Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 32
28. oktobari 2022
Atuuttut

Akuutissat ozonimik aseruisartut ilaat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarut

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi, 22. november 2011-meersumi § 10, imm. 1, nr. 1, 7 aamma 20, aamma § 66 imm. 3, aamma imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 15-imi, 8. juni 2017-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 8-kkut, 27. november 2018-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi § 32, imm. 4, aamma § 63 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffii

 

  § 1.  Nalunaarut manna nunami sumiiffinnut akisussaaffigisanut aamma immami sumiiffinnut akisussaaffigisanut atuuppoq. 
  Imm. 2.  Nalunaarummi akuutissat nakkutigisat, taakkununngalu tunisassiat akuutissanik nakkutigisanik akoqartut, imaluunniit atorneqarnerminni akuutissanik taakkuninnga pinngitsuuisinnaanngitsut maleruagassiuunneqarput.
  Imm. 3.  Akuutissat nakkutigisat nalunaarummi matumani akuutissatut kemiskiusutut taakkulu isomeriisut, kisimiitinneqarsinnaasutut imaluunniit akuutissanut allanut akulerunneqarsinnaasutut paasineqassapput, akui oqimaassutsimi 1 procenti sinnerlugit annertussuseqarpata:
1)  CFC-it tamarmik (chlorfluorcarbonit tamakkiisumik tarajunngortitsisartut).
2)  Tetrachlormethanit
3)  Trichlorethanit.
4)  Halonit tamarmik (bromfluorcarbonit, bromchlorcarbonit aamma bromchlorfluorcarbonit tamakkiisumik tarajunngortitsisartut).
5)  HBFC-it (hydrobromfluorcarbonit) tamarmik.
6)  HCFC-it (hydrochlorfluorcarbonit) tamarmik, taamaallaat HCFC-t (HCFO-t) naammatsissimangitsut pinnagit.
7)  Methylbromidit.
8)  Bromchlormethanit.

 

  § 2.  Nalunaarut makkununnga atuutinngilaq:
1)  akuutissat nakkutigisat, akuutissanik kemiskiusunik sananermut atortussanut, nalunaarummut matumunnga ilaatinneqanngitsunut atorneqartut, aamma
2)  najuuttakkat annertussusilikkat aamma nakorsaatinut pumpit, akuutissanik nakkutigisanik akullit.

 

Akuutissanik nakkutigisanik atuinissamut sananissamullu piumasaqaatit

 

  § 3.  Akuutissanik nakkutigisanik atuinermi akuutissanik nakkutigisanik seerisoornissaq aniatitsisoornissarlu qanorluunniit ittoq pinngitsoortinniarlugu annikillisarniarlugulu isumannaallisaanermi iliuusissanik naammaginartunik tamarmik aalajangersaasoqassaaq.

 

  § 4.  Akuutissanik nakkutigisanik inuussutissarsiutigalugu sananeq inerteqqutaavoq. 
  Imm. 2.  Akuutissanik nakkutigisanik katersoqqitaanngitsunik inuussutissarsiutigalugu atuineq inerteqqutaavoq, taamaattorli imm. 3-p immikkoortuata aappaa takuuk.
  Imm. 3.  Haloninik tamanik, nutaanik katersoqqitanillu inuussutissarsiutigalugu atuineq inerteqqutaavoq. Kisiannili timmisartuni haloninik atuinissaq inerteqqutaanngilaq.
  Imm. 4.  Inuussutissarsiorneq siunertaralugu akuutissanik nakkutigisanik tunisassianut immeeqqusaanngilaq, taakkununngalu sanaartukkat ilaapput.
  Imm. 5.  Haloninik tamanik, nutaanik katersoqqitanillu immiineq inerteqqutaavoq. Kisiannili halonit katersoqqitat ukununnga immiunneqarsinnaapput:
1)  timmisartunut atortut, aamma
2)  timmisartuni qatserutit tigummiartakkat.

 

Tunisassianik, akuutissanik nakkutigisanik akulinnik tikisitsinissamut, atuinissamut pigisaqarnissamullu piumasaqaatit

 

  § 5.  Tunisassianik, kemii atorlugu akuliussaanngitsunik, aammalu akuutissanik nakkutigisanik akulinnik inuussutissarsiutigalugu tikisitsinissaq avammulluunniit tunisinissaq inerteqqutaavoq. Inerteqquteqarnermut timmisartunik umiarsuarnillu avammut tunisisarnerit ilaatinneqanngillat.
  Imm. 2.  Tunisassianik, kemii atorlugu akuliussaanngitsunik aammalu akuutissanik nakkutigisanik akulinnik inuussutissarsiutigalugu tunisinissaq inerteqqutaavoq, taamaattorli imm. 3 takuuk.
  Imm. 3.  Kalaallit Nunaanni tunisassianik ingerlatitseqqilluni tunisisoqarsinnaavoq,
1)  siullermeertumik tunisanik, danskit kalaallillu piumasaqaataannik naammassinniffiusunik, imaluunnii
2)  siullermeertumik tunisanik, EU-mi piumasaqaatinik, akuutissat ozonimik nungutsitsisartut eqqarsaatigalugit illersuinissamik assingusumik qulakkeeriffiusunik naammassinniffiusunik.

