqqarsaatigalugit aalajangersarneqassapput:

1)  Nunaminertanik atugassinneqarnissamut qinnuteqaatit assigiimmik suliarineqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaa.

2)  Kommunini pilersaarusiornerni anguniakkat piviusunngortinneqarnissaat.

3)  Sanaartorkssagissaanermut aningaasartuutaasinnaasut, kiisalu aningaasaqarnikkut pissutsit allat, illoqarkup ineriartortinneqarneranut sunniuteqartussat agguarneqarnissaat.

  Imm 3.  Kommunalbestyrelsi § 45a naapertorlugu suliniutissanut qinnuteqartoqarnerani aamma sanaartugassanut sanaartortitsinissanullu pilersaarutini 100 kvadratmeterinik anginerusuni pilersaarutinut takussutissanik 3D- usunik qarasaasiakkut suliaasunik sanaartortitsisoq tunniusseqqullugu piumasaqarsinnaavoq.

 

Kapitali 5 a

Nunap immikkoortuinut pilersaarutit

 

  § 21 a.  Kommunalbestyrelsi kapitali 6-imi malittarisassat malillugit nunap immikkoortuinut pilersaarutinik tunniussisinnaavoq.

  Imm. 2.  Nunap immikkoortuinut pilersaarut kommunimi pilersaarummut, nuna tamakkerlugu immikkoortunut pilersaarummut, Naalagaafkup pilersaarusiorneranut imaluunniit pingaarnertigut pilersaarusianut allanut akerliussanngilaq.

Imm. 3.  Inoqarknni 500-nik sinnerlugilluunniit innuttalinni nunaminertanik atugassiinissat tunniunneqarnissaat pisinnaassappat nunap immikkoortuanut pilersaarummik suliaqartoqassaaq.

  Imm. 4.  Inoqarknni 500-t ataallugit innuttalinni nunap immikkoortuinut pilersaarutit suliarinngikkaluarlugit nunaminertanik atugassiissut tunniunneqarsinnaavoq.

 

Nunap immikkoortuinut pilersaarummi aalajangersakkat nassuiaasersukkat

 

  § 22.  § 14, imm. 3 malillugu nunap immikkoortuinut pilersaarummi aalajangersakkat nassuiaasersukkat pissutsinut makkununnga aalajangersarneqarsinnaapput:

1)  Sanaartukkap inissisimafka, tassunga ilanngullugu sanaartorkssat aalajangersarneqarnerat.

2)  Sanaartukkap silataata isikkua, tassunga ilaatigut ilanngullugit ilusiliinissamut, qaliap ilusissaanut, toqqaviup portussusissaanut, atortunut aamma qalipaammik toqqaanermut aalajangersakkat.

3)  Aqquserngit pisuinnaallu aqqutaat aammalu pissutsit allat angallannermut pingaarutillit, taakkununnga ilanngullugit nunaminertanut angallafkusunut aqqutit aamma angallannerit assigiinngitsut avissaartinneqarnissaat.

4)  Sumiifkup ilaani nunaminertat sanaartorkusussaanngitsut aamma pisariaqarpat sunngifkmmut tunngatillugu sanaartornerit.

5)  Aqqusersuutit inissisimafkat, taakkununnga ilanngullugit innaallagissamik imermillu pilersuinerit.

6)  Ilusiliinissaq, nunaminertanik sanaartorkunngitsunik atuineq aserfallatsaaliinerlu, nunaminertat sanaartorkgineqarsimanngitsut ilanngullugit, tassunga ilanngullugit aamma nunagissaaneq, ungaloqarkit, naasoqarknnik eriaginninneq kiisalu aqqusinernik angallafkusunillu allanik qullilersuineq.

7)  Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiinillu qaninnerusunik allanngutsaaliuineq, taamaalilluni illu aatsaat kommunalbestyrelsip akuersineratigut isaterneqarsinnaalluni, allanngortiterneqarsinnaalluni allatulluunniit allannguifkgineqarsinnaalluni.

8)  Pinngortitamik illersuinissamut soqutigisat isumagineqarnissaat kiisalu sumiifkit nunataasa nalillit allanngutsaaliorneqarnissaat.

9)  Nunalerinermi soqutigisat isumagineqarnissaat, tassunga ilanngullugit nunaateqarkit immikkut naleqartitat qularnaarnissaat.

10)  Sanaartukkanik nutaanik atuilernissamut sumiifknni pilersaarutip iluaniittuni imaluunniit avataaniittuni atortunut ataatsimoorussanut, angallavinnut imaluunniit pilersuinermi teknikikkut atortoqarknnut attaveqaatinik sanaartorneq attaviliinerluunniit.

11)  Sanaartukkanik ataatsimoorussanik sanaartornermut atatillugu aningaasaqarnikkut pissutsinik iluarsiineq, tassunga ilanngullugit atuisinnaatitaafknnik pigisaqartut peqatigiifkssaannik pilersitsineq, taakku ilaasortaanissamut pisussaaffeqarnerat aamma peqatigiifkup nunaminertanik ataatsimoorussanik atortunillu ataatsimoorussanik sanaartornermik, ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu isumagisaqarnissamut pisinnaatitaaffeqarnera pisussaaffeqarneralu.

12)  Avatangiisini nipimik, pujoralammik, tipimik allamillu avatangiisinut ajoqutaasinnaasunik killilersuineq, taakkununnga ilanngullugit nunaminertat illullu sumiifkit saniliusut eqqarsaatigalugit atorneqarnissaannut killeqarkliussaasinnaasut.

13)  Sanaartukkani nutaani sanaartukkanut nukimmik annikitsumik atuisunut kommunalbestyrelsip anguniagassatut aalajangersagaat aalajangersimasut malinneqarnissaat pillugu piumasaqaat. Sanaartornissamut malittarisassani minnerpaafkliinissamut piumasaqaat eqqortinneqassaaq.

14)  Sumiifkit ilaanni inissiat tamarmiusut procentiisa aalajangersimasut ilaat nalinginnaasumik inissiaanissaannut imaluunniit sanaartorkssanut attuumassuteqarlutik piumasarineqartut aalajangersaafkginissaannut piumasaqaat.

15)  Pakkersimaarinninnissamut iliuusissat pilersinnissaat siunertaralugu sumiifkit qarsutsisoqarnissaanut imaluunniit aseroriartortoqarnissaanut ulorianartorsiortut toqqartarnissaat.

16)  Suliniutissanut piujuartitsilluni ineriartortoqarnissaanut qulakkeerinnittunut iluaqutaasussanullu piumasaqarneq.

  Imm. 2.  § 14, imm. 3 malillugu sumiifkit ilaannut pissutsinut imm. 1-imi taaneqartunut aalajangersakkanik aalajangersaasoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut aalajangersinnaapput.

 

Kapitali 6

Kommunimut pilersaarutinik suliaqartitsineq

 

Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutit tamanut saqqummiunneqarneri

 

  § 23.  Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut akuersissutigineqareerpat kommunalbes-tyrelsip siunnersuut tamanut saqqummiutissavaa. Kommunalbestyrelsi siunnersuutinik arla-linnik qinigassiilluni tamanut saqqummiussisinnaavoq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimi ikinnerussuteqartut kikkulluunniit kommunimut pilersaa-rutissatut siunnersuummut akuerineqartumut allatut isumaqarnertik kommunalbestyrelsip aalajangiinerinik allattuifkmmut ilannguteqqullugu piumasaqarsinnaavoq. Saqqummiussine-rup peqatigisaanik ikinnerussuteqartut pineqartut allatut isumaqarnerat, ikinnerussuteqartut tamatumunnga tunngavilersuutitut naatsumik allassimasaat ilanngullugu, kommunalbesty-relsip saqqummiutissagaa ikinnerussuteqartut piumasarisinnaavaat.

