Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 3
21. juuli 2022
Atuuttut

Inuussutissarsiutigalugu qassusersorluni qaleralinnik aalisarneq pillugu Kommune Qeqertaliup ileqqoreqqusaa

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 23, imm. 2 aamma § 33, imm. 3, kiisalu Sinerissap qanittuani qaleralinniarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 46, 14. september 2020-imeersumi § 8, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Aalisartoqarfimmut tunngavigisatut sinerissap titarnerullu aalisarnikkut oqartussaaffiup tunngaviusumik killingata 3 sømilinik avataaniittup akornanni inuussutissarsiutigalugu qaleralinniarnermut Kommune Qeqertalimmi avannamullu 68° 30’N tikillugu, ileqqoreqqusaq atuuppoq, ilanngussaq 1 takujuk.

 

Inuussutissarsiutigalugu qaleralinnut qassusersorluni aalisarneq

 

  § 2.  Qaammatini januaarimi,februaarimi, martsimi, apriilimi, maajimi, novembarimi aamma decembarimi inuussutissarsiutigisatut qassusersorluni qaleralinniartoqarsinnaavoq.

 

Ataatsimoorussatut aalajangersakkat

 

  § 3.  Ukiuunerani sikoqarnerata qassusersorluni aalisarneq ajornartorsiortissappagu najugarisami peqatigiiffinni tusarniaareernermigut qassusersorluni aalisarneq kommunalbestyrelsip matusiffigisinnaavaa.

 

Pineqaatissiissutit

 

  § 4.  §§ 2 aamma 3-mik unioqqutitsinerit akiligassinneqarnermik arsaarinnissuteqarnermillu malitseqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu akiligassiissutit pinerluttulerinermut inatsimmi kapitali 5 malillugu inatsisitigut inuttut naatsorsuussanut akileeqqusaasinnaapput.

 

Atuutilernera

 

  § 5.  Ileqqoreqqusaq nalunaarutigineqarnerata tassanngaanniillu ullup tulliani atuutilissooq.
  Imm. 2.  Taamaalinerani Qaasuitsup Kommunianut ileqqoreqqusaq 6. september 2011-meersoq Kommune Qeqertalimmi, avannamut 68° 30’N tikillugu, atorunnaarsinneqarpoq.

 

Taamatut ulloq 19. maj 2022-mi Kommune Qeqertalimmi Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

 

 

 

______________________________

Ane Hansen
Borgmester

 

Tamatumuuna inuussutissarsiutigalugu qassuserluni qaleralinniarneq pillugu Kommune Qeqertalimmi ileqqoreqqusaq akuerineqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat ulloq 21. juli 2022

 

 

 

______________________________

Karl Tobiassen
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq