Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 13
1. decembari 2021
Atuuttut

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Missingersuutit inissisimanerannik naatsorsueriaatsimik allannguineq, nammineq aningaasaatinik naleqqussaanissamut ataasiaannartumik akuersissut aamma pisortat ataatsimoorlutik qarasaasiaat pillugit malittarisassanik erseqqissaaneq)

§ 1

 

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 26, 28. november 2016-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 24, 28. november 2018-imi allanngortinneqartumi, tulliuttut allannguutigineqarput:

 

1. § 2 ima oqaasertalerneqassaaq:
”  § 2.  Missingersuutit tamarmiusut kommunimi imaluunniit Namminersorlutik Oqartussani ukiut sisamat ingerlaneranni oqimaaqatigiissinneqassapput imaluunniit sinneqartoorfiussapput, taamaattoq imm. 3 takuuk.
  Imm. 2.  Missingersuutit oqimaaqatigiissinneqarnissaannik piumasaqaat imm. 1-imi pineqartoq naammassineqarsimassaaq, kommunip ukiumoortumik missingersuutaani, ukiunut arlalinnut missingersuutit ilanngullugit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat aningaasanut inatsisaat, ukiunut arlalinnut missingersuutit ilanngullugit:
1)  sanaartornermut, ingerlatsinermut, isertitanut aamma tapiissutinut atatillugu inerneri tamarmiusut amigartoorfiunngippata, aamma
2)  ingerlatsinermut, tapiissutinut sanaartornermullu aningaasaliissutit tamarmiusut ukiumi ataatsimi annerpaamik 1,00 procentimik qaffassimappata aamma ukiut sisamat ingerlanerini ataatsimut qaffariaataat annerpaamik 2,00 procentiuppat.
  Imm. 3.  Inatsisartut akuersissuteqarnerisa kingorna imm. 2 malillugu naatsorsuinermi aningaasartuutit ineqarnermut, inuussutissarsiornermut imaluunniit ataqatigiimmik aaqqissuussinernut suliniutinut aningaasaliinernut atatinneqarsinnaasut ilanngunneqassanngillat, sunniutissanik nalilersuineq malillugu ataatsimut isigalugu inuiaqatigiit aningaasaqarneranut iluanaarutaasut nalilerneqarpat.
  Imm. 4. Imm. 2 nr. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut ukiuni kingullerni pingasuni innuttaasut amerliartornerannik Naatsorsueqqissaartarfiup 1. januaari eqqorluarlugu nalunaarsugaasa agguaqatigiissinnerata 80 pct.-iannik qaffanneqarput.
  Imm. 5Imm. 2 nr. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut ukiunut pingasunut 1. januaari eqqorluarlugu innuttaasut ikiliartornerannik Naatsorsueqqissaartarfiup kingusinnerpaamik nalunaarsugaasa agguaqatigiissinnerata 50 pct.-iannik ikilineqarput. Imm. 2 nr. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut ukiumut annerpaamik 0,25 pct. pointinik ikilineqarsinnaapput.
  Imm. 6.  Imm. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut ukiut aningaasanut inatsiseqarfiup tulliani aningaasaliissutinit agguagarsiap amerlassusiata assinganik qaffanneqassapput, ukiut aningaasanut inatsiseqarfiusut siuliini naatsorsuinerni aningaasat amerlassusaat nuunneqartut ilanngullugit naatsorsorneqarsimappata.
  Imm. 7.  Imm. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut aningaasaqarnermi ukiup tulliani aningaasaliissutinit agguagarsiap amerlassusiata assinganik qaffanneqassapput, naatsorsuinermi piffissap iluani aningaasat amerlassusaat kommuninit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussanit suliassanut nuunneqartunut atatillugit tiguneqarsimappata. Taamatut pisoqartillugu imm. 2-mi procentit annertussusaat taaneqartut ukiut aningaasanut inatsiseqarfiup tulliani aningaasaliissutinit agguagarsiap assinganik millineqassapput, naatsorsuinermi piffissap iluani aningaasat amerlassusaat kommuninit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussanit suliassanut nuunneqartