Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 37
20. juuni 2024
Atuuttut

Ikiaroornartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Ikiaroornartut pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 24, 25. november 2022-meersumi §§ 1, 2 aamma 4 aamma § 5, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Nassuiaatit

 

  § 1.  Nalunaarummi uani ikiaroornartut pineqartut imatut paasineqassapput nakorsaatit, naasut aamma uumasunit naasuniillu nakorsaasiat, nalunaarummut allattorsimaffinnut A-mut, B-mut, C-mut, D-mut E-mullu ilanngunneqartut, ikiaroornermik sunniuteqartarnerannik sunniuteqartannginnerannilluunniit erseqqissumik uppernarsaateqarnersut apeqqutaatinnagit kiisalu taratsut aammalu ikiaroornartunit pineqartunit pileriaannaat. Tassunga ilanngullugit esterit æterillu, ikiaroornartut taakkulu tarajui imaluunniit taakkunanit pilertut akoqanngilluinnarnersut, ilaannakortumik sanaajunersut, pinngortitameersuunersut akuutissanilluunniit sananeqarsimanersut apeqqutaatinnagit. Ikiaroornartunik taamatuttaaq paasineqassapput piareersakkat allattorsimaffimmi ikiaroornartunik, naasunik aamma uumasunit naasuniillu nakorsaasiassanik kiisalu taratsunik ikiaroornartuniillu pineqartunit pileriaannarnik taaneqartunik akullit sananeqarsimasulluunniit tamarmik, taamaattorli imm. 4 takuuk.

  Imm. 2.  Imm. 1-imi taaneqartunik allattukkanik nutarsaanissap pisariaqarnera pillugu naalakkersuisoqarfiup ilisimatinneqarnissaannut Nunatsinni Nakorsaaneqarfik pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 3.  Sanaanik pineqarput: arrortitat, kimikillisakkat, tangit qalatat, kimittusisitsinerit, imigassami arrortitsinerit, sunilluunniit nakorsaasiornikkut nakorsaatissat, kiisalu ikiaroornartunik aamma naasunit nakorsaasiassanik piareersaanerit, taamaalilluni ikiaroornartut pissutsimikkut allanngortinneqarnatik.

  Imm. 4.  Ikiaroornartunut imm. 1 -imi taaneqartunut ilaanngillat allattorsimaffimmi B-mi nr. 59-imut eqqaanartut taakkuninngalu piareersarneqarsimasut uumasunit naasuniilluunniit nakorsaasiassat, piumasaqaatit uku naammassineqarsimappata:

1)  uumasunit naasuniilluunniit nakorsaasiassaq imaluunniit piareersagaq tetrahydrocannabinolimik akoqanngippat imaluunniit tetrahydrocannabinolimik annerpaamik 0,2 pct.-imik akoqarpat,

2)  uumasunit naasuniilluunniit nakorsaasiassaq imaluunniit piareersagaq Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup akuerisaanit eqqussuisut arlaannit nunamut eqqunneqarsimappat, tak. § 9, aamma

3)  uumasunit naasuniilluunniit nakorsaat imaluunniit piareersagaq maani nunami quersuarmi assigisaaniluunniit, inatsisitigut pisinnaatitaasumiit pisussaatitaasumiillu oqartussaaffigineqartumi tiguneqareerluni siammarternissaa siunertaralugu immikkoortukkuutaarlugit eqqunneqarpat.

 

Allattuiffimmi A-mi, B-mi, C-mi, D-mi aamma E-mi allanneqarsimasunut ikiaroornartunut aalajangersakkat nalinginnaasut

 

  § 2.  Ikiaroornartut allattuiffimmi A-mi allanneqarsimasut nunami maaneeqqusaanngillat, Nunatsinni Nakorsaaneqarfik immikkorluinnaq pisoqarneratigut aamma erseqqinnerusumik aalajangersarneqartumik piumasaqarnikkut tamatumunnga akuersisimanngippat.

  Imm. 2. Imm. 1 malillugu akuersissummut ilaasut eqqaassanngikkaanni ikiaroornartunik imm. 1-imi taaneqartunik eqqussineq, annissineq, tunisineq, pisineq, tunniussineq, tigusineq, sananeq, piareersaaneq paarisaqarnerlu inerteqqutaapput.

 

  § 3. Ikiaroornartut nunami maani taamaallaat nakorsaanissaq imaluunniit ilisimatusarnissaq siunertaralugu atorneqaqqusaapput.

  Imm. 2.  Ikiaroornartunik eqqussineq, annissineq, tunisineq, pisineq, tunniussineq, tigusineq, sananeq, piareersaaneq paarisaqarnerlu taamaallaat nalunaarummi matumani aalajangersakkat naapertorlugit pisinnaapput.

 

Tunniussineq

 

  § 4. Nakorsaatit pillugit inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu malittarisassat matumunnga aalajangersarneqartut naapertorlugit ikiaroornartunik nakorsaatissatut atugassanik tunniussinissaq taamaallaat akuerisaavoq.

 

Tigusineq paarisaqarnerlu

 

  § 5.  Ikiaroornartunik tigusineq paarisaqarnerlu ukununnga taamaallaat akuerineqarpoq:

1)  Inuit ingerlataqarfiillu malittarisassat qaquguluunniit atuuttut naapertorlugit nakorsaatissanut allagartat imaluunniit allagaq naapertorlugu ikiaroornartunik tigusisut, imaluunniit nakorsaatinik nassiussuinermi malittarisassat atuuttut naapertorlugit uumasut nakorsaannit imaluunniit nakorsamit ikiaroornartunik tigusisut.

2)  Inuit katsorsartinnermut atatillugu nakorsamit, kigutit nakorsaannit, umiarsuup naalagaanit imaluunniit timmisartortartut naalagaannit ikiaroornartunik pisartagaqartut.

3)  Pisortanit pigineqartut pinngortitalerinikkut, nakorsatut ilisimatusarnermi atortorissaarutitigullu laboratoriat ingerlataqarfiillu laboratoriami imaluunniit pisortat suliffianni pineqartumi pisortap arlaannit atsiorneqarsimasoq allagartaq naapertorlugu ikiaroornartut ilisimatusarnermi atornissat siunertaralugu ikiaroornartunik pisartagaqartut.

4)  Nunatta Nakorsaataasivia, nunap immikkoortuini napparsimmaviit, peqqissaaviit, peqqissaasoqarfiit il.il., aammalu uumasut nakorsaat.

5)  Inuit, suliffeqarfiit, laboratoriat ingerlataqarfiillu Nunatta Nakorsaaneqarfianit matumunnga akuerineqarsimasut.

 

Toqqortaatit

 

  § 6.  Nunatta Nakorsaataasivia, nunap immikkoortuini napparsimmaviit allallu ikiaroornartunik tunniussinissamut pisinnaatitaasut ingerlatsinerup nalinginnaasup attannissaanut piumasarineqartunit allanik ikiaroornartunik amerlanerusunik uninngasuuteqaqqusaanngillat.

  Imm. 2.  Ikiaroornartut Nunatta Nakorsaataasiviani, nunap immikkoortuini napparsimmavinni, peqqissaavinni, peqqissaasoqarfinni il.il. aammalu uumasut nakorsaqarfinni, ikiaroornartut nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangersarneqartumi tamanna pillugu malittarisassat atuuttut malillugit inissinneqassapput.

  Imm. 3.  Ikiaroornartut illersorneqarsinnaasumik aamma inunnit susassaqanngitsunit tikikkuminaatsuni kiisalu inuussutissanit inuulluarniutiniillu immikkoortillugit inissinneqarsimassapput.

  Imm. 4.  Ikiaroornartut illersorneqarsinnaasumik poortorlugit imarisaatalu taaguutaanik nalunaaqutserlugit inissinneqassapput.

 

Nioqquteqarneq

 

  § 7.  Ikiaroornartunik nioqquteqarneq Nunatta Nakorsaataasivianut aamma nakorsaatit pillugit inatsisartut peqqussutaat malillugu maleruagassat aalajangersorneqarsimasut malillugit, nunap immikkoortuisa napparsimmaviannut kiisalu inunnut suliffeqarfinnullu Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit tamatumunnga akuersissuteqartumit taamaallaat akuerisaavoq.

  Imm. 2.  Akuersissummi erseqqissumik allamik allassimasoqanngippat, ikiaroornartunik nakorsaasiornikkut immikkut sulianik imaluunniit poortorneqaqqaarneriniit ammarneqarsimanngitsunik allanik, tiguneqarnerisulli poortorsimallutik tuniniaqqinneqartussanik aammalu poortoqqinneqanngitsunik oqimaalutaqqinneqanngitsunilluunniit nunami maani niueruteqarnissaq akuersissummi matumani taamaallaat pineqarpoq. Akuersissummit allamik allassimasoqanngippat tassunga aamma ilaanngilaq ikiaroornartunik eqqussisinnaaneq imaluunniit annissisinnaaneq.

  Imm. 3.  Ikiaroornartunik niuernissamut akuersissut, akuersissummi erseqqissumik allamik allassimasoqanngippat, akuersissummi allassimasumiit najukkamiit niuernermut killeqartinneqarpoq. Immikkoortortaniit niuerneq immikkut akuersissuteqarnermik pisariaqartitsivoq taamaallaallu pingaarnertut quersuarmiit tiguneqartuniit poortukkanit ammarneqanngitsuniit pisinnaalluni.

 

Eqqussineq annissinerlu

 

  § 8. Ikiaroornartunik allattorsimaffimmi A-mi, B-mi, C-mi, D-mi aamma E-mi allassimasunik eqqussineq annissinerlu nakorsaatit pillugit inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu matumunnga malittarisassat aalajangersarneqartut naapertorlugit taamaallaat akuerisaapput.

  Imm. 2.  Imm. 1 ikiaroornartunut allattorsimaffinni D-mi aamma E-mi allassimasunut, matumunnga aalajangersakkat aalajangersarneqartut naapertorlugit umiarsuarni nakorsaataasivinniittunut imaluunniit timmisartuni ikiueqqaarnermi karsiniittunut imaluunniit Naalagaaffeqatigiinnermi ilaaniittunut nassiussinernut atuutinngilaq.

 

  § 9.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik allakkatigut qinnuteqaammik tigusaqarnerup kingorna allattorsimaffik B-mi nr. 59-imi allanneqartunut eqqaanartunik taakkuninngalu piareersakkanik uumasunit naasuniilluunniit nakorsaatinik, ilisimatitsissutigineqartut malillugit tetrahydrocannabinolimik akoqanngitsut imaluunniit tetrahydrocannabinolimik annerpaamik oqimaassusaata 0,2 pct.-ianik akulinnik eqqussinermut akuersissuteqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu qinnuteqaatit paasissutissanik Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup akuersissummik tunniussisinnaanissaanut pisariaqarsorisaanik imaqassapput, tassunga ilanngullugit:

1)  Paasissutissat uumasunit naasuniilluunniit nakorsaatisiassap piareersakkalluunniit nioqqutissami erseqqissumik nassuiarneqarsimasumi suussusersineqarsinnaasumiluunniit atorneqarsimaneranik nassuiaasut, aamma
2)  nioqqutissami § 1, imm. 4, nr. 1-imi piumasaqaatip eqqortinneranik uppernarsaat.

  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akuersissutit taamaallaat inatsisitigut pisinnaatitaasunut pisussaatitaasunullu nalunaarutigineqarsinnaapput.

  Imm. 4.  Imm. 1 naapertorlugu inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu uumasunit naasunilluunniit nakorsaasiassanik eqqussinissamut akuerineqarsimasut akisussaaffigivaat, tunisassiani eqqunneqartuni tamani § 1, imm. 4, nr. 1 naapertorlugu tetrahydrocannabinolimik annerpaamik oqimaassusaata 0,2 procentianik akulinnut killissarititaasoq malinneqassasoq. 

  Imm. 5.  Akuersissummik pissarsinermi piumasaqaatinik sukumiinerusunik Nunatta Nakorsaaneqarfia aalajangersaasinnaavoq. Akuersissummik naammassinnittoqanngippat Nunatta Nakorsaaneqarfiata akuersissut atorunnaarsissinnaavaa.

 

  § 10.  Ikiaroornartunik eqqussineq aamma annissineq taamaallaat Naalagaaffeqatigiinnerup iluani nuna ataaseq aqqutigalugu pisinnaavoq.

 

Sananeq, naatitsineq poortueqqinnerlu

 

  § 11.  Ikiaroornartunik allattorsimaffinni A-mi, B-mi, C-mi, D-mi aamma E-mi allanneqarsimasunik naatitsineq sananerluunniit, imatut paasillugu ikiaroornartunik kemi atorlugu allanngortitsinikkut imaluunniit pinngortitameersunik sanaassanit immikkoortitsinikkut ikiaroornartunik taama ittunik pilersitsinerit kiisalu ikiaroornartunik taama ittunik allanngortitsinerit nakorsaatit pillugit inatsisartut inatsisaat naapertorlugu matumunnga malittarisassat atuuttut naapertorlugit taamaallaat akuerisaapput.

  Imm. 2. Imm. 1 aamma ikiaroornartunik misileraalluni naatitsinernut, sananernut imaluunniit allanngortinniarnerinut atorneqarpoq.

  Imm. 3.  Imm. 1-imi taaneqartutut suliaqarnermi, inuit susassaqanngitsut ikiaroornartunut periarfissaqassanngillat aamma ikiaroornartunik taama ittunik peqquserlulluni ilanngaasoqarnissaata pinaveersaartinnissaanik qulakkeerinninniarluni nakkutiginnittoqassalluni.

  Imm. 4.  Imm. 1-imi taaneqartunik ikiaroornartunik poortukkat niuertarfinnut niuertunillu pilersuisunut naatsorsuutigineqartut imatut matoqqassapput poortukkap ammarneqarsimanera ajornanngitsumik takuneqarsinnaalluni.

  Imm. 5.  Imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat pisortanit pigineqartuni pinngortitalerinikkut, nakorsaanermi ilisimatusarfinni atortorissaarutitigullu laboratoriani ingerlataqarfinnilu ilisimasartusarnissaq siunertaralugu allattuiffik D-mi aamma E-mi ikiaroornartunik allassimasunik sananermut imaluunniit allanngortitsinermut atorneqassanngillat.

 

Naatsorsuutit

 

  § 12.  Nunatta Nakorsaataasivia, nunap immikkoortuini napparsimmaviit, peqqissaaviit, uumasut nakorsaat kiisalu umiarsuit naalagai aamma timmisartuni ikiueqqaarnerni atortunut akisussaasut, nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangersarneqartuni tamanna pillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit allattorsimaffik A-mi, B-mi, C-mi, D-mi aamma E-mi allassimasunik ikiaroornartunik uninngasuutit pillugit naatsorsuusiortassapput.

  Imm. 2.  Inuit, suliffeqarfiit, laboratoriat ingerlataqarfiillu Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit imm. 1-imi allanneqarsimasunik ikiaroornartunik ingerlataqarnissamut akuersissuteqartut ikiaroornartut pillugit imatut naatsorsuusiortassapput, paasissutissat uku qaqugukkulluunniit takuneqarsinnaassallutik:

1)  Pisineq, tassunga ilanngullugu eqqussineq, suuneri, annertussusii, pilersuisoq, toqqorsivimmut eqqunneranut ulloq, akiligassamut innersuussineq eqqussinermilu uppernarsaatip normua allassimassallutik.

2)  Tunisineq, tassunga ilanngullugu annissineq, nr. 1-imi allanneqarsimasunut naapertuuttumik allanneqartut.

3)  Piareersakkanut atuineq. Piareersakkanik sananerni tamani ikiaroornartunik aamma uumasunit naasuniilluunniit nakorsaasiassanik atuineq pillugu naatsorsuusiortoqassaaq. Piareersakkat nalunaarummi matumani aalajangersakkanut tunngasut eqqarsaatigalugit, piareersakkanit pineqartunit iluanaarutit aamma sananermi immiinermilu takorluukkatut iluanaarutinit nikingassutaasut allanneqassapput.

4)  Oqimaalutaanermi takorluukkatut iluanaarutinit nikinganerit imaluunniit tunisassatut eqqarsaatigineqartunik ikiaroornartunik pineqartunik mikininngorlugit aggorlugit immiinerit.

5)  Piareersakkanik nr. 3-mi taaneqartunik, imm. 1-imi ikiaroornartunut taaneqartunut ilaatinneqanngitsunik taakkunanngalu annissinissamut akuersissuteqartariaqanngitsunik annissineq.

6)  Misissueqqissaarnermik siunertaqartumik atuineq aamma suunera, annertussusaa aamma atuinerit ataasiakkaat ullui allanneqarlutik misileraanerit misissueqqissaarnermik imaluunniit ikiaroornartup pineqartup atorneqarsimaneranut misiliinermik nalinginnaasumik uppernarsaasumik allaaserinninneq.

7)  Ikiaroornartut eqqaaneqartut aserorterneqartut annertussusii.

8)  Ikiaroornartunut allanut imaluunniit ikiaroornartuunngitsunik allanik allannguineq ikiaroornartut taaneqartut annertussusii suunerilu kiisalu taakkunannga pissarsiat.

9)  Ikiaroornartut eqqaaneqartut sananeqartut imaluunniit naatinneqartut annertussusii.

10)  Ikiaroornartunik taaneqartunik sananermi atorneqartut immikkut atortussiat annertussusii.

11)  Toqqorsivinni pigineqartut ikiaroornartut taaneqartut annertussusii, imatut immikkoortiterneqarlutik takuneqarsinnaalluni ikiaroornartut imaluunniit naasunit nakorsaasiassat pigineqarnersut, suliarineqarnersut, piareersarneqarlutik naammassineqarsimasut aamma tuniniagassatut poortorneqarsimallutik naammassisimasut qanoq annertutigisut.

12)  Ikiaroornartunik taaneqartunik naatitsinermi atorneqartut naasut annertussusii.

  Imm. 3. Imm. 1-imi ikiaroornartut immikkoortortat aqqutigalugit niuerutigineqarpata taakku immikkut naatsorsuusiorneqassapput.

  Imm. 4. Ikiaroornartunik imm. 1-imi taaneqartunik suliaqarnermut tunngatillugu naatsorsuutit allallu allagaatit sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni toqqorsimaneqassapput.

  Imm. 5.  Imm. 1-imi taaneqartunut ikiaroornartunut tunngasunik toqqorsivinniittunik naatsorsuineq akuttunngitsumik isumagineqartassaaq, taamaattorli qaammatini pingasukkaani ikinnerpaamik ataasiarluni.

 

Ikiaroornartunik ingerlataqarfiit allat

 

  § 13.  Annissinermut eqqussuinermillu, pilersuinermit, sananermit imaluunniit niuernermit allaanerusumik ikiaroornartunik ingerlataqarnerit allat Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit tamatumunnga akuersissuteqartunit inunnut, suliffeqarfinnut, laboratorianut ingerlataqarfinnullu taamaallaat akuerisaavoq.

  Imm. 2.  Imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu pisortanit pigineqartut pinngortitalerinikkut, nakorsatut ilisimatusarnermi atortorissaarutitigullu laboratorianut ingerlataqarfinnullu, ingerlataqarfiup nalinginnaasumik suliaqarfiata iluaniittunut siunertanut ikiaroornartunik immikkut akuersissuteqarnani atuisoqarsinnaavoq.

 

Ikiaroornartunik ingerlataqarnermut akuersissutip utertinneqarnera

 

  § 14.  Ikiaroornartunik suliaqarnissamut akuersissut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit nalunaarutigineqarsimasoq qaqugukkulluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq. Akuersissummut atasut naammasseqqusat piumasaqaatillu eqqortinneqarsimanngippata, Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup nakkutilliisuanit peqqussutaasut malinneqarsimanngippata, imaluunniit ikiaroornartunik suliaqarnerup isumaginerani mianersortoqarsimanngippat imaluunniit sumiginnaasoqarsimappat akuersissutip nalunaarutaasimasup atorunnaarsinneqarnissaa naatsorsuutigineqarsinnaavoq.

  Imm. 2. Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup ikiaroornartunik suliaqarnissamut akuersissut nalunaarutigineqarsimasoq qaqugukkulluunniit killilersinnaavaa imaluunniit allanngortissinnaavaa.

  Imm. 3.  Ikiaroornartunik suliaqarnissamut akuersissummik nalunaarutigineqarsimasumik utertitsisoqarpat ikiaroornartunik uninngasuutit qanoq pineqassanersut pillugit Nunatta Nakorsaataasivia erseqqinnerusumik aalajangersaasinnaavoq.

 

Nakkutilliineq

 

  § 15.  Suliffeqarfiit, laboratoriat ingerlataqarfiillu ikiaroornartumik suliaqarnissamut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit akuersissuteqartut ikiaroornartut eqqortumik isumaginissaannut akisussaasumik inummik toqqaassapput.

 

  § 16.  Nunatta Nakorsaataasivia, nunap immikkoortuini napparsimmaviit, peqqissaaviillu ikiaroornartunik suliaqarnerannik Nunatsinni Nakorsaaneqarfik nakkutilliissaaq.

  Imm. 2. Matumunnga malittarisassat atuuttut naapertorlugit uumasut nakorsaasa ikiaroornartunik ingerlataqarnerannik nakkutilliisoqassaaq.

  Imm. 3. Ikiaroornartunik suliaqarnissamut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit immikkut akuersissuteqartunik inunnik, suliffeqarfinnik aamma laboratorianik Nunatsinni Nakorsaaneqarfik nakkutilliissaaq.

  Imm. 4.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik pisortat pinngortitalerinikkut, nakorsatut ilisimatusarnermi atortorissaarutitigullu laboratoriat ingerlataqarfiillu ikiaroornartunik suliaqarnerannik nakkutilliisinnaavoq.

  Imm. 5.  Pisariaqarsorineqarpat naapertuussorineqarpallu nakkutilliinermik oqartussaasut allat imm. 2-mi taaneqartutut nakkutilliissasut Nunatta Nakorsaaneqarfiata aalajangersinnaavaa.

  Imm. 6.  Nakkutilliinerit imm. 1-4-mi eqqaaneqartut pisariaqartinneqartutut akulikitsigisumik ingerlanneqassapput. Oqartussat nakkutilliisut ininut, uninngasuutinut, atuakkanut niuernermilu pappiaqqanut, suliaqarnermut pineqartumut tunngatillugu nakkutilliinissamut pisariallit akornuserneqaratik pissarsiarisinnaavaat.

  Imm. 7.  Inuk, suliffeqarfimmik piginnittoq, laboratoriami imaluunniit ingerlataqarfimmi aqutsisoq nakkutilliisup kissaatigisinnaasaanik ikiaroornartunik suliaqarnermut tunngasunik paasissutissanik tunniussinissamut qaqugukkulluunniit pisussaaffeqarpoq.

  Imm. 8.  Amigaatit nakkutilliinermi uppernarsarneqartut ingerlaannartumik iluarsineqassapput.

 

Immikkut ittumik akuersissuteqarneq

 

  § 17.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik § 5-imit, § 10-mit, § 12, imm. 2-mit, 4-mit aamma 5-imit aammalu § 15-imit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, akuersissut peqqissutsitigut aarlerinartutut pingaarutilittut nalilerneqanngippat pissutsillu immikkut ittut matumunnga pissutissaqartitsippata.

  Imm. 2.  Danmarkimi Lægemiddelstyrelsenimut ilisimatitsisoqareerpat aatsaat imm. 1 naapertorlugu Nunatsinni Nakorsaaneqarfik § 10-mit immikkut akuersissuteqaqqusaavoq. Ilisimatitsissummi Nunatsinni Nakorsaaneqarfik eqqussinermi imaluunniit annissinermi uppernarsaammik Danmarkimi Lægemiddelstyrelsenimut qinnuteqassaaq aammalu nunami eqqussiffiusussami annissiffiusussamiluunniit oqartussaasut susassaqartut eqqussinermi imaluunniit annissinermi uppernarsaammik qinnuigineqassallutik.

 

Pineqaatissiissutit

  § 18.  §§ 2-8-mik aamma § 9, imm. 3-mik, § 10-mik, § 11-imik, 12, imm. 2-5-imik, § 13, imm. 1-imik, § 14 imm. 3-mik, § 15-imik, aamma § 16, imm. 7-imik, aamma 8-mik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermi inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.

 

Atuutilersitsinermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

  § 19.  Nalunaarut saqqummiussinerup aqaguani atortuulissaaq.

  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik Ikiaroornartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 20. april 2024-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. juni 2024

 

 

Agathe Fontain (atsior.)

Peqqissutsimut Naalakkersuisoq

 

 

/ Nike Berthelsen (atsior.)