Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 28
13. juuni 2023
Atuuttut

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Radoneqassutsimik annikillisaanissamut taarsigassarsisitsineq tapiissuteqarnerlu)

§ 1

 

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 39-mi, 23. november 2017-imeersumi, tak. Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat (inatsimmik) nalunaarutaanni nr. 5, 7. februar 2020-meersoq, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 19-ikkut, 30. november 2020-meersukkut allanngortinneqartumi, tulliuttut allanngortinneqarput:

 

1. § 19 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 19.  Soraarnerussutisialimmit inissiatut atorneqartumut aamma soraarnerussutisiaqartoq taassumalu aapparisaa marluullutik inissiamik kisimiillutik pigineqartumut inissiamik pioreersumik iluarsartuussinermut kommunalbestyrelsi 300.000 koruunit tikillugit taarsigassarsisitsisinnaavoq.

  Imm. 2.  Soraarnerussutisialimmit inissiatut atorneqartumi aamma soraarnerussutisiaqartup taassumalu aapparisaata marluullutik inissiami kisimiillutik pigisaanni inissiap iluata silaannaata radoneqassusianik annikillisaaniarnermut Kommunimi siulittaasut kr. 100.000 tikillugit taarsigassarsisitsisinnaapput.”

  Imm. 3.  Soraarnerussutisiaqartutut isigineqarput inuit utoqqalinersiuteqarsinnaatitaasut, siusinaartumik soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasut imaluunniit tjenestemanditut soraarnerussutisiaqartut.

  Imm. 4.  Aappaasumut sanilliunneqarpoq nalunaarsorsimalluni aapparisaq, imaluunniit ukiuni marlunni kingullerni inooqatigiissimappata, katissimanermut assingusumik inooqatigiinneq.

  Imm. 5.  Ataatsikkut kapitali 3-mi aalajangersakkat naapertorlugit taarsigassarsititsisoqarlunilu imaluunniit kapitali 4 a-mi aalajangersakkat naapertorlugit tapiissuteqartoqarlunilu, kapitali manna naapertorlugu taarsigassarsititsisoqarsinnaanngilaq.”

 

2. § 21 ima oqaasertalerneqassaaq:

§ 21. § 19-imi, imm. 1 aamma 2 naapertorlugit taarsigassarsisitsinissami makkua piumasarineqarput:

1)  Iluarsartuussinerup imaluunniit inissiap iluata silaannaata radoneqassusianik annikillisaaniarnerup aningaasalersornissaanut aningaaserivimmi imaluunniit illuummik qularnaveeqqusiilluni taarsigassarsisitsisarfimmi nalinginnaasumik piumasaqaatit malillugit taarsigassarsinissamut itigartitaasimaneq.

2)  Inissiaq ikuallattoornissamut aamma illup ajoqusersinnaaneranut sillimmaserneqarsimanissaa aamma sillimmasiinermi akiliutissani kinguaattoortoqarsimannginnissaa.

3)  Katissimallugu aappaasup inissiamik piginneqataasutut iluarsartuussinermut imaluunniit inissiap iluata silaannaata radoneqassusianik annikillisaaniarnermut kiisalu taarsigassarsinissamut akuersisimanissaa.
  Imm. 2.  Inissiap iluata silaannaata radoneqassusissaanik Kalaallit Nunaanni Illuliornermut malittarisassani qaqugukkulluunniit atuuttuulluni killiliunneqartumik qaangiisimanissaa, § 19-imi imm. 2 naapertorlugu taarsigassarsisitsinissami aamma piumasaqaataavoq.

  Imm. 3.  Iluarsartuussinerup imaluunniit inissiap silaannaata radoneqassusianik annikillisaanissami tamakkiisumik aningaasartuutissat sinneri taarsigassarsitinneqartup nammineerluni aningaasalersussappagit taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq.”

 

3. Kapitali 4 a-mi § 24 b-p kingorna ilanngunneqassaaq:

”  § 24 c. Inunnit ukiuni kingullerni marlunni akileraarusigassanik ukiumut kr. 300.000 inorlugit inoqutigiittut isertitaqarsimasunit imaluunniit inoqutigiit ulloq manna tikillugu isertitarisimasaat apeqqutaatinnagit siunissami qanittumi akileraarusigassanik ukiumut kr. 300.000 inorlugit isertitaqartussatut naatsorsuutigineqartunit inissiani pigineqartuni atorneqartunilu, inissiat iluisa silaannaasa radoneqassutsinik annikillisaaniarnernut kommunimi siulittaasut kr. 100.000 tikillugit tapiissuteqarsinnaapput. § 24 a-mi, imm. 3 assinganik atuuppoq.

  Imm. 2. Tapiissuteqarnissami piumasarineqarpoq:

1)  inissiap iluata silaannaata radoneqassusissaanik Kalaallit Nunaanni Illuliornermut malittarisassani qaqugukkulluunniit killiliunneqartumik, inissiap iluata silaannaata radoneqassusisssaanik qaangiisimanissaa,

2)  inissiap iluata silaannaata radoneqassusaanik annikillisaanissap aningaasalersornissaanut aningaaserivimmi imaluunniit illuummik qularnaveeqqusiilluni taarsigassarsisitsisarfimmi nalinginnaasumik piumasaqaatit malillugit taarsigassarsinissamut itigartitaasimaneq aamma

3)  inissiaq ikuallattoornissamut illullu ajoqusersinnaaneranut sillimmaserneqarsimassaaq aamma sillimmasiinermi akiliutissanik akilinngitsuugaqarani.

  Imm. 3.  Inissiap silaannaata radoneqassusianik annikillisaanissami tamakkiisumik aningaasartuutissat sinnerinik qinnuteqartoq nammineq aningaasalersuissappat taamaallaat tapiissuteqartoqarsinnaavoq.

  Imm. 4.  Inissiap silaannaata radoneqassusianik annikillisaanissami tapiissuteqarnissamut Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput, taakkununngalu aqutsineq, aningaasat tunniunneqarnerat suliassallu tapiiffigineqarsinnaatitaasut ilaatinneqarput.”

 

4. § 28 ima oqaasertalerneqassaaq:
”  § 28.  Kapitali 3 aamma 4 naapertorlugit taarsigassarsitinneqarnissamik qinnuteqaat kiisalu kapitali 4 a naapertorlugu tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat allaganngorlugu kommunimi siulittaasunut nassiunneqassaaq.

  Imm. 2.  Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:

1)  Iluarsartuussinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamulluunniit kissaatigineqartumut nassuiaat.

2)  Inissiaq pillugu nassuiaat, tassunga ilanngullugit pisoqaassusaa, angissusaa qanorlu pitsaassuseqarnera.

3)  Suliassami aningaasartuutinut tamarmiusunut missingersuusiaq.

4)  Sulineq pineqartoq nunaminertamik atugassinneqarnissamik pisariaqartitsippat kommunimi siulittaasunit nunaminertamik immikkoortitsineq imaluunniit nunaminertamik atugassinneqarneq.

5)  Nammineq aningaasalersuisinnaanermut uppernarsaat.

6)  Qinnuteqartup inuup-normua aamma najugaqarnermut allagartaq.

7)  Inissiamut piginnittuuneq pillugu uppernarsaat.

8)  Qinnuteqartup pisortanut akiitsoqarnera pillugu Akiliisitsiniarnermut oqartussaniit nalunaarut.

  Imm. 3. § 19-imi imm. 2 naapertorlugu taarsigassarsitinneqarnissamik imaluunniit § 24 c naapertorlugu tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaammut aamma ilanngunneqassapput:

1)  Uuttuutit matoqqasut qassiunerinik, sumullu inissinneqarsimanerinik kiisalu piffissaq uuttortaaffiusoq pillugit paasissutissaq.

2)  Misissueqqissaartarfimmit nalunaarusiaq.

3)  Inissiap iluata silaannaata radoneqassusiata annikillisinneqarnissaanut sanaartukkanik immikkut ilisimasallip siunnersuuteqarluni allakkiaa.

  Imm. 4.  Qinnuteqaatit nassiunneqartut tunngavigalugit taarsigassarsisitsisoqarsinnaanersoq imaluunniit tapiissuteqartoqarsinnaanersoq kommunimi siulittaasut isummissapput.”

 

5. § 30 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 30.  Taarsigassarsitinneqarnissamik imaluunniit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat kommunimi siulittaasunit akuerineqarpat neriorsuut tunniunneqassaaq, tassanilu taarsigassarsiaritinneqartut imaluunniit tapiissutigineqartut annertussuserigallagassaat aammalu piumasaqaatit allassimassallutik.

  Imm. 2. Kommunimi siulittaasut taarsigassarsisitsineranni imaluunniit tapiissuteqarneranni aningaasaliissutaasunut tunngavigineqartuni aningaasartuutinut missingersuutini allanngortoqarpat, allannguinerlu taarsigassarsiat imaluunniit tapiissutit inaarutaasumik annertussusiinut sunniuteqarpat, qinnuteqartoq pisariaqanngitsumik kinguarsaanani tamanna kommunimi siulittaasunut nalunaarutigissavaa. Taamaattoqanngippat inaarutaasumik taarsigassarsiat imaluunniit tapiissutit neriorsuutigineqartunit annertunerulersinneqarsinnaanngillat.”

 

6. § 31 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 31.  Taarsigassarsiat imaluunniit tapiissutit inaarutaasumik annertussusaat sanaartornermi inaarutaasumik naatsorsuutit tunngavigalugit naatsorsorneqassapput. Sanaartornermi inaarutaasumik naatsorsuutit suliamut attuumassuteqanngitsumit uppernarsarneqassapput.

  Imm. 2. Qinnuteqartup nammineq sulinerata nalinga aningaasartuutinut tamarmiusunut ilaassanngilaq, tak. imm. 1. Tamannali sanaartornerup iluani qinnuteqartoq ileqquusumik suliffeqarneranut atasumik qinnuteqartoq suliaqarpat atuutissanngilaq.”

 

7. § 33 sioqqullugu qulequtaq ima oqaasertalerneqassaaq:

 

”Taarsigassarsianik tapiissutinillu tunniussineq”

 

8. § 34-p kingorna, § 35-ip siuliani qulequttap siuliani, ilanngunneqassaaq:

”  § 34 a.  Inissiamik iluarsartuussineq, pitsanngorsaaneq, alliliineq imaluunniit inissiap iluata silaannaata radoneqassusianik annikillisaaneq naammassineqarpat aamma sanaartornermi naatsorsuutit uppernarsarneqarsimasut takutinneqarnerisigut kiisalu ikuallattoornissamut illullu ajoqusernissaanut sillimmasiisimanermut uppernarsaatip takutinneqarnerisigut, § 24 a aamma § 24 c naapertorlugit tapiissutit tunniunneqassapput. Taamaattorli aningaasaliissutit kommunimi siulittaasut missingersuusiatut akuerisaanni ukiumi ilanngunneqarfianni siusinnerpaamik tapiissutit tunniunneqarsinnaapput. Tapiissutit entreprenørimut suliaqartumut toqqaannartumik tunniunneqarnissaannik kommunimi siulittaasut aalajangiisinnaapput.
  Imm. 2.  Alliliinermi tapiissutit tunniunneqarnissaanni atuilernissamut akuersissuteqarnissaq aamma piumasaqaataavoq.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat tamanna 2023-mi juulip aallaqqaataani atuutilissaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 13. juuni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (atsior.)

Naalakkersuisut Siulittaasuat