Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 6
13. marsi 2023
Atuuttut

Tikinnermi nioqqutissanik akitsuusigaanngitsumik eqqussineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 13. marsi 2023-mersooq

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46, imm. 6 aamma 7, naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tikinneq

 

  § 1.  Tikinnertut nunanit allanit tikinnermut atatillugu akitsuuteqarfimmut inuttut tikinnertut paasineqassaaq, tassani Danmark Savalimmiullu ilanngullugit.
  Imm. 2.  
Tikinnermi angalasup nioqqutissat tulliuttutut amerlassusillit nassarlugilluunniit pisiarisinnaavai:
1)  Arlaat:
a)  Sikaritsit 200-t,
b)  sikaat 50-5,
c)  cigarillot 100-t,
d)  tupat 250 g, imaluunniit
e)  sukuluut snusilluunniit 250 g.
2)  imusivissat immeriaannaalluunniit 200-t.
3)  imigassat kimittuut 22 procentimik qaffasinnerusumik aalakoornartortalik imaluunniit hedviinni 2 liiteri 15 aamma 22 procentit akornanni aalakoornartortalik.
4)  viinni nerriseq 2,25 liiteri 15 procent inorlugu aalakoornartortalik.
5)  immiaaqqat 2 liiteri.
6)  imeruersaatit kulsyreillit 2 liiterit imaluunniit imeruassaatit koffienitallit liiterimut 149 mg-mit annertunerusumik koffeinitallit.
7)  imeq imigassaq 1 liiteri.
8)  tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissaatit kimikinnerit.

9)  kiinnamut tarngutit tipigissaatillu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalinginut.
10)  sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 4 kg.
11)  savaaqqap savalluunniit neqaat katillugit 5 kg.
  Imm. 3. Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik, imigassanik kimittuunik, viinninik immiaaqqanillu akitsuuteqanngitsunik pisisinnaapput.

 

  § 2.  Nioqqutissanik § 1, imm. 2-mi taaneqartuni akitsuuteqanngitsunik tuniniaaneq mittarfinni niuertarfinnit, taamatut tuniniaasinnaanermut Akileraartarnermut ingerlatsivimmit akuersissuteqartuni taamaallaat pisinnaavoq.


Assartuutini sulisut

 

  § 3.  Assartuutini suliut, tassa umiarsuarni timmisartunilu nunat tamat akornanni ingerlaartuni sulisut, assartuutillu ingerlanneqarnerani tassaniluunniit sullissinermik suliaqartut, Kalaallit Nunaata avataani ullut unnuallu 15-ninit sivikinnerusumik uninngareernermi, uku nassarsinnaavaat:
1)  Arlaat:
a)  Sikaritsit 60-t,
b)  sikaat 40-t,
c)  cigarillosit 50-t,
d)  tupat 250 g, imalluunniit
e)  snusit 250 g sukuluulluunniit,
2)  hedviinni 2 liiteri imaluunniit viinni nerriseq 2,25 liiteri, taamaattoq imigassamik kimittuut minillugit.
3)  Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissaatit kimikinnerit.
  Imm. 2.  Ullut unnuallu 15-nit sivisunerusumik Kalaallit Nunaata avataaneereerluni tikinnermi, assartuinermi sulisut § 1-mi malittarisassat malillugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.


Imartani atortuni/sanaartukkani sulisut

 

  § 4.  Imartani atortuni/sanaartukkani, tassani qilleriviit misissueqqaarnernut, ujarlernernut aatsitassanillu kulbrintinilluunniit qalluinermi suliaqartut, akitsuuteqarfimmi nunamut niunerminnut atatillugu uku arlaat nassarsinnaavaat.:
1)  Sikaritsit 60-t,
2)  sikaat 40-t,
3)  cigarillosit 50-t,
4)  tupat 250 g, imalluunniit
5)  snusit 250 g sukuluulluunniit,
  Imm. 2.  Akitsuuteqanngitsunik niuersinnaanermi sioqqutsisumik minnerpaamik ullut unnuallu 15-t akitsuuteqarfiup avataaniissimanissaq piumasaqaataavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu akitsuuteqanngitsitsineq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiup avataani pisianut atuuppoq.