  Imm. 3.  Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut, imm. 2 naapertorlugu ikinnerussute-qartut allatut isumaqarnerannik ilanngussartaqartoq, innuttaasunut tikikkuminartumut inissil-lugu, minnerpaamik sapaatit akunnerini 8-ni kikkunnut tamanut takusassiarineqassaaq. Tamanut saqqummiussinermi kommunimi saqqummiussisoqartillugu nalinginnaasumik peri-aasiusartut atorneqassapput.

Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut kommunip nittarta-gaani imaluunniit qarasaasiaq atorlugu, nunami sumiifknnut tamanut paasissutissanik katersu-ifkmmi takuneqarsinnaassaaq.

  Imm. 4.  Tamanut saqqummiussinermi imm. 3 naapertorlugu oqaaseqaateqarnissamut siun-nersuummullu allannguutissatut siunnersuuteqarnissamut pifkssarititaasoq nalunaarutigineqassaaq.

  Imm. 5.  Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip siunertai imari-saalu pillugit tamanut ammasumik oqallittoqalernissaa siunertaralugu paasititsiniaaneq inger-latissavaa. Tamanut ammasumik saqqummiussineq kommunimi nalinginnaasumik periaasiusartut malillugit ingerlanneqassaaq.

  Imm. 6.  Tamanut saqqummiussinermut peqatigitillugu kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut Naalakkersuisunut aamma oqartussanut Naalakkersuisut nassiussivigisartakkanut allattuifkanni allassimasunut, tak. imm. 7, nassiunneqassaaq. Akerliliissuteqarnissamut oqaaseqaateqarnissamullu pifkssarititaasoq, tak. imm. 3, nalunaarutigineqassaaq.

  Imm. 7.  Naalakkersuisut pisussaapput oqartussat kommunimut pilersaarutissatut siunnersuummik tusarniaafkgineqarlutik nassinneqartussat allattuifkannik peqarnissamut, tak. imm. 6.

  Imm. 8.  Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip assilineranik tunniussinermut akitsuummik akileeqqusisinnaatitaavoq.

 

Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutinik inaarutaasumik akuersineq

 

  § 24.  § 23, imm. 3 naapertorlugu pifkssaliussaq naappat, kommunalbestyrelsip kommuni-mut pilersaarutissatut siunnersuut nutaamik suliareqqillugu, siunnersuut inaarutaasumik aku-ersissutigisinnaavaa. Tamatuma peqatigisaanik tamanut ammasumik saqqummiussinerup nalaani akerliliissutit allannguutissatullu siunnersuutit tiguneqartut suliarineqassapput.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip imm. 1 naapertorlugu kommunimut pilersaarutissatut siun-nersuummik inaarutaasumik akuersissuteqarnerani, kommunalbestyrelsi siunnersuummi tamanut saqqummiunneqarsimasumi allannguuteqartitsisinnaavoq. Allannguutit annertuppata imaluunniit pilersaarutip imarisaanut tunngaviusunut akerliuppat, kommunimut pilersaarutis-satut siunnersuut allannguuteqartoq, akerliliissuteqarnissamut sapaatit akunnerinik minner-paamik 6-nik pifkssaliussilluni nutaamik tamanut saqqummiunneqassaaq. Tamanut ammasumik nutaamik saqqummiusseqqinneq § 23 malillugu pisinnaavoq.

 

Kommunimut pilersaarutit inaarutaasumik akuersissutigineqartut tamanut nalunaarutigineqarneri

 

  § 25. Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip inaarutaasumik akuersissutigineqareernerani pisariaqanngitsumik kinguarsaanertaqanngitsumik tamanut nalunaaruteqassaaq. Nalunaarummi tamanut saqqummiunneqartumi paasissutissiissutigine-qassaaq kommunimut pilersaarut siunnersuummit saqqummiunneqareersumit immikkoortuni sutigut allaassuteqarnersoq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarutip qarasaasiakkut suliarineqarluni tamanut nalunaarutigineqartup assinga ataaseq Naalakkersuisunut aamma oqartussanut § 23, imm. 6 malillugu pilersaarutissatut siunnersuutip tamanut nalunaarutigineqarnera pillugu allakkatigut nalunaarkgineqarsimasunut nassiutissavaa.

  Imm. 3.  Kommunip kommunimut pilersaarut saqqummiunneqartoq § 5, imm. 3 malillugu qarasaasiakkut nunami sumiifknnut paasissutissaasivimmut ikkutissavaa, taamaalilluni taanna tamanit pissarsiarineqarsinnaassalluni.

  Imm. 4.  Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqarsimasoq atorunnaassaaq, kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip § 24 naapertorlugu inaarutaasumik akuersissutigineqarneraniit, imm. 1 naapertorlugu sapaatit akunneri 12-it qaangiutsinnagit tamanut nalunaarutigineqarsimanngippat.

 

Kommunimut pilersaarutinik pisoqalitsaaliuineq

 

  § 26.  Kommunalbestyrelsip pisariaqalernerani kommunimut pilersaarut nutartertassavaa.

  Imm. 2.  Kommunimut pilersaarummi annertuumik imaluunniit uteqattaartumik allannguuteqartitsereernermi, kikkunnit tamanit aamma Naalakkersuisunit atorneqarsinnaasunngorlugit pilersaarutip imarisai pillugit takussutissiornissaq aamma aalajangersakkat atuuttut ataatsimut allanneqarnissaat kommunalbestyrelsip qularnaassavaa.

 

  § 27.  Kommunalbestyrelsi nunaminertani kommunimut pilersaarummi inaarutaasumik akuerineqarsimasumi pineqartuni sumiifkup ilaannik aalajangersimasunik immikkoortitsisin-naavoq aammalu kommunimut pilersaarut naapertorlugu sumiifkup ilaanut aalajangersimasu-mut aalajangersagaliorsinnaalluni, tak. kapitali 5.

  Imm. 2.  Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup aamma kommunimut pilersaarutip naammassineqarnissaata qularnaarneqarnissaa pisariaqarpat, kommunalbestyrelsi § 14, imm. 3 malillugu sumiifkup ilaanut nunap immikkoortuanut pilersaarummut aalajangersakkanik nassuiaasersukkanik saqqummiussaqassaaq.

  Imm. 3.  Illuliortiternissanut sanaartornissanulluunniit annertuunut imaluunniit pingaarutilinnut nunaminertamik atuinissamik akuersissummik tunniussinnginnermi aammalu ineqarknnik annertuunik pingaarutilinnilluunniit isaterilinnginnermi, sumiifkup ilaani aalajangersimasumi nunaminertanik atuinermut illuliortiternermullu pilersaarummut aalajangersakkanik nassuiaasersukkanik aalajangersagaqarnissaa, takuuk § 14, imm. 3, kommunalbestyrelsip isumannaassavaa.

  Imm. 4.  Sanaartugassatut aalajangiussat kommunimut pilersaarutip tunngavigisaannut imari-saanullu naapertuuttumik suliarineqarnissaat, sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut aalaja-ngersakkani qularnaarneqassaaq.

  Imm. 5.  Sumiifkup ilaanut aalajangersakkanik suliaqartitsinissamik piumasaqaat, tak. imm. 2 aamma 3, atorunnaarsinnaavoq, sumiifkup ilaanut pineqartumut maleruagassiineq sukumiisoq inatsimmi allami aalajangersarneqarsimappat.

 

  § 28.  Kommunimut pilersaarutip allannguuteqartinnerani (kommunimut pilersaarummut tapiliussaq) §§ 23, 24 aamma 25 taamatuttaaq atorneqassapput.

Imm. 2. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq taamaallaat sumiifkup ilaanut aalajanger-simasumut ataatsimut atuussimappat § 23, imm. 3 naapertorlugu pifkssaliussaq sapaatit akun-nerinut 6-nut sivikillisinneqarsinnaavoq.

  Imm. 3. Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa inatsisitigullu sunniutai, tak. §§ 29, 30 aamma 31, kommunimut pilersaarummut tapiliussap nassuiaatitaani takuneqarsinnaassapput.