 

  § 6.  Tunisassiat, akuutissanik nakkutigisanik akullit aammalu inerteqqutaanngitsumik pissarsiarineqarsimasut atuinnarneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 2 takuuk.
  Imm. 2.  Qatserutit halonimik akullit timmisartunut imaluunniit umiarsuarnut nunani allani nalunaarsorsimasunut ikkusimanngippata, qatserutinik angallattakkanik aalajangikkanillu peqarnissaq inerteqqutaavoq.

 

  § 7.  Suliffeqarfiit nillataartitsivinnik, silaannarmik isugutserutinik, kissamut pumpinik imaluunniit ikuallattoornissamut sillimmatinik ikkusimasunik, akuutissanik nakkutigisanik akulinnik suliaqartut uku malinneqarnissaannik qulakkeerissapput:
1)  Sanaartukkat sullississutilluunniit akuutissanik nakkutigisanik nillasaatitalinnik 3 kg-nik oqimaannerusunilluunniit akullit ukiumut minnerpaamik ataasiarluni seerisoqarnersoq misissorneqartassapput. Tamannali sanaartukkanut sullississutinulluunniit, silaannarmik ussissunngorlugit matusanut, taamatullu nalunaaqutsikkanut, aammalu akuutissanik nakkutigisanik 6 kilogrammit inorlugit akusanut atuutinngilaq.
2)  Sanaartukkat sullississutilluunniit akuutissanik nakkutigisanik nillasaatitalinnik 30 kg-nik oqimaannerusunilluunniit akullit minnerpaamik qaammatit arfinilikkaarlugit seerisoqarnersoq misissorneqartassapput
3)  Sanaartukkat sullississutilluunniit akuutissanik nakkutigisanik nillasaatitalinnik 300 kg-nik oqimaannerusunilluunniit akullit minnerpaamik qaammatit pingasukkaarlugit seerisoqarnersoq misissorneqartassapput
  Imm. 2.  Seerisunik nassaartoqarpat erngerluni, aammalu pisuni tamani ullut 14-it qaangiutsinnagit iluarsaassisoqassaaq. Taamatulli killiliinermut kinguaattoorutit, silamik, sivisuallaamik angalanermik imaluunniit pissutsinik allanik, akisussaasuusup nakkutilliinerata avataaniittunik pissuteqartut ilaatinneqassanngillat. Sanaartugaq sullississulluunniit pineqartoq seerisoqarnerani iluarsaanneqareernermi kingorna kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip qaangiunnerani seerisoqarnersoq misissorneqassaaq, iluarsaassineq pitsaasumik suliarineqarsimanersoq qulakkeerniarlugu.
  Imm. 3.  Suliffeqarfiit imm. 1-imi taaneqartut akuutissat nakkutigisat akuliunneqartut annertussusaannik suussusaannillu, aammalu aserfallatsaaliuinermi suliaqarnermilu katersoqqinneqartut annertussusaannik, taamatullu sanaartukkanik sullississutinilluunniit iginneqavittunik nalunaarsuissapput. Nalunaarsuiffik qinnuteqartoqarneratigut nakkutilliinermi oqartussaasunut atugassanngortinneqassaaq.

 

  § 8.  Nillataartitsivinnik, silaannarmik isugutserterutinik, kissamut pumpinik, atortunik akuutissanik nakkutigisanik arrortitsissutitut atuiffiusunik,
ikuallattoornissamut isumannaallisaatinik qatserutinillu suliaqarnermi, aserfallatssaaliuinermi isaterinermilu akuutissanik nakkutigisanik atueqqinnissaq pilersitseqqinnissarluunniit siunertaralugu katersueqqinnissaq qulakkeerneqassaaq, imaluunniit piuneerutsitsinissaq siunertaralugu katersueqqinnissaq qulakkeerneqassalluni.
  Imm. 2.  Akuutissat nakkutigisat, imm. 1-imi taaneqartut saniatigut tunisassianut allanut akulerunneqarsimasut piuneerutsitsinissaq, atueqqinnissaq sanaqqinnissarluunniit eqqarsaatigalugu teknikki aningaasaqarnerlu eqqarsaatigalugit ajornartinnagu katersoqqinneqasapput, imaluunniit katersueqqaarani piuneerutsinneqassallutik.
  Imm. 3.  Suliassanik imm. 1-imi imaluunniit 2-mi taaneqartunik suliaqartup iliuusissat, akuutissanik nakkutigisanik seerisoornissamik unitsitsisussat killiliisussallu ilisimassavai, taakkununngalu tunisassiat taaneqartut atorlugit eqqortumik annertusaanissaq, immeeqqinnissaq maqitsinissallu ilaatinneqarput.
  Imm. 4.  Suliffeqarfiit suliassanik imm. 1-imi imaluunniit 2-mi taaneqartunik suliaqartut suliassat inunnit imm. 3-mi piumasaqaatinik naammassinnittunit suliarineqarnissaat qulakkiissavaat.
  Imm. 5.  Akuutissat nakkutigisat kiisalu tunisassiat akuutissanik taamaattunik akullit piuneerutsitsisarnermut teknologiit avatangiisinut mingutsitsinnginnerpaat, naammaginanngitsunik aningaasartuuteqarfiusussaanngitsut atorlugit piuneerutsinneqassapput.

 

Misissuisarneq immikkullu ittumik akuersissuteqartarneq

 

  § 9.  Nalunaarummi matumani maleruagassat malillugit nunami sulianik nakkutilliinerit misissuinerillu Kommunalbestyrelsimit isumagineqassapput. 
  Imm. 2. Kisiannili Avatangiisinut Naalakkersuisoq suliffeqarfinnik, avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaanni kapitali 5 imaluunniit kapitali 8 naapertorlugit akuersissuteqarnissamut pisariaqartitsiviusunik nakkutilliinermik isumaginnittuussaaq.
  Imm. 3.  Imartami akisussaaffeqarfiusumi umiarsuit imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaanni kapitali 19 naapertorlugu nakkutigineqassapput misissuiffigineqartassallutillu.

 

  § 10. Avatangiisinut Naalakkersuisoq pisuni immikkut ittuni nalunaarummi matumani piumasaqaatit saneqqunneqarsinnaanerinut akuersisinnaavoq, tassungalu ilanngullugu saneqqutsinissamut akuersisinnaalluni:
1)  halonit ulorianartorsiornerni atorneqarnissaannut, 
2)  akuutissat nakkutigisat siunertanut, avatangiisit peqqinnissarluunniit eqqarsaatigalugit artorsartitsinnginnerusunik qinigassaqartoqartinnagu, aammalu atuineq pingaarutilittut isumaqartillugu naliliisoqarneratigut atorneqarnissaannut,
3)  HCFC-t laboratoriani sulianut atorneqarnissaannut, taakkununnga ilisimatusarnerit ineriartortitsinerillu ilaanngullugit,
4)  akuutissat nakkutigisat siunertanut, sumiiffimmi atuiffiusumi akuutissanik ozonimik aseruisartunik aniatitsinermik annertuumik annikillititsinermik kinguneqartunut atorneqarnissaannut, imaluunniit,
5)  tikisitsinerup § 5, imm. 1-imi inerteqquteqarnermut ilaatinneqarnerani.

 

Maalaarutit

 

  § 11.  Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut inatsisaanni kapitali 14-imi maleruagassat malillugit maalaarutigineqarsinnaapput.

 

Pineqaatissiisarnerit arsaarinnittarnerillu

 

  § 12.  § 3-mik, § 4-mik, § 5, imm. 1-mik imaluunniit 2-mik, § 6, imm. 2-mik, § 7-imik imaluunniit § 8-mik unioqqutitsisoq, § 9 naapertorlugu misissuinissamut akerliusoq imaluunniit § 10 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaanut piumasaqaatinik unioqqutitsisoq pineqaatissinneqarluni akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Pinerluttulerinermut Inatsimmi maleruagassat kapitali 5-imi naapertorlugit ingerlatseqatigiiffinnut il.il. (suliffeqarfinnut) pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaasunngortinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 3.  Nalunaarummik matuminnga unioqqutitsisoqarnerani pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnittoqarsinnaavoq
  Imm. 4.  Akiligassanngortitat arsaarinnissutillu Nunap Karsianut nakkartinneqartassapput.

 

Atuuttussanngortitsineq atorunnaarsitsinerlu

 

  § 13.  Nalunaarut 1. novembari 2022-mi atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Ilutigalugu Sananeqaatit ozonimik aseruisartut ilaasa atorneqarnerannut inerteqqut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 30, 10. august 2001-imeersoq atorunnaarpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 27. oktober 2022

 

 

Kalistat Lund
Nunalerinermut, Imminnut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Natuk Lund Olsen