Nunani allamiut aalisariutaat

 

  § 5. Nunat allamiut aalisariutaanni Kalaallit Nunaata imartaani aalisartuni aammalu umiarsuarni Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik nassataqarnissaminnut akuerineqarsimasuni, umiarsuup inuttaanut ataatsimut ullormut unnuamullu ataatsimut amerlanerpaamik ulluni 28-ni naatsorsuullugu nassarneqarsinnaapput viinni 1 literi, imaluunniit hedviinni 0,5 literi, imaluunniit imigassaq kimittooq 0,25 literi, imaluunniit immiaaqqat 2 literit aamma tupanit nioqqutissiat 40 g.
  Imm. 2.  Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmit niusimasut nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 3-mi annertussusissamut aalajangersakkat annertoqataannik, nassataqarsinnaatitaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu akitsuuteqanngitsitsineq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiup avataani pisianut atuuppoq.

 

Takornariat nunani allamiut umiarsuaannut ilaasartaatiniittut

 

  § 6. Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaata imartaaniinnerani akitsuuteqanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
  Imm. 2. Takornariat, imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsumik atugaqartut, nioqqutissanik akitsuusigassanik allanik nunaliaasseqqusaanngillat, taamaallaat tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat, nammineq atugassat. Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu angerlamut aallarnissaq akuersissutigineqarpat takornariat § 1 naapertorlugu nioqqutissat akitsuuteqanngitsut nassatarisinnaavaat.
  Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut, atuuppoq.


Inuit akitsuuteqarfimmi aalajangersimasumik najugaqanngitsut, aalajangersimasumilluunniit uninngaanngitsut

 

  § 7.  Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigissut, kiinnamut tarngutit tipigissullu kimikinnerit nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18, naapertorlugu akitsuusigassaasut, taamaaliorsinnaappullu taakkua annertussusaat suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut Akileraartarnermut Ingerlatsiviup naleqquttuusorippagit.


Akitsuuteqartitsinnginnermut tunngaviit

 

  § 8. 1 aamma §§-it 3 - 7 malillugit akitsuusiinnginnissamut piumasaqaataavoq pisiat imaluunniit angalanermi atortut inuup nammineq nassassagai angalanermiluunniit nassataminnut ilanngullugit nassassagai, taamaalilluni pisiat imaluunniit angalanermi atortut Akileraartarnermut ingerlatsivimmut takutinneqarsinnaaqqullugit.

Nakkutilliineq

 

  § 9.  Suliffeqarfiit § 2 naapertorlugu tikittunut akitsuuteqanngitsunik nioqqutissanik tuniniaasinnaanermut akuersissuteqartut, imigassanik aalakoornartortalinnik kiisalu tupanik nioqqutissianik tunisinerminnut atatillugu, angalasut nunanit allanit tikinnerannut uppernarsaatitut boardingkortimik takutitsinissaat piumasaqaatigissavaat.
  Imm. 2.  Boardingkortimik Imm. 1-mi taaneqartumik takutitsinermi, boardingkorti meqqilerneqarluniluunniit, kortip imigassanik aalakoornartunik akulinnik tupanilluunniit nioqqutissianik pisinermut atatillugu atorneqarsimaneranik allatigut nalunaarsorneqassaaq.
  Imm. 3.  Boardingkortit imm. 2-mi taaneqartut imigassanik akulinnik tupanillu nioqqutissianik pisiniaqqinnermi atorneqarsinnaanngillat.


Pineqaatissiissutit

 

  § 10.  1-imi, imm. 2-mik aamma 3-mik, § 2-mik, § 3, imm. 1-mi, § 4-mi, imm. 1-mi aamma 3-mi, § 5, imm. 1-mi aamma 2-mi, § 6-imi, imm. 2-mi, § 7-imi aamma § 8-mi piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq Kalaallit Nunaanni pinerluttaalisitsinermik inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisitsinermik pillarneqaatissinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarneratigut imaluunniit unioqqutitseriartoqaraluarneratigut akiliisitsinermik pillarneqaatissiilluniluunniit akiliisitsisoqanngikkaluartoq nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, Kalaallit Nunaanni pinerluttaalisitsinermik inatsimmi malittarisassat malillugit arsaarinnissutigineqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu akiliisitsinerit Nunatta Karsianut nakkartinneqartassapput.
  Imm. 4.  
Imm. 2 malillugu arsaarinnissutit Nunatta Karsianut nakkartinneqartassapput.


Atuutilerfik

 

  § 11. Nalunaarut una ulloq 15. marts 2023 atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 19, 17. august 2016-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 10. marts 2023

 

 

Naaja H. Nathanielsen
Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Nikolai S. Christensen