 

Kommunimut pilersaarutit utaqqiisaasumik aamma inaarutaasumik inatsisitigut sunniutai

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip naammassineqarnissaanut sulissaaq, ilanngullugu nunaminertanik atugassiinerni, tak. kapitali 8.

  Imm. 2. Kommunimut pilersaarutip aalajangersakkanut immikkoortua, tak. § 14, imm. 2, nr. 3 aamma § 14, imm.3, nunaminertamik sukkulluunniit piginnittuusumut imaluunniit atuisuusumut inatsisitigut pisussaafkliivoq.

 

  § 30.  Kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaa-rutaasumik akuerineqarneranik § 25 malillugu tamanut nalunaaruteqarnerup pereernerani, § 50 naapertorlugu immikkut akuersissuteqartoqarsimatinnagu, inatsisinik imaluunniit pissut-sinik piviusunik tunngaveqarluni kommunimut pilersaarutip aalajangersakkanut immikkoortu-anut, tak. § 14, imm. 2 nr. 3 aamma § 14, imm. 3, imaluunniit nunaminertanik tunniussinermi atugassarititaasunut, tak. § 46, akerliusunik pilersitsisoqassanngilaq.

 

  § 31.  Kommunimut pilersaarutissatut imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussas-satut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorkgineqassanngillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik.

  Imm. 2.  § 23, imm. 3 naapertorlugu oqaaseqaatinut allannguutissatullu siunnersuutinut saqqummiussinissamut pifkssaliussap naareernerani pifkssaagallartillugu akerliliissutinik tigusaqartoqarsimanngippat kommunalbestyrelsi nunaminertap kommunimut pilersaarutissatut siunnersuummi imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuummi pineqartup, kommunimut pilersaarummut imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussamut naapertuuttumik illuliorkgineqarnissaa imaluunniit allatigut iluaqutigineqarnissaa akuerisinnaavaa.

  Imm. 3.  Imm. 1-imi aamma 2-imi aalajangersakkat kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip tamanut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput, tak. § 25, taamaattorli siunnersuutip saqqummiunneraniit naatsorsukkamik sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi.

 

  § 32.  § 14, imm. 2 nr. 3 aamma § 14, imm. 3 naapertorlugit sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut aalajangersagaliornikkut pissutsinik pinngitsoortinneqarsinnaasunik pilersitsisoqarnissaa kommunalbestyrelsip inerteqqutigisinnaavaa.

  Imm. 2.  Inerteqquteqarneq ukioq ataaseq tikillugu sivisussuseqarsinnaavoq ataasiaannar-lunilu pisinnaalluni. Inerteqquteqarneq tamanut nalunaarutigineqassaaq.

§ 33. Kommunalbestyrelsi isumaqatiginiareerlugu Naalakkersuisut kommunimut pilersaa-rutip naammassineqarnissaanut pifkssaliussanik aalajangersaasinnaavoq.

 

 

Kapitali 7

Kommunimut pilersaarusiornermi periaatsit

 

  § 34.  Kommunimi qinigaafkup affaata siulliup qaangiutinnginnerani kommunalbestyrelsip kommunimi pineqartumi kommunimut pilersaarusiornermi periusissatut siunnersuutit tamanut ammasumik saqqummiutissavai. Aamma kommunalbestyrelsip pisariaqartutut naleqquttutulluunniit isumaqarkgiguniuk, sukkulluunniit siunnersuummik taamaattumik suliaqarsinnaavoq tamanullu ammasumik saqqummiussisinnaalluni.

  Imm. 2.  Periusissatut siunnersuut imm. 1-imi taaneqartoq kommunimut pilersaarutip kingullermik iluarsineqarnerata, kommunalbestyrelsip ineriartortitsinermik naliliinerata suliniutissaasalu aalajangiifkgineqarnerisa kingorna kommunimut pilersaarutit pillugit paasissutissanik imaqassaaq, kiisalu makku pillugit aalajangiinernik imaqassalluni,

kommunimut pilersaarut tamarmi iluarsaanneqassasoq,

kommunimut pilersaarummi sammisami ataatsimi amerlanerusuniluunniit iluarsaassiisoqassasoq,

kommunip nunataani sumiifkit ilaannut iluarsaassisoqassasoq,

kommunimut pilersaarut ukiuni sisamani atuuttussanngorlugu nutaamik akuerineqassasoq.

  Imm. 3.  Periusissatut siunnersuut imm. 1-imi taaneqartoq piujuartitsilluni ineriartornerup qanoq isilluni kommunip pilersaarutaani piviusunngortinneqarsinnaaneranut paasissutissanik imaqassaaq.

 

  § 35.  § 34 naapertorlugu periusissanut siunnersuutip tamanut ammasumik saqqummiunneqarneranut peqatigitillugu, periusissanut siunnersuutit akuerineqartut Naalakkersuisunut aamma oqartussaasunut, soqutigisamikkut kalluarneqartussanut nassiunneqassapput, tak. § 23, imm. 7.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq kinaluunniit, imm. 1-imi periusissanut siunnersuummut taaneqartumut isummaminik allaanerusumik kommunalbestyrelsip allattaavianut allattoqarnissaanik piumasaqarsimasoq, periusissanut siunnersuummut peqatigitillugu isummap allaanerusup, ilaasortamit naatsumik tunngavilersorneqarsimasup tamanut saqqummiunneqarnissaa piumasarisinnaavaa.

  Imm. 3. Periusissanut siunnersuut, imm. 2 naapertorlugu ikinnerussuteqartut allaanermik isummersuutaannik ilaqartinneqarsinnaasoq, oqaaseqaateqarkgisassanngorlugu allannguutissanillu siunnersuuteqarkgineqarkgisassanngorlugu sivikinnerpaamik sapaatit akunnerini arknilinni innuttaasunit takuniarneqarsinnaalluni saqqumitinneqassaaq. Tamanut ammasumik saqqummiussineq kommunimi pisarneq nalinginnaasoq malillugu pissaaq.

  Imm. 4.  Imm. 3 naapertorlugu pifkssaliussaq naappat, kommunalbestyrelsip suliamik suliaqarnermini nutaamik aallartitsinermigut periusissanut siunnersuut inaarutaasumik suliarisinnaavaa. Tamatumunnga atatillugu oqaaseqaatit tiguneqartut kommunalbestyrelsip isummerkgissavai. Kommunalbestyrelsip tamatumunnga atatillugu suliniutissanut saqqummiunneqartunut allannguutissat aalajangiifkgisinnaavai.

  Imm. 5.  Kommunalbestyrelsip periusissat tamanut ammasumik nalunaarutigissavai, aammalu suliniutip saqqummiunneqarsimasup naqinnera ataaseq oqartussaasunut imm. 1-imi taaneqartunut nassiutissallugu.

 

  § 36. § 35, imm.5naapertorlugu tamanut ammasumik nalunaaruteqartoqareerpat, kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarummut siunnersuutit taamaattut imaluunniit tassunga allannguutit periusissani aalajangiunneqarsimasut suliarinissaat qinersinnaavaa.

 

Kapitali 8

Nunaminertanik atugassanngortitsisarneq

 

Nassuiaatit

 

  § 36 a.  Nunaminertanik atugassiisarneq illuutit aalajangigaasut imaluunniit sanaartukkat sananissaannut, allanngortinnissaannut imaluunniit isaternissaannut imaluunniit tamakku atornissaannut nunaminertamik atuisinnaanermut pisinnaatitaafkuvoq.

  Imm. 2.  Nunaminertanut akuersissutit nunaminertanut sanaartukkanut aalajangigaanngitsunut, illuutinut atortunullu nunaminertanut atuinissanut pisinnaatitaafkupput. Nunaminertanut akuersissutit assersuutigalugu containerip toqqortarinissaanut, angallammik ukiuunerani inissiinermut il.il. tunniunneqartarput.

  Imm. 3.  Sanaartorkssaq kommunimi imaluunniit nunap immikkoortuanut pilersaarummi nunaminertamik atugassiinissaq pillugu qinnuteqarkusinnaasumi nunaminertaavoq killeqartitaq. Sanaartorkusussat illuutip siunissami sumut atorneqarnissaanut takutitsifkussapput.

 

  § 36 b. Nunaminertanik atugassiisarnerit atugassiinermi tamakku illuutinut sanaartukkanullu utaqqiisaasutut isikkulinnut nalunaarutigineqarsimanngitsutut isikkoqarsimappata ataavartuussapput, tassalu nunaminertanut oqartussaq pifkssami killeqartumi nunaminertanik atugassiinissamut nalunaaruteqarsimatillugu.

  Imm. 2.  Nunaminertanik atugassiisarnerit ukiut 5-it tikillugit killeqartinneqarput, ukiullu 5-it angullugit sivitsuifkgineqarsinnaallutik. Nunaminertanik inuussutissarsiornermi atugassamik ilaqartumik atugassiinermi ukiut tallimakkaarlugit sivitsuisarnissaq piumasaqaataanngilaq.

  Imm. 3.  Nunaminertanik atugassiisarneq pilersaarummi tunngavigineqartumi imaluunniit nunaminertamut pineqartumut nunaminertamik atugassiinissami allanngornerit kingunerisaannik sivikinnerpaamik qaammatinik 3-nik pifkssaliinikkut utertinneqarsinnaavoq.

 

  § 36 c.  Nunaminertanik atugassiinerit nunaminertanik atugassiinertut pingaarnertut nunaminertanik atugassiinerit nunaminertanullu akuersissutit allat atasut ilaatillugit nalunaarutigineqassapput.

 

Nunaminertat atorneqarnissaannut akuersissut

 

  § 37.  Nunaminertanut oqartussaasunit akuersisoqarsimatinnagu nunaminertaq

sunaluunniit nalinginnaasumik atorneqassanngilaq atorneqalissananiluunniit, taamaattorli tak. § 38, imm. 4.

  Imm. 2.  Nunaminertanut oqartussaasunit akuersisoqarsimatinnagu nunaminertap suulluun-niit atorneqarnera allanngortinneqassanngilaq.

  Imm. 3.  Nunaminertamik atugassanngortitsineq inummut akuerineqartumut tunngatitaavoq. Nunaminertamut atuisinnaatitaanermik tunniussineq sunaluunniit nunaminertanut oqartussaasumit akuerineqaqqaassaaq.

  Imm. 4.  Nunaminertamik atuisinnaatitaaneq niuerutigineqassanngilaq imaluunniit taarsigassarsianut qularnaveqqusiunneqassanani.

 

  § 38.  Kommunalbestyrelsi kommuneqarkmmi pineqartumi nunaminertanut oqartussaasuu-voq aammalu kommuneqarkmmi nunaminertat atorneqarnissaannik akuersisartuulluni, taamaattorli tak. imm. 4.

  Imm. 2.  Kommunit aggornerisa avataanniittuni atuisinnaatitaaneq Naalakkersuisunit nalu-naarutigineqassaaq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi nunaminertanik sanaartorkssanik nuna tamakkerlugu pilersaa-rusiornermut pingaaruteqartunik atugassiilluni akuersissuteqannginnermini Naalakkersuisut akuersissutaannik pissarsiniaqqaassaaq.

  Imm. 4.  Nuna tamakkerlugu pilersaarutinut najoqqutassaq allallu naapertorlugit akuersissut Naalakkersuisunit tunniunneqarsinnaavoq.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut kommunalbestyrelsip nunaminertanik aqutsinera pillugu malittarisassanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 39.  Nunaminertamik atugassiineq qinnuteqartoqarneratigut inunnut, suliffeqarknnut, ingerlatseqatigiifknnut, peqatigiifknnut assigisaannulluunniit tunniunneqarsinnaavoq.

 

Nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqarneq

 

  § 40.  Nunaminertanik atugassiisarneq pillugu qarasaasiakkut nunami sumiifknnut paasissutissiivimmi, takuuk § 5, imm. 3 nunaminertamik qinnuteqarnernut ilitsersuut aqqutigalugu qarasaasiakkut pisinnaapput.

  Imm. 2.  Qinnuteqaatip ilusissaa imarisassaalu pillugit malittarisassanik sukumiinerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Nunaminertanik atuinissamik qinnuteqaatit tamanut ammasumik saqqummiunneqartarnerat aamma tusarniaasarneq

 

  § 41.  Kommunimi illoqarknni nunaqarknnilu nunaminertat sorliit, kommunip pilersaarusiornera, ilanngullugu sanaartorkssagissaanermi sumiifkit ilaannik nutaanik ilanngussinissamut pingaarnertut ilusiliinermut pilersaarut, malillugu nunaminertanik atugassiifkgineqartussatut naatsorsuutigineqarsinnaanersut pillugit ingerlaavartumik tamanut ammasumik saqqummiisassalluni nunaminertanut oqartussaasoq pisussaavoq.

 

  § 42.  Illoqarknni nunaqarknnilu nunaminertanik atugassiinermut inaarutaasumik aalajangiisoqannginnerani, kommunalbestyrelsi pisussaavoq nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat pillugu tamanut ammasumik ilisimatitsissuteqassalluni.

  Imm. 2.  Qinnuteqaatigineqartoq sumiifkup ilaanut nunap immikkoortuanut aalajangersakkanut pingaarnernut atuuttunut naapertuussimappat imm. 1 naapertorlugu tamanut saqqummiussinissamik piumasaqaat saneqqunneqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Nunaminertat, illut, atortut nunaminertanilluunniit atuinerit allat, tassunga ilanngullugit nunaminertamik atuinermik allannguineq imaluunniit illunik tunisinermut il.il. atatillugu atuisinnaatitaanermik tunniussinerit annikinnerusut imaluunniit pingaannginnerusut pineqartillugit, imm. 1-imi tamanut ammasumik saqqummiussinissamik piumasaqaat saneqqunneqarsinnaavoq.

 

  § 43.  Qinnuteqaatip tamanut ammasumik saqqummiunneqarneranut atatillugu nunaminertanut oqartussaasoq qinnuteqaatigineqartumut akerliliinissamut ullut 14-it inornagit periarkssaqartitsinissamik aalajangiissaaq.

  Imm. 2.  Qinnuteqaammik akerliliissummik tigusaqartoqarpat, nunaminertanut oqartussaasup akerliliissutit qinnuteqaatip suliarineqarnissaanut ilanngutissavai.

 

  § 44.  Nunaannarmi nunaminertamik atugassiinerup nalunaarutigineqarnissaa sioqqullugu, kommunalbestyrelsi pisussaavoq qinnuteqaat tamanut ammasumik saqqummiutissallugu kiisalu taanna oqartussaasunut soqutigisaqartuusinnaasunullu kalluarneqartunut tusarniaassutigissallugu.

  Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu oqartussaasunut tusarniaanissaq, oqartussaasut pineqartut tusarniaafkgineqannginnissartik akuerippassuk pinngitsoortinneqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Tusarniaanermi akissuteqarnissamut pifkssarititaasup kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqartup iluani oqartussaasut, tusarniaafkgineqartut allallu tamatuma kingorna oqaaseqaatiminnik imaluunniit akerliliissutiminnik saqqummiussisinnaapput. Oqaaseqaatinik imaluunniit akerliliissutinik saqqummiuissinissamut pifkssaliussaq, qinnuteqaatip tamanut ammasumik saqqummiunneqareerneranit imaluunniit tusarniaafkgineqartumit  tiguneqarneraniit sivikinnerpaamik sapaatit akunnerinik pingasunik sivisussuseqassaaq.

  Imm. 4.  Atuisinnaatitaanermik tunniussineq imaluunniit sanaartugassat annikinnerusut isumaqannginnerusulluunniit, taakkununnga ilanngullugit illuaqqani pioreersuni alliliinerit il.il. matumani pineqarpata, imm. 1 naapertorlugu tamanut ammasumik saqqummiussinissamik tusarniaanissamillu piumasaqaat saneqqunneqarsinnaavoq.

 

Nunaminertanik atugassiisarneq

 

  § 44 a.  Nunaminertamik aalajangersimasumik atuisinnaatitaaneq atuisinnaatitaasumut aalajangersimasumut kommunalbestyrelsip ukiut marluk angullugit inniminnersinnaavaa, nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq (SMV) § 4, imm. 2 naapertorlugu avatangiisit pillugit periusissanut siunnersuusiorkgineqassappat imaluunniit avatangiisinut sunniutigisinnaasat nalilersuivigineqassappata (VVM) avatangiisinut sunniutissanik nalilersuisarneq pillugu malittarisassat nunatsinni atuuttut naapertorlugit.

  Imm. 2.  Nunaminertamik inniminniisoqarsinnaavoq, aatsaat nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq tunngaviusumik pilersaarummut atuuttumut tamanna naapertuuppat imaluunniit § 32 malillugu inerteqquteqarallarnerup atorunnaarsinneqarneranut atatillugu.

  Imm. 3.  Avatangiisinut naliliinermut atatillugu suliassamik tusarniaasoqartillugu § 42, imm. 1 naapertorlugu tamanut saqqummiussinertut ittumik, tamanut saqqummiussisoqarnissaanik piumasaqaat § 42, imm. 1 malillugu taamatulli atuutissanngilaq.

 

  § 45.  Nunaminertamik atugassiineq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqutigisanut, taakkununngalu ilanngullugu Namminersorlutik Oqartussat suliassaqarknnut inatsisaat imaluunniit nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi sanaartorkssanik pilersaarusiornermi soqutigisat, uniuutissanngilaq.

  Imm. 2.  Aamma nunaminertamik atugassiineq kommunimut pilersaarummut naapertuuttussaavoq, ilanngullugu sumiifkup ilaanut pineqartumut aalajangersakkat kommunimut pilersaarummi aalajangersagaasut, §§ 20 aamma 21.

  Imm. 3.  Qinnuteqaammi imm. 1-imi aamma 2-mi piumasaqaatitut taaneqartut naammassineqarsimappata nunaminertanut oqartussaasoq nunaminertamik atugassiisussaavoq, tassani § 32 naapertorlugu inerteqquteqarnerup atorunnaarsinneqarnissaa kommunalbestyrelsimit aalajangerneqarsimanngippat, tamatumalu kingunerisaanik sumiifkup ilaanut pineqartumut aalajangersakkanik, nunaminertamut qinnuteqarkgineqartumut akornusiisunik suliaqartoqarsimanngippat. Nunaminertanik atugassiineq §§ 43 aamma 44 naapertorlugu pifkssaliussat naanerisa kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunneri 12-it qaangiunnerini nalunaarutigineqassaaq.

  Imm. 4.  Nunanimertami qinnuteqarkgineqartumi teknikkikkut aningaasaqarnikkullu piviusunngortitsisinnaanermut uppernarsaatinik nunaminertanut oqartussaasoq piumasaqarsinnaavoq.

  Imm. 5.  § 41 naapertorlugu sanaartorkssanik nalunaaruteqarnermi nunaminertaq qinnuteqartumut qaammatini arknilinni kommunalbestyrelsimit immikkoortinneqarsinnaavoq. Sanaartorkssanik nunaminertanut immikkoortitsinerit sivitsuifkgineqarsinnaanngillat.

 

  § 45 a.  § 27, imm. 3 malillugu kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut immikkoortup ilaanut siunnersuuteqartoqarnissaanik aalajangiinermi immikkoortup ilaanut pineqartumut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqartumut nunaminertamik atuisinnaatitaaneq kommunalbestyrelsip ukiut marluk angullugit inniminnersinnaavaa. Taamatut pisoqartillugu §§ 42, imm. 1, aamma 45, imm. 3 atorneqassanngillat.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniineq pillugu nalunaaruteqartoqannginnerani kommunalbestyrelsi pisussaavoq, minnerpaamik sapaatip akunnerini arknilinni tamanut saqqummiussinnginnermi qinnuteqartup suliassatut siunnersuutaata allagarsiunnissaanut. Tamanut saqqummiussineq kommunimi tamatumuuna nalinginnaasumik periusaasartoq malillugu pissaaq.

Tamanut saqqummiussaq aammattaaq kommunip nittartagaanut ikkunneqassaaq.

  Imm. 3.  Imm. 2 malillugu allagarsiinermi kommunalbestyrelsi pisussaavoq, piumasaqaatit sorpiaat §§ 1 aamma 20 naapertorlugu illuliassamut- imaluunniit sanaartugassamut angisuumut tunngaviusumik atuutsinneqassanersut aalajangersaavigissallugit tamanna §§ 1 aamma 20 naapertorlugit.

  Imm. 4.  Tamanut allagarsiinerup nalaani siunnersuutinik allanik saqqummiussinissaq periarkssaassaaq saniatigullu oqaaseqaateqarnissamut. Siunnersuutigineqartut allat siulliulluni qinnuteqartutulli nalilersorneqassapput".

  Imm. 5.  Imm. 1 naapertorlugu kommunalbestyrelsi nunaminertamik inniminniiniarluni

aalajangiippat, tamanullu allagarsiinerup nalaani imm. 2 naapertorlugu saniatigut oqaaseqaatigineqartut pilersaarusiortarnermut nassuiaasiami allassimassapput.

  Imm. 6.  Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniinissamut piumasaqaataavoq, qinnuteqartup suliassatut siunnersuutigisaata kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuummut tunngaviliisuunissaa, suliap teknikikkut aningaasatigullu qinnuteqartumit piviusunngortinneqarnissaa ilimanaateqassasoq, aammalu pilersaarutip piviusunngortinnissaanut aningaasassat qinnuteqartumit akilerneqarnissaat tamanna § 53 naapertorlugu.

  Imm. 7.  Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniineq ukiumik ataatsimik kommunalbestyrelsip sivitsorsinnaavaa.

  Imm. 8.  Kommunalbestyrelsip sumiifkup ilaanut atuisinnaanermut pisinnaatitaafkk qinnuteqartumut immikkoortissinnaanngilaa, matumani tamanna sioqqullugu kommunip qinnuteqartullu akornanni attartornissamut pisinissamulluunniit isumaqatigiissummik sumiifkup ilaanut tunngasumut atsiortoqarsimanngippat.

  Imm. 9.  Suliniutissamut pilersaarut taamaallaat pifknnut atuuttunik nunaminertanut pisinnaatitaafkgineqanngitsunut atuisinnaanermullu pisinnaatitaafkgineqanngitsunullu tunngasinnaavoq.

 

Nunaminertanik atugassiisarnermut atatillugu atugassarititaasut

 

  § 46.  Nunaminertamik atugassiinermi akuersissuteqarnermi piumasaqaatinik atugassarititaasunillu, § 1-imi siunertanut taaneqartunut iluaqutaasussanik piumasaqaateqartoqarsinnaavoq. Piumasaqaatit atugassarititaasullu aalajangersarneqartut imaat aqqutigalugit kommunimut pilersaarusiornermi isumassarsianut tunngaviusunut imaanullu naleqquttumik sanasoqarnissaa qulakkeerneqassaaq.

  Imm. 2.  Nunaminertanik atugassiinermut atatillugu nunaminertanut oqartussaasoq pissutsit uku pillugit piumasaqaateqartassaaq:

1)  Nunaminertap atorneqarnissaa.

2)  Nunaminertamik atugassiissutaasumik atuinissamut akuersissutip sivisunerpaamik ukiuni marlunni atorneqarnissaanut pifkssaliineq. llluliortiternerni- imaluunniit sanaartugassani angisuuni, illuliortiterneq- imaluunniit sanaartugassaq il. il. aallartinneqareersimappat sanaartorkssamilu nunaminertamik atuinissamut aalajangersagaq malillugu sulisoqarpat nunaminertamut pineqartumut atuisinnaatitaanerup ukiumik ataatsimik sivitsornissaa kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa.

3)  Sanaartorkssagissaanermut aningaasartuutit akilerneqarnissaat.

4)  Atortunut ataatsimoorussanut atassusiinissamut pisussaaffeqartitsisoqarsinnaavoq,

5)  Atuisinnaatitaanerup atorunnaarsinneqarsinnaaneranut pifkssaliineq,

6)  Nunaminertamik atuinerup atorunnaarneranut atatillugu torersaanissamut iluarseeqqinnissamullu pisussaaffeqarneq.

7)  Nunaminertamik atulernissaq sioqqullugu oqartussaasut akuersissutaannik akuersissutinillu pisariaqartunik allanik pissarsiniarnissaq.

  Imm. 3.  Pissutsit sumiifkit ilaannut maleruagassanut atuuttunut naleqqiullutik naammaginartumik suliarineqarsimanngippata, aamma nunaminertanut oqartussaasoq makku pillugit ilassutaasunik piumasaqarsinnaavoq:

Pissutsit angallannermut aqqutinullu tunngasut.

Ruujoreqarkit aqqusersuuteqarkillu inissisimafki.

Pissutsit allat kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut pingaaruteqartut.

 

  § 47.  Nunaminertaq § 46, imm. 2 naapertorlugu tamatumunnga pifkssarititaasup iluani atorneqalersimanngippat, nunaminertamik atugassiineq atorunnaarsinneqassaaq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi § 46, imm. 2, nr. 2 malillugu nunaminertamik atugassiissutip atorneqarnissaanut pifkssaliussamik sivitsuinissaq akuersissutigisimappagu, nunaminertamut pineqartumut atuisinnaatitaaneq aatsaat atorunnaarsinnaavoq, atuisinnaatitaasup nunaminertamik atuisussaatitaanini malissimanngippagu.

 

Nalunaarsuisarneq

 

  § 48.  Nunaminertanik atugassiinerit, nunaminertanut akuersissut atuinissamullu pisinnaatitaafkit nutaat qarasaasiakkut nunami sumiifknnut paasissutissiivimmi,takuuk

§ 5, imm. 3, nalunaarsussallugit nunaminertanut oqartussaq pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 2.  Inoqarknni pisinnaatitaafkit pioreersut misissuifkgissallugit nalunaarsussallugillu nunaminertanut oqartussaq pisussaaffeqarpoq, taamaasilluni nunaminertanik atugassiinerit eqqortumik nalunaarsorneqassammata aammalu kommunimi nunaminertanut pisinnaatitaafknnut atuuttunut ataatsimut takussutissaqarnissaq isumagineqarsinnaassammat.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut nunaminertat atuinissamullu pisinnaatitaafkit nalunaarsortarnissaat pillugit malittarisassanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 48 a.  Kommunalbestyrelsi pisussaavoq nunaminertamik inniminniinerup aalajangiifkgineqarnerata kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiunnissaanut. Tamanut saqqummiussaq nunaminertap inniminnerneqartup killilersorneranik, inniminnikkap atorneqarnissaanut pifkssaliussamik, taamaattorli § 45 a, imm. 7 naapertorlugu kiisalu nunaminertamut pineqartumut qinnuteqarsimasinnaasut allat utaqqisutut tulleriiaarnerisa allattorsimafkinik imaqassaaq.

 

  § 49. Nunaminertanik atugassiinerit Paasitinneqarsinnaatitaanermut inatsimmi maleruagassat naapertorlugit tamanit takuneqarsinnaassapput, ilanngullugu nunaminertamut pineqartumut atugassarititaasut suut tunngavigineqarsimanersut, tak. § 46.

  Imm. 2.  Nunaminertamik atugassiinermi inuit pillugit paasissutissat imm. 1-imut ilaatinneqanngillat, tak. pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni kapitali 3.

 

Immikkut ittumik akuersinerit

 

  § 50.  Immikkut akuersissuteqarneq sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat tunngaviinut akerliunngippat, sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut aalajangersakkat sukumiisut, takuuk § 14, imm. 3, saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersissuteqarnerit kommunalbestyrelsimit nalunaarutigineqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Sumiifkup ilaanut tunngaviusumik aalajangersagaq pingaarneq, tassani imaritinneqartut Namminersorlutik Oqartussani naalagaafkmmiluunniit oqartussaasumik isumaqatigiissuteqarnikkut aalajangersarneqarsimatillugit, aatsaat oqartussaasup pineqartup akuersineratigut saneqqunneqarsinnaavoq.

  Imm. 3.  Sumiifkup ilaanut aalajangersakkanut atuuttunut nikinganerit ingerlaqqittut sumiifkup ilaanut pineqartumut tunngaviusumik aalajangersakkat pingaarnerit nutaat aalajangersaafkginerisigut kommunimut pilersaarummut ilassutip nutaap pigilerneratigut aatsaat suliarineqarsinnaapput

  Imm. 4.  Aalajangersakkat sanilinut attuumassuteqartunulluunniit allanut pingaarutillit saneqqunneqarnissaannut immikkut ittumik akuersinerit, sanilit imaluunniit allat suliap naammassineqarneranut annertuumik nammineerlutillu soqutigisaqartutut nalilerneqartut kommunalbestyrelsimit tusarniarneqarneranniit minnerpaamik sapaatit akunneri marluk ingerlareerpata, aatsaat nalunaarutigineqarsinnaapput. Tusarniaanermi sumut immikkut ittumik akuerineqanissamik qinnuteqartoqarnersoq aammalu oqaaseqaatigiumasat sivikinnerpaamik sapaatit akunnerinik marlunnik pifkssaliussap iluani nassiunneqassasut nalunaarutigineqassaaq.

 

Pinngitsaaliissummik taarsiinertalimmik arsaarinnissuteqartarneq aamma tigusisarneq

 

  § 51.  Nalinginnaasumik aammalu sumiifkup ilaanut aalajangersimasumut kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat, tak. § 14, imm. 2, nr. 3, aamma § 14, imm. 3, naammassineqarnissaannut pisariaqarpat, pigisanik aalaakkaasunik arsaarinnissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit pinngitsaaliissummik taarsiinertalimmik arsaarinnissuteqarnissaq aallartinneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Suliassaqarknni Namminersorlutik Oqartussat ataanniinngitsuni pinngitsaa- liissummik taarsiinertalimmik arsaarinninneq pineqarpat, pigisanik aalaakkaasunik arsaarin-nissuteqartarneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsimmi aalajangersakkat atuutissapput.

 

  § 52.  Sumiifkup ilaani aalajangersimasumi kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu illunik imaluunniit sanaartukkanik isaterisoqassanngitsoq, allanngortiterisoqassanngitsoq, allatigul-luunniit allanngortitsisoqassanngitsoq aalajangerneqarsimappat, akuersissummillu tunniussi-nissaq itigartinneqarpat, piginnittup piumasarisinnaavaa taarsiissuteqarkgalugu kommunip tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit tigussagaa.

  Imm. 2.  Taamaattorli kommuni aatsaat imm. 1 naapertorlugu tigusisussaatitaavoq, illulior-titerkup aningaasatigut iluaqutigineqarsinnaanerata aamma illuliortiterkup assingusumik ator-neqartup kisiannili isaterinissamik aamma allanngortiterinissamik inerteqquteqarnermi pine-qartunut ilaanngitsup aningaasatigut iluaqutigineqarsinnaanerata akornanni annertuumik niki-ngasoqarpat.

  Imm. 3.  Illuatungeriit isumaqatigiissuteqanngippata taarsiissuteqarnissaq Naalakkersuisut pinngitsaaliissummik taarsiinertalimmik arsaarinnissuteqartarnermut ataatsimiititaliaannit aalajangersarneqassaaq, tak. pigisanik aalaakkaasunik arsaarinnissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat.

 

Kapitali 9

 

Aalajangersakkat ataatsimoorussat Akitsuutit

 

  § 53. § 27, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit pilersaarusiortussaatitaaneq sanaartugassamit ataatsimit aallartinneqarpat, kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuummik suliaqarnermut aningaasartuutit sanatitsisumit matussuserneqarsinnaasut kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa.

  Imm. 2.  Sanatitsisup akitsuummut kommunimit akuerisamut qularnaveeqqusiissasoq kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa, tak. imm. 1.

  Imm. 3.  Pilersaarusiortussaatitaaneq sanaartugassamit ataatsimit, sanaartorkssanik

pilersaarusiornermi il.il. nuna tamakkerlugu pilersaarusiornikkut soqutigisani aalajangersagaasumit aallartinneqarsimappat, imm. 1 aamma 2 atorneqassanngillat.

 

  § 54.  Kommunalbestyrelsi nunaminertanik atugassiisarneq, nunaminertamik akuersineq pillugu qinnuteqaatinut aamma suliniutissanut qinnuteqaatinut atatillugu sulianik suliarinninnermut akiliutissanut kommunit ileqqoreqqusaat aqqutigalugu aalajangersaasinnaavoq akiliisitsiniarsinnaallunilu.

  Imm. 2.  Akitsuut oqartussaasut suliarinninnerannut atatillugu nunaminertanut oqartussaasut aningaasartuutaannut matussutaasinnaavoq. Akitsuutip annertussusaa assigiinngisitaartinneqarsinnaavoq, kisiannili ingerlatsinermut aningaasartuutinut tamanut, toqqaannartumik kommunip oqartussaasutut suliarinninneranut attuumassutilinnut matussutaasinnaalluni.

Imm. 3.  Akitsuut kommunip karsianut nakkartinneqassaaq.

 

  § 55. Akitsuutinik akiliisitsisarnermut aammalu akitsuutit annertussusaannut, tak. §§ 53 aamma 54, aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Naammagittaalliuutit

 

  § 56.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartut pillugit imaluunniit maleruagassat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersangaasut naapertorlugit kommunalbestyrelsip aalajangiinera inatsiseqartitsinermut tunngassuteqarpat, Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaapput. Taamaattorli pinngitsaaliissummik taarsiinertalimmik arsaarinnissuteqartarneq pillugu aalajangiinerit, tamanna §§ 51 aamma 52 malillugit Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaanngillat.

  Imm. 2.  Maalaaruteqarsinnaatitaasut:

1)  Aalajangersaafkgineqartoq

2)  Kinaluunniit, suliap inerneranut nammineq inuttut imaluunniit pingaaruteqartumik soqutigisaqarsimasinnaasoq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip aalajangernerminik nalunaaruteqarneranit, kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arkneq-pingasut qaangiutsinnagit maalaarut tunniunneqassaaq.

  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsep akuersissutaanik tigusisoq maalaaruteqartoqarneranik Naalakkersuisunit nalunaarkgineqassaaq.

  Imm. 5.  Naalakkersuisut aalajangiineri aalajangiinerit tamanut saqqummiunneqarnerisa kingorna qaammatit 6-it qaangertinnagit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut oqartussatut siulliusumut suliassanngortinneqarsinnaapput.

 

  § 57.  Maalaarutigineqartoq tunngavigalugu, Naalakkersuisut akuersissuteqarnissat, akuersissutissat inerteqquteqarnissalluunniit Naalakkersuisut aalajangiinissaata tungaanut kinguartikkallarsinnaavaat, imaluunniit Naalakkersuisut allatut aalajangiinissaata tungaanut.

 

  § 58.  (Atorunnaartut).

 

Nakkutilliineq

 

  § 59.  Naalakkersuisut pilersaarusiornermut oqartussaasua aamma kommunip pilersaarusior-nermut oqartussaasua peqqussut manna malillugu pilersaarusiornerminni nakkutilliiniarlutik kiisalu uuttortaaniarlutik allanillu teknikkikkut piareersaaniarlutik, atuisinnaatitaasumut pigin-nittumulluunniit siumut nalunaaruteqareernermikkut, nunaminertanut tamanut aamma pigisa-mut aalaakkaasumut inuup nammineq pigisaanut sumulluunniit takusaanissartik piumasarisin-naavaat.

  Imm. 2.  Piumasarineqartillugu kinaassutsimik uppernarsaat takutinneqassaaq.

  Imm. 3.  Pilersaarusiornermut oqartussaasoq pisussaavoq atuisinnaatitaasoq imaluunniit piginnittoq oqartussaasut isernissamut piumasaqarnerannut tunngavilersuutaasumik ilisimatissallugu.

 

  § 60.  Kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermut nunaminertanullu inatsisip maleruagassallu taakkua tunngavigalugit maleruagassiaasut malinneqarnissaat nakkutigissavaa.

  Imm. 2.  Pissutsinik inatsisinik unioqqutitsisunik kommunalbestyrelsi paasisaqaruni, kommunalbestyrelsip illuummi piginnittoq imaluunniit nunaminertamik atuisoq kommunalbestyrelsip pifkssaliussaata iluani pissutsinik inatsisinut naapertuuttumik iluarseeqqullugu peqqussavaa. Kommunalbestyrelsi aalajangersinnaavoq inatsisinut naapertuuttunngortitsineq pissutsip aaqqinneratigut imaluunniit inatsisitigut iluarsiinikkut pissanersoq.

  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaat manna, maleruagassat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersagaasut kiisalu aalajangersakkat § 66, imm. 3 naapertorlugu atuutsiinnarneqartut malillugit peqqussutaasut inerteqqutaasullu eqquutsinneqarnissaat aamma atugassarititaasut akuersissutini aalajangersagaasut malinneqar-nissaat nakkutigissavai.

 

  § 61.  Naalakkersuisut inatsisinik unioqqutitsisoqartoq paasigunikku, Naalakkersuisut pissut-sit taakkua inatsisinut naapertuuttunngorteqqullugit kommunalbestyrelsimut peqqussutigisin-naavaat. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat inatsisinut naapertuuttunngortitsineq pissutsip aaqqinneratigut imaluunniit inatsisitigut iluarsiinikkut pissanersoq.

  Imm. 2.  Suliaq inatsisinik unioqqutitsisoq suliarineqareersimappat aammalu pilersaarusior-neq eqqarsaatigalugu kikkullu tamarmik nunaminertanik aqutsinermut peqataatinneqartarnis-saannut tunngasut eqqarsaatigalugit akerliunngippat, Naalakkersuisut kommunimut pilersaa-rusiorneq aamma immikkut ittumik akuersissuteqartarneq pillugit maleruagassat atuutsinngit-soorsinnaavaat.

 

Pineqaatissiissutit

 

  § 62.  Sukkulluunniit illumik piginnittup imaluunniit nunaminertamik atuisup pissutsit inatsimmik unioqqutitsisut iluarsinissaat pisussaafkgaa.

  Imm. 2.  Piginnittup atuisulluunniit pissutsit inatsimmik unioqqutitsisut iluarsinissaat pillugu § 60, imm. 2 malillugu peqqussutigineqartoq tamatumunnga pifkssaliunneqartup iluani malinngippagu, kommunalbestyrelsip piginnittoq imaluunniit atuisoq pissutsit iluarseqqullugit tulleriiaartumik pinngitsaaliissummik akiliisussanngortillugu allafkssornikkut peqqusinnaavaa.

  Imm. 3.  Pinngitsaaliissummik akiligassiinerit allafkssornikkut pisussaafkliunneqarnerisa peqatigisaanik kommunalbestyrelsi § 63 malillugu suliakkiinissaq siunertaralugu politiinut nalunaaruteqassaaq.

  Imm. 4.  Imm. 2 malillugu akiligassiissutit kommunip karsianut tutsinneqassapput.

 

  § 63. §§ 29, 30, 31 aamma 37, imm. 1 aamma 4-imik unioqqutitsineq aammalu §§ 32 aamma § 60, imm. 2 naapertorlugit peqqusissummik inerteqqummilluunniit malinninnginneq pillaammik akiliisitaasussanngortitsinermik imaluunniit Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsit malillugu inatsisinut naapertuuttunngortitsinissamik peqqusissuteqarnermik kinguneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni akiliisitsinissamik pineqaatissiinissaq tunngavissinneqarsimappat, akiligassiissut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit pisussaatitaasunut pisinnaatitaasunullu pisussaafkliissutaasinnaavoq. Taamatuttaaq pisussaatitaasut pisinnaatitaasullu pissutsinik inatsisinut naapertuuttunngortitsinissammik pisussaafklerneqarsinnaapput.

  Imm. 3.  Eqqartuussinikkut pissutsit inatsisinik unioqqutitsisut iluarsineqarnissaannik peqqusissuteqarneq, eqqartuussissummi pifkssaliussap aalajangersarneqartup iluani malinneqarsimanngippat, aammalu § 62 malillugu pinngitsaaliissummik akiligassiissummik akiliisitsiniarneq eqqartuunneqartup peqqusissummik malinninnissaanik kinguneqarsinnaasoq naatsorsuutigineqanngippat, kommunalbestyrelsip pissutsinik iluarsiinissaq pisariaqartoq piginnittup akiligassaatut isumagisinnaavaa.

  Imm. 4.  Imm. 1 aamma 2 malillugit suliat Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut siullertut suliaqartussatut suliakkiissutigineqassapput.

  Imm. 5.  Imm. 1 aamma 2 malillugit akiligassiissutit nunap karsianut nakkartinneqassapput.

 

  § 64.  Nunaminertaq inatsisinik unioqqutitsisumik atorneqarpat aammalu piginnaatitsissummik pigisaqartup kommunalbestyrelsip § 60, imm. 2 naapertorlugu inatsisinik malinnitsitsilernissamik peqqusissutaat malinngippagu, kommunalbestyrelsip nunaminertamut atuisinnaatitaaneq atorunnaarsissinnaavaa. Imm. 2. § 63 malillugu suliakkiisoqarsimappat, imm. 1 malillugu aalajangiisoqarsinnaanissaanut, taassuma inerneqarnissaa utaqqineqassaaq.

 

Kapitali 10

Atuutilersitsinissamut aalajangersakkat

 

  § 65.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2011 atuutilerpoq.

  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik atorunnaarsinneqarput:

1)  Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008-imeersoq.

2)  Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-imeersoq.

3)  Kalaallit Nunaanni savaateqarnermut nunaminertamik atugassiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut Ministeriaqarkup nalunaarutaa nr. 538, 27. juli 1979-imeersoq.

 

Kapitali 11

Ikaarsaarnermut aalajangersakkat

 

  § 66.  Maleruagassat atugassarititaasullu pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008- imeersoq aamma Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq tunngavigalugit aalajangersagaasut, Inatsisartut inatsisaat manna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersaanikkut taarserneqarnissamik imaluunniit atorunnaarsinneqarnissamik tungaanut, atuutiinnassapput. Aalajangersakkat sukumiisumik maleruagassiisut sumiifknnut pilersaarutini aalajangersagaasut atuutiinnassapput aammalu § 21 malillugu aalajangersakkanit sukumiisunik allanit taarserneqarnissamik tungaanut atuutiinnassallutik.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi § 50 naapertorlugu sumiifknnut pilersaarutit imm. 1 malillugu atuutsiinnarneqartut imaluunniit sumiifknnut pilersaarutit nunaminertat atorneqarnerat pilersaarusiornerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersumi § 26, imm. 2 malillugu atuutsiinnarneqartut, saneqqunneqarnissaannik immikkut akuersissuteqarnissamik periarkssaqarpoq.

  Imm. 3.  Kommunip pilersaarutissatut siunnersuutai pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008-imeersumi aalajangersakkat malillugit suliarineqartut tamanullu saqqummiunneqartut, §§ 24 aamma 35, imm. 4 malillugit inaarutaasumik akuerineqarsinnaapput.

 

  § 67.  Nunaannarmi nunaminertanik pilersaarusiortarnermullu oqartussaafkup tunniunneqarnissaa §§ 14 aamma 38 naapertorlugit aatsaat 1. januar 2011-mi atuutilissaaq.

  Imm. 2.  Nunaannarmi sumiifkmmi ataatsimi nunaminertanut oqartussaafkk imm. 1-imi ulluliussaq sioqqullugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimut tunniussinnaavaat, kommunalbestyrelsi § 21 naapertorlugu sumiifkmmut pineqartumut aalajangersakkanik sukumiisunik atuutsitsilerpat.

 

  § 68.  (Atorunnaartut).

 

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015-meersoq (Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut nalunaarusiaq, nunaminertanik inniminniisarneq, atuisinnaanermut killigititamik sivitsuisinnaanermut periarfissaq, utaqqisunik allattorsimaffiup saqqummiunneqarnissaa, pilersaarusiornermut- nunaminertamillu atuisinnaanermut atatillugu naammagittaalliortarfiup allallu atorunnaarsinneqarnissaa)[i] imatut atortuulersitsinermut aalajangersagaqarpoq:

 

                                                                         § 2       

 

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2016-imi atuutilersinneqarpoq.

 

 

Inatsisartut inatsisaat nr. 66, 20. november 2023-meersoq (Piujuartitsisumik ineriartortitsinerup imarisaa pillugu aalajangersaaneq, nuna tamakkerlugu pilersaarutip imarisaa tamanullu saqqummiussineq, immikkoortunut pilersaarusiornermut ataqatigiissaarineq, sumiiffinnik aalajangersaaneq, sammiviliinissamut pilersaarusiorsinnaaneq, nunap immikkoortuinut pilersaarutinut pingaarnernut sinaakkutinik immikkoortunillu aalajangersakkanut eqqussineq, kiisalu suliniutissanut qinnuteqaatinut aalajangersakkanik erseqqissaaneq)[ii] imatut atortuulersitsinermut aalajangersagaqarpoq:

 

§ 2

 

Inatsisartut Inatsisaat ullormi 1. januar 2024 atuutilissaaq.

 

 

 

 

Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik, ulloq 23. januar 2024

 

 

Nikolai S. Christensen (atsior.)

Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq

 

 

/ Jonas Kølner Clemens (atsior.)[i] Inatsimmi allanngortinneqartumi pineqarput § 8, § 20, imm. 1, nr. 3, § 21, imm. 1, nr. 6, § 44 a., 45 a., § 46, imm. 2, nr. 2, § 47, imm. 2, § 48 a., § 56, § 57, § 58 aamma § 68.

[ii] Inatsimmi allanngortinneqartumi pineqarput § 1, nr. 3, § 2, imm. 2, § 5, imm. 2, 3, 4 aamma 5, § 8, § 14, imm. 1 aamma nr. 2-3, § 14. imm. 3 aamma 4, § 14 a., § 16, § 17, imm. 3, § 19, nr. 3, § 20, § 21, § 21 a., § 22, § 25 imm. 2 aamma 3, § 27, stk. 2 og 3, § 34, imm. 3, § 36 a., § 36 b., § 36 c., § 38, imm. 4 og 5, § 40, § 42, imm. 2, § 45, imm. 5, § 45 a., imm. 8 og 9, § 48, § 50, imm. 1-3, § 54, imm. 1 og § 56, imm. 5.

 

Atassuteqarnerit
Ataatsimoortunngorlugu allanneqarnera

Uunga inatsit tunngaviusussaq