Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 23
6. juuli 2022
Atuuttut

Puussianik tigummiartaatinik plastikkinik aammalu plastikkinik tunisassianik ataasiaannagassanik atuineq pillugu Namminersorlutik Oqartussaat nalunaarutaat

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersumi § 10, imm. 1, nr. 1, 2, 7, aamma 20, § 40, imm. 3, nr. 3 aamma § 66, imm. 3, naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffissaa

 

  § 1.  Nalunaarut puussianut tigummiartaatinut plastikkinut aamma puussianut plastikkinik tunisassianut ataasiaannagassanut atuuppoq.

 

Nassuiaassutit

 

  § 2.  Nalunaarummi matumani paasineqarpoq:
1)  Plastikkit: atortussiat tassaasut polymer, taakkununnga akuutissanik imaluunniit pinngoqqaatinik allanik akuutissalinnut, aammalu polymer-it pinngortitameersut, akuutissanik atuilluni allanngorsarneqanngitsut eqqaassanngikkaanni, tunisassiani naammasseriikkani aaqqissugaanerani pingaarnertut akoorutitut atorneqarsinnaasut.
2)  Puussiat tigummiartaatit plastikkit: puussiat tigummiartaatit tigummivillit imaluunniit tigummiveqanngitsut plastikkinik sanaajusut, nioqqutissanik imaluunniit tunisassianik tuniniaasarfinni atuisartunut tunniunneqartartut. 
3)  Puussiat tigummiartaatit plastikkit oqitsuaraaqqat: puussiat tigummiartaatit plastikkit 15 mikrometerinit saannerit, eqqiluisaarnissaq eqqarsaatigalugu pisariaqartut imaluunniit tamanna inuussutissanik maangaannartitsinissamik pitsaaliueqataassappat, inuussutissanut ataasiakkaartunut pingaarnertut poortuutitut atorneqartut.
4)  Plastikkinik tunisassiat ataasiaannagassat: tunisassiaq tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit plastikkinit sananeqaateqartoq, aammalu tunisassiortumut utertinneqartussatut imaluunniit atoqqinneqartussatut eqqarsaatigineqanngitsoq, ilusilersugaanngitsoq imaluunniit nittarsaanneqanngitsoq.
5)  Imerfiit: Imerfiit tassaatinneqarput tiitorfiit ataasiaannagassat, imeruersaatinik, soorlu imermik, juice-mik, kaffimik, tiimik aamma smoothies-inik il.il. ingerlaannaq imerneqartussanik tuniniaanermut imaluunniit akeqanngitsumik tunniussinermut atatillugu atorneqartartut.
6)  Plastikkit oxo-nit arrortinneqarsinnaasut: plastikkinik atortussiat, akuutissanik akoqartut aammalu silaannaqalernerminni mikisuaraaranngorlutik plastikkit atortussiat aggornerannik malitseqarsinnaasut imaluunniit akuutissanik uumaatsunik arrortinneqarsinnaasut.

 

Puussiat tigummiartaatit

 

  § 3.  Puussiat tigummiartaatit plastikkit tigummivillit 30 mikrometerit issussusillit sinnerlugilluunniit nioqqutissanik imaluunniit tunisassianik tuniniaavinni akeqanngitsumik tunniuteqqusaanngillat.
  Imm. 2.  Puussiat tigummiartaatit plastikkit tigummivillit 30 mikrometerinit saannerusut nioqqutissanik imaluunniit tunisassianik tuniniaasarfinni akeqanngitsumik imaluunniit akilersillugit tunniuteqqusaanngillat.
  Imm. 3.  Puussiat tigummiartaatit plastikkit tigummiveqanngitsut oqitsuaraaqqat 15 mikrometerinit saannerusut nioqqutissanik imaluunniit tunisassianik tuniniaasarfinni akeqanngitsumik imaluunniit akilimmik tunniuteqqusaanngillat.
  Imm. 4.  Puussiat tigummiartaatit plastikkit tigummiveqanngitsut oqitsuaraaqqat eqqiluisaarnissaq eqqarsaatigalugu atorneqarpata imaluunniit inuussutissanik asiutitsineq pinaveersaarneqarpat, taakkua inerteqquteqarnermi ilaatinneqanngillat, takuuk imm. 3.

 

Plastikkinit tunisassiat ataasiaannagassat

 

  § 4.  Tunisassiat tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit plastikkit, aammalu ataasiaannagassatut naatsorsuunneqartut inerteqqutaapput. Plastikkinit tunisassiat ataasiaannagassat makkua inerteqqutaapput aammalu tuniniarneqaqqusaanatik imaluunniit akeqanngitsumik tunniuteqqusaanatik:
1)  Vatpind-it.
2)  Nerinermut atortussat (ajassaatit, saviit, alussaatit, nerrisit, alussaatit ajassaatitallit assigisaallu).
3)  Puugutaasat.
4)  Milluaatit.
5)  Imeruersaatinut aalaassutit.
6)  Amitsukujuut ballonngit aalajangernissaannut noqittulernissaannullu naatsorsuutigineqartut, ilanngullugit aalajangiinermut atorneqartartut allat.
7)  Inuussutissanut poorineqartartut polystyren siammarlugu sanaajusut, tassa imaappoq inuussutissanut poorineqartartut matullit imaluunniit matoqanngitsut, soorlu:
a)  Tuniniaasarfimmi imaluunniit takeaway-imi ingerlaannaq nerinermut naatsorsuunneqartut.
b)  Poorineqartumiit nerisassanut.
c)  Annertunerusumik piareersaqqinnagu nerinissamut piareersimasut.
8)  Imermut poorineqartartut polystyren siammarlugu sanaajusut, ilanngullugit taakkua simii matuilu.
9)  Imerfiit polystyren siammarlugu sanaajusut, ilanngullugit taakkua simii matuilu.
  Imm. 2.  Vatpind-it aamma milluaatit nakorsaatinut atortunut atorneqartartut inerteqquteqarnermi ilaatinneqanngillat, takuuk imm. 1, nr. 1 aamma 4.

 

  § 5.  Tunisassiat plastikkinik oxo-nit arrortinneqarsinnaasunik sananeqaatillit inerteqqutaapput.

 

Nakkutilliineq

 

  § 6.  Nalunaarummi matumani maleruagassat malinneqarnerannut kommunalbestyrelsi nakkutilliisuuvoq, aammalu maleruagassat atuutsinneqarnerannut pisariaqartunik peqqusissuteqarsinnaalluni inerteqquteqarsinnaallunilu.
  Imm. 2.  Nakkutilliinermut atuutsitsinermullu aammattaaq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaanni kapitali 12-imi maleruagassat atuupput.

 

Pineqaatissiisarnermut aalajangersakkat

 

  § 7. Akiliisitaanertut ilusilimmik pineqaatissinneqarsinnaavoq:
1)  § 3, imm. 1 malillugu puussianik tigummiartaatinik plastikkinik tigummivilinnik akeqanngitsumik tunniussisoq.
2)  § 3, imm. 2 malillugu puussianik tigummiartaatinik plastikkinik tigummivilinnik akeqanngitsumik imaluunniit akilersillugit tuniniaasarfimmi tunniussisoq
3)  § 3, imm. 3 malillugu puussianik tigummiartaatinik plastikkinik oqitsuaqqanik akeqanngitsumik tunniussisoq imaluunniit tunisisoq.
4)  § 4, imm. 1 aamma § 5 malillugit inerteqquteqarnermik unioqqutitsisoq.
5)  § 6, imm. 1 malillugu nakkutilliinermut, peqqusissuteqarnermut imaluunniit inerteqquteqarnermut pinaasertoq.

 

Atuutilerneranut aalajangersakkat

 

  § 8.  Nalunaarut manna ulloq 1. novembari 2022 atuutilerpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 5. juuli 2022

 

 

Kalistat Lund
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Mette Skarregaard Pedersen