Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 13
21. novembari 2022
Atuuttut

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisortat inissiaatileqatigiiffiinut il.il. aalajangiisinnaatitaanerata annertusitinneqarnera)

§ 1

 

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersumi, tak. Namminersorlutik Oqartussat inatsimmut nalunaarutaat nr. 11, 28. februar 2020-meersoq, inatsisartut inatsisaanni nr. 23-mi, 1. december 2021-imeersumi allanngortinneqartumi, imatut allannguuteqartitsisoqarpoq:

 

1. § 1 kingorna ilanngunneqarpoq: 
”  § 1 a.  Namminersorlutik Oqartussat kommunillu inissiaataat attartortittakkat pillugit kapitali 3-7-imi aamma 9-11-mi aalajangersakkat pisariaqartunik naleqqussaavigineqarlutik aamma ukununnga atuutissapput: 
1)  Inissianik attartortittakkanik, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit attartorneqartunik, tamatumalu kingorna attartortussamut attartorteqqinneqartunik attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissamut isumaqatigiissut.
2)  Inissianik attartortittakkanik, inissiaatileqatigiiffinnit, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommuninit aalajangiiffigineqarlutik sunniuteqarfigineqartartunit attartorneqartunik, tamatumalu kingorna attartortussamut attartorteqqinneqartunik attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissamut isumaqatigiissut.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu inissiat attartortittakkat najugaqatigiiffittut ataasiusutut naatsorsuusioriaatsimi immikkoortutut nammineertutut attartortitsisumit ataatsimoortinneqarsinnaapput, takuuk kapitali 3-4.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut najugaqartut oqartussaaqataanissaannut, attartornermut akiliummik aalajangersaanissamut, attartornermut akiliummik iluarsiinissamik aqutsinermillu, attartornermi akiliisarnermut, attartukkap aserfallatsaaliorneqarneranut, iluarsaanneqarneranut atorneqarneranullu, atuisinnaatitaanerup allamut tunniunneqarneranut, kiisalu inissianut attartortittakkanut, imm. 1-imut ilaatinneqartunut attartorunnaarsitsisarnermut atorunnaarsitsisarnermullu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput. Tassunga ilanngullugu kapitali 3-7-imi aamma 9-11-mi aalajangersakkat imm. 1 malillugu inissianut attartortittakkanut aalajangigaasumik annertussusilimmik atuutinnginnissaat pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.”

 

2. § 2-mi imm. 4-tut ilanngunneqarpoq:
”  Imm. 4.  Illumik imaluunniit illumi ineeqqamik najugaqarfissatut attartortinneqartumik pigisassatut imaluunniit attartugassatut tunniussinermi, takuuk § 1, pissarsisoq attartortumut pisinnaatitaaffinnik pisussaaffinnillu atuuttunik, Inatsisartut peqqussutaannik matumannga aamma attartortitsinermut isumaqatigiissummik malinniffiusunik tamaginnik tigusissaaq.”

 

3. § 34, imm. 1-ip immikkoortua siulleq imatut oqaasertalerneqassaaq:
”Attartortup attartornermut akiliutip qaffannissaa, tak. § 33. imm. 5, pillugu piumasaqaat akueriumanngikkuniuk, attartortoq piumasaqaatip tiguneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa sisamat qaangiunnerini attartortitsisumut allakkatigut akerliliissummik saqqummiussissaaq, tassanilu piumasaqaammi immikkoortut suut akuerineqarsinnaannginnersut allanneqassaaq.”

 

4. § 34-mi una imm. 4-tut ilanngunneqassaaq:
”  Imm. 4.  Attartornermut akiliutip qaffanneqarnissaanik ilimasaarinissamut maleruagassanik attartortitsisup malinninnginnera, inissiamik attartortittakkamik, inissiaatileqatigiiffimmit Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit aalajangiiffigineqarlutik sunniuteqarfigineqartartumit,  takuuk § 33, imm. 5, oqaaseqatigiit aappaat pingajuallu naapertorlugit kingusinnerpaamik piumasaqaatip tiguneqareerneranit sapaatit akunnerisa sisamat qaangiutinnginnerini, attartortup Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaarutigisinnaavaa. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinissaata tungaanut attartortitsisup attartornermut akiliut ilimasaarutigineqartoq ineqarnermut akiliutaagallartutut akilersittarsinnaavaa. Imm. 2-3 taamaaqataanik atuutissapput. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqartoqarnerani, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinerata attartortitsisumut apuunnissaata tungaanut eqqartuussivinnut suliakkiissuteqarnissamut attartortitsisup piffissamut killigititaa atorunnaarsinneqassaaq.”

 

5. § 82, imm. 1 aamma 2 imatut oqaasertalerneqarput:
”  Inissiani attartortittakkani attartortup attartortitsisullu akornanni aaqqiagiinngissutaasut suliarineqartarnissaannut Naalakkersuisut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmik, siulittaasoqartumik kiisalu pingasunik ilaasortaqartumik pilersitsisinnaapput.
  Imm. 2.  Siulittaasoq taassumalu sinniisissaa Naalakkersuisunit toqqarneqassapput. Siulittaasoq taassumalu sinniisissaa inatsisilerituutut kandidatitut soraarummeersimassapput, aammalu ineqarnermi pissutsinut immikkut ilisimasaqassallutik. Maalaaruteqartarfimmut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisissaa INI A/S-p innersuussuteqarneratigut Naalakkersuisunit toqqarneqassapput. Maalaaruteqartarfimmut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisissaa kommunit peqatigiillutik inassuteqarnerisigut Naalakkersuisunit toqqarneqassapput, aammalu maalaaruteqartarfimmut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisissaa Ineqartut Peqatigiiffiisa Kattuffiata IPK-p inassuteqarneratigut Naalakkersuisunit toqqarneqassallutik, taamaattorli takuuk imm. 6. Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat pingasut nalinginnaasut taakkulu sinniisissaat ineqarneq pillugu sulianut tunngasunik ilisimasaqassapput.”

 

6. § 82 kingorna ilanngunneqarpoq:
  § 82 a.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqiagiinngissutit attartornissamut isumaqatigiissutinit makkunannga pisut suliarisinnaavai:
1)  Inissianik attartortittakkanik Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit pigineqartunik attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissaq pillugu isumaqatigiissut.
2)  Attartortitsinissamut isumaqatigiissuteqareernerup kingorna inissiaq attartortittagaq allamut tunniunneqarsimappat, inissianik attartortittakkanik isumaqatigiissuteqarnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit pigineqartunik attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissaq pillugu isumaqatigiissut. 
3)  Inissianik attartortittakkanik, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit attartorneqartunik, tamatumalu kingorna attartortumut attartorteqqinneqartunik, attartortumut najugaqarfissatut attartortitsineq pillugu isumaqatigiissut.
4)  Inissianik attartortittakkanik, inissiaatileqatigiiffimmit, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit aalajangiiffigineqarlutik sunniuteqarfigineqartartumit attartorneqartunik, tamatumalu kingorna attartortumut attartorteqqinneqartumik, attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissaq pillugu isumaqatigiissut. 
5)  Inissianik attartortittakkanik inissiaatileqatigiiffimmit, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommuninit aalajangiiffigineqarlutik sunniuteqarfigineqartartumit pigineqartunik,  attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissaq pillugu isumaqatigiissut.”

 

7. § 84 imatut oqaasertalerneqarpoq:
  § 84.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarutit makkununnga tunngasut attartortunit suliakkiissutigineqartut suliarisarpai, takuuk § 82 a, nr. 1-4:
1)  Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, takuuk § 28, imm. 2.
2)  Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, takuuk § 45.
3)  Inissiap iserterfigineqarnerani qanoq issusia, takuuk § 47.
4)  Attartukkami atortut ikkussukkat pitsanngorsaanerillu (atuisinnaatitaaneq), takuuk §§ 51 aamma 55.
5)  Attartortup attartukkaminik atuinera (peqqissaarnissamik malittarisassanik unioqqutitsinerit), takuuk § 50.
6)  Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (inissianik paarlaaseqatigiinneq, attartukkamik allamut attartortitsineq aamma attartornermik nangitsineq), takuuk §§ 58-62.
7)  Inissiamit aninermi inissiap qanoq issusia (iluarsaassineq nalinginnaasoq), takuuk § 77.”


8. § 84 kingorna ilanngunneqarpoq:
  § 84 a.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarutit makkununnga tunngasut attartortunit suliakkiissutigineqartut suliarisarpai, takuuk § 82 a, nr. 5:
1)  Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, takuuk § 33, imm. 5.
2)  Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, takuuk § 46.
3)  Inissiap iserterfigineqarnerani qanoq issusia, takuuk § 47.
4)  Attartortup attartukkaminik atuinera (peqqissaarnissamik malittarisassanik unioqqutitsinerit), takuuk § 50.
5)  Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (attartukkamik allamut attartortitsineq aamma attartornermik nangitsineq), takuuk § 58, imm. 1-3 aamma §§ 60-62.
6)  Inissiamit aninermi inissiap qanoq issusia (iluarsaassineq nalinginnaasoq), takuuk § 77.

 

  § 84 b.  Maalaarutit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut allaganngorlugit tunniunneqartassapput, aammalu maalaaruteqartup maalaaruteqartarfiup sumik isummerfigisaqarnissaanut kissaataanik erseqqissaassummik imaqassalluni. Maalaarut maalaaruteqarnermi suliap attartortitsisumit naammassineqarneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa sisamat qaangiunnerini Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut nassiunneqassaaq. Pissutsinut attartortup suliaritikkusutaanut uppernarsaatissat pisariaqartut maalaarummut ilanngunneqassapput.
  Imm. 2.  Maalaarutip Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaanut attartortoq annerpaamik 500 koruuninik sullissinermut akiliummik akiliissaaq. Maalaarutigineqartoq pillugu attartortoq taperserneqarpat imaluunniit suliaq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaminut naleqqutinngitsutut itigartinneqarpat, maalaaruteqarnermut akiliut utertillugu akilerneqassaaq.
  Imm. 3.  Attartortup suliaq eqqartuussivinnut suliakkiissutigineqareersoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut suliakkiissutigineqarnissaa kissaatigippagu, maalaaruteqartarfiup maalaarutip pissusiviusut tunngavigalugit suliarineqarnissaa itigartissavaa.
  Imm. 4. Pissutsit imm. 1-imi taaneqartut pillugit maalaarutit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup saniatigut allaffissornikkut oqartussamut allamut suliakkiissutigineqarsinnaanngillat.”

 

9. § 85, imm. 1 imatut oqaasertalerneqarpoq:
”  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarutip, maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissamut naleqqutinngitsutut nalilerneqarpat imaluunniit maalaarnissamut piffissarititaasup qaangiutereernerani tiguneqarsimappat suliarinissaa itigartissavaa. Maalaarutit, suliap isumannaatsumik paasissutissiiviginissaanut suliamut ilisimasalimmit misissorneqarnissaa naliliiffigineqarnissaalu, imaluunniit suliamut attuumassuteqartut takunnittullu nassuiaanissaat pisariaqarsimappata,  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup itigartissavai.”

  

10. § 86, imm. 6 imatut oqaasertalerneqarpoq:
”  Imm. 6.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiineri § 82 a, nr. 1-4-imi pineqartunut ilaasunik attartortitsineq pillugu isumaqatigiissut naapertorlugu attartortitsisumut pisussaaffiliisumik atuutissapput. Attartortitsisoq avataaneersumik allaffissornikkut aqutsisussamik suliaqartitsippat, maalaaruteqartarfiup aalajangiineri taamatuttaaq tassunga pisussaaffiliisumik atuutissapput.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. januar 2023 atuutilerpoq, aammalu attartortumut najugaqarfissatut attartortitsinissaq pillugu isumaqatigiissutinut ingerlasunut siunissamilu piumaartussanut atuutissalluni, taamaattorli tak. imm. 2 aamma 3.
  Imm. 2.  Maalaarutit, attartortumut najugaqarfissatut attartortitsineq pillugu isumaqatigiissutinik § 82 a, nr. 3-5-imi ilaatinneqartunik pioreersunik aallaaveqartut, Inatsisartut inatsisaanni matumani § 1, nr. 6-imi ilaatinneqartut maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut ingerlatinneqartassapput. Pissutsit pillugit maalaarutit, 1. januar 2023 sioqqullugu tunniunneqarsimasut, Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilerneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunneri sisamat qaangiunnerini Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut tunniunneqassapput.
  Imm. 3.  Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarut, attartortumut najugaqarfissatut attartortitsineq pillugu isumaqatigiissutinik § 82 a, nr. 2-mi ilaatinneqartunik pioreersunik aallaaveqartoq, Inatsisartut inatsisaanni matumani § 1, nr. 6-imi ilaatinneqartoq itigartippagu, aammalu inissiap Namminersorlutik Oqartussanit kommunimilluunniit pigineqannginnera innersuussutigippagu, maalaaruteqartup suliap qaqeqqinneqarnissaa piumasarisinnaavaa. Suliap qaqeqqinneqarnissaanut piumasaqaat Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilerneraniit kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa arfinillit qaangiunnerini allakkatigut tunniunneqassaaq. Kingusinnerusukkut qaqinneqarnissaanut piumasarinerani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik piumasaqaammut itigartitsisinnaavoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat ulloq 21. novembari 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat