Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 37
16. decembari 2022
Atuuttut

Qummoroortaatinik toqqortaqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. 14, 26.maaji 2010-imeersumi § 22, imm. 1 aamma § 40 naapertorlugit makku aalajangersarneqarput:

 

Atuuffiit

 

  § 1.  Nalunaarut qummoroortaatinik, naalagaaffiup sinneraniit immikkut akuersissutitaqanngitsumik Kalaallit Nunaannut eqqunneqarsinnaasunik toqqortaqartarnermut atuutsinneqarpoq, tak. qummoroortaatit pillugit nalunaarut Kalaallit Nunaannut tunngasoq nr. 227, 6. juni 1968-imeersoq.

 

Nassuiaatit

 

  § 2.  Nalunaarummi matumani qummoroortaatit pineqartut kisimik tassaapput qummooroortaatit aliikkutaralugu atugassiat, CE-mik nalunaaqutsigaasut.

  Imm. 2.  Nalunaarummi matumani qummoroortaatit aliikkutaralugu atugassiatut pineqartut tassaapput qummoroortaatit aallartinneqarnerminni qaammaallattartut, nipiliortartut pujuliortartulluunniit, imaluunniit taakku kattullugit piginnaaneqartut, aammalu aliikkutassatut atorneqarnissaat siunertaralugu sanaajusut. Qummoroortaatit taakku I-itut aamma II-tut suussusiligaapput.

  Imm. 3.  Nalunaarummi matumani qummoroortaatit I-itut suussusilikkat pineqartut tassaapput qummoroortaatit killilimmik piginnaanillit, akissarsiutigalugu suliaqartunut atugassiatut sanaajunngitsut, aammalu atugassanik pisiniarfinniit tuniniarneqarsinnaasut. I-tut suussusilikkani pineqarput: Seqqortaatit (amorces), nusullugit seqqortaatit (amorcesbånd), seqqortartut (knaldperler), imassat seqqortaatit (knaldpropper), seqqortaatit (knallerter), qaartittakkat nerriviup qaanut ilisakkat, nusullugit qaartittakkat nerriviup qaanut ilisakkat, seersartut aamma isfontænit.

  Imm. 4.  Nalunaarummi matumani qummoroortaatit II-itut suussusilikkat pineqartut tassaapput qummoroortaatit aliikkutaralugu atugassiat, akissarsiutigalugu suliaqartunut atugassiatut sanaajunngitsut, aammalu atugassanik pisiniarfinniit tuniniarneqarsinnaasut.

 

  § 3.  Nalunaarummi matumani annertussusiliinerit NEM (Netto Eksplosivstof Mængde) kg-nngorlugit nalunaarsugaapput, tassani qummoroortaatip qaartuujasup akuinik allaaserinnittunik imaqarpoq.

 

  § 4.  Nalunaarummi matumani tunitsivik pineqartoq tassaavoq nerriviusaq, nerrivik, ungaluusaq assigisaaluunniit, qummoroortaatinik tuniniaaffiusoq tunniussuiffiusorlu.
  Imm. 2.  Nalunaarummi matumani containeri pineqartoq tassaavoq assartuinermut containeri assigisaaluunniit sisaasoq, annerpaamik 20 fodinik angissusilik.
  Imm. 3.  Nalunaarummi matumani sumiiffinnut killiliussat pineqartut tassaapput sumiiffiit illoqarfiup imaluunniit nunaqarfiup killeqarfiisa iluiniittut, aammalu kommunini pilersaarutini atuuttuni A-tut, B-tut, C-tut, D-tut imaluunniit E-tut suussusilerneqarsimasut.

 

Toqqortaqarneq

 

  § 5.  Illuni inissiatut atorneqartuni inissiami ataatsimi qummoroortaatit NEM annerpaamik 1 kg-t uninngatinneqarsinnaapput.

 

  § 6.  Inini qummoroortaatinik amerlasuunngorlugit tuniniaaffiusuni, tunitsivinnik aalajangersimasunik pilersugaasuni imaluunniit pilerneqarallarsimasuni annerpaamik 12,5 kg-t NEM uninngatinneqarsinnaapput.

 

  § 7.  Inini ininut tunitsiviusunut tulliusuni, tak. imm. 2, qummoroortaatit annerpaamik 25 kg-t NEM toqqortarineqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Init aalajangersakkami matumani taaneqartut tunitsivimmiit avinngarusimassapput, ussissunik matoqassallutik.

  Imm.3.  Imerpalasunik ikuallajasunik, F-gassinik inimiititsisoqaqqusaanngilaq imaluunniit ikkuallajasunik allanik inissiisoqaqqusaanani.

 

  § 8. Illumi, sumiiffimmut killiliussap A-p imaluunniit C-p iluani inissisimasumi qummoroortaatit annerpaamik 37,5 kg-t NEM toqqortarineqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Sumiiffimmut killiliussap A-p imaluunniit C-p iluani containerinik qummorootaatinik imalinnik inisseeqqusaanngilaq.

 

  § 9. Sumiiffimmut killiliussap B-p, D-p imaluunniit E-p iluani qummoroortaatinik illuni imaluunniit containerini toqqortaqartoqarsinnaavoq, taamaattorli tak. imm. 2 - 4, piumasaqaatit uku naammassineqarsimappata:
1)  toqqortaqarfiusut minnerpaamik 10 meterinik akuttussuseqassapput,
2)  silami inissitat ikuallajasut minnerpaamik 15 meterinik ungasissuseqassapput, aamma¨
3)  illut inissiatut atorneqartut minnerpaamik 40 meterinik ungasissuseqassapput.
  Imm. 2.  Containerinik arlalinnik inissiinermi taakku assigiimmik sammivilerlugit matuilu nalleqqatigiisillugit ilineqassapput.
  Imm. 3.  Containerit kinguleriisillugit inissinneqassanngillat.

  Imm. 4.  Sumiiffimmut killiliussap B-p, D-p aamma E-p iluani qummoroortaatinik containerinut toqqorsinissaq pitinnagu, akuersissummik kommunalbestyrelsimut piniartoqassaaq.

 

Pineqaatissiissutinut atuutilerfianullu aalajangersakkat

 

  § 10.  §§ 5-9-mik unioqqutitsinermut akiliisitsinertut ilusilimmik pineqaatissiisoqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (pisinnaatitaallutillu pisussaatitaasut) pinerluttulerinermut inatsimmi kapitali 5-imi maleruagassat malillugit pinerluttulerinermut inatsisitigut akisussaatitsisoqarsinnaavoq.

 

Atuutilernera

 

  § 11.  Nalunaarut ulloq nalunaarutip atuutilernerata nalunaarutigineqarnerata aqaguani atuutilerpoq
 Imm. 2.  Peqatigisaanik qummoroortaatinik toqqortaqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 9. december 2004-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 16. decembari 2022

 

 

 

Kalistat Lund

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Natuk Lund Olsen