Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 18
1. decembari 2021
Atuuttut

Ilinniartitaanermut inuussutissarsiutinillu siunnersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Nuna tamakkerlugu ilitsersuisarnermi iliuusissanik periusissiornerup ilanngunneqarnera aamma naammassinninnissamut ikaarsaariarnissamullu siunnersuinermut piumasaqaatip ikkunneqarnera)

§ 1

 

Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanermut inuussutissarsiutinillu siunnersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 4, 29. november 2013-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 27. november 2018-imeersukkut allanngortinneqartumi, imatut allannguisoqarpoq:

 

1.  § 3-mi nr. 9-p kingorna normutut nutaatut ilanngunneqassaaq:
”10)  nuna tamakkerlugu ilitsersuinissamut periusissiornerup ingerlaavartumik nutarterneqartarnissaa,”.

 

2. § 10  imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 10.  Ilinniarfiit ilinniagaqarniarlutik qinnuteqartunut ilinniakkamik naammassinninnissamut ikaarsaariarnermilu ilitsersuisarnissamut akisussaapput. Ilinniakkanut pineqartunut malittarisassat atuuttut malillugit ilitsersuineq ingerlanneqassaaq, taamaattorli tak. imm. 2-4.
  Imm. 2.  Ilinniarfiit naammassinninnissamut ilitsersuinerat ilinniagaqartup ilisimasaanik, pikkorissusianik ilinniakkamilu piginnaasaanik ikorfartuillunilu ineriartortitsissaaq. Tassunga ilaapput inummut inooqataanermullu pissutsit, ilinniartitaanermi atuartitsissutinik qaffasissutsinillu toqqaaneq, takkutinngitsoorneq, kajumissuseq, karakteerit, soraarummeernermi periuseq, soraarummeernissamut annilaanganeq, ilinniariaaseq, sulinermi ileqqut, suleqatigiissinnaassuseq aamma ilinniakkami atuaqatigiinnilu atugarissaarneq pillugu ilitsersuineq. Naammassinnissinnaanermut ilitsersuineq siusissukkut pitsaaliuilluni suliniutitut tunniunneqassaaq ilinniagaqartup ilinniarnerup annertuumik artukkiisutut misigisaqannginnissaa atuartitsinermullu naleqqiullugu katataannginnissaa qulakkeerniarlugu.
  Imm. 3.  Ilinniarfiit ikaarsaariarnermi ilitsersuinerisa qulakkiissavaat ilinniartut ilisimatinneqarneq, eqqarsarfiusumik piviusorsiortumillu tunngaveqarlutik ilinniakkamik, inuussutissarsiummi aamma atorfimmi ingerlavissamik toqqaasinnaallutik. Tassunga ilaapput piginnaasat soqutigisallu paasisaqarfigineri, ilinniakkap imarisaanut, piumasaaqataanut, naatsorsuutigisanut, ingerlaqqinnissamut periarfissanut, ilinniartitsinermut, kulturimut avatangiisinut suliffeqarfinnillu ilisimasaqalernissap qulakkeerneqarnera.
  Imm. 4.  Naalakkersuisunit akuerisaasumik ilinniartitsinermik inuussutissarsiutinullu siunnersuisarnermik ilinniagaqarsimasunit imaluunniit tassunga assingusumik ilitsersuisinnaanermik piginnaasaqarnermik uppernarsaasinnaasunit inunnit naammassinninnissamut ikaarsaariarnermilu ilitsersuineq ingerlanneqassaaq. Naalakkersuisut tamanna pillugu ilinniarfinniit qinnuteqartoqareernerata kingorna ilitsersuisarnerup inummit siunnersuisarnermi allaanerusunik piginnaasaqartumit utaqqiisaasumik ingerlanneqarnissaa akuerisinnaavaat, ilitsersuisartoq pineqartoq Naalakkersuisunit akuerisaasumik ilinniartitsinermik siunnersuisarnermillu ilinniarnermik ingerlataqarpat ilinniarnissamilluunniit pilersaaruteqarpat.”

 

3. § 13 ima oqaasertaqassaaq:
§ 13.  Ilitsersuinikkut suliniutinik aqutsinermut aamma ilinniartitaanermut suliffeqarnermullu tunngatillugu anguniakkanut naleqqiullugu suliniutit siunnerfilernissaannut atugassanik nuna tamakkerlugu paasissutissanut tunngavinnik pilersitsinissaq siunertaralugu ataasiakkaanut ilitsersuinerni suliniutitik pillugit aamma innuttaasut ilinniartitaanikkut suliffeqarnikkullu killiffii pillugit paasissutissat kommunalbestyrelsinit ilinniarfinniillu nalunaarsorneqarlutillu Naalakkersuisunit nalunaarutigisassavaat.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi siunertarisatut taaneqartut innersuussutigalugit, kommunalbestyrelsit, ilinniarfiit, meeqqat atuarfii namminersortut, efterskolit folkehøjskolellu ilinniarfiup ilitsersuisoqarnikkut suliai pillugit paasissutissanik nalunaaruteqaqqullugit Naalakkersuisut peqqusisinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit nalunaarsuisarneq paasissutissanillu nalunaaruteqartarneq pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugu paasissutissat elektroniskimik nalunaarsorsimanissaannik  nalunaarutigineqarnissaannillu piumasaqarsinnaaneq pillugu."

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2022-mi atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni § 1, nr. 2-mi § 10, imm. 4, 1. januar 2022 sioqqullugu ilitsersuisarnermik suliaqartutut taaneqartuni inunnut atorfeqartunut atorneqassanngilaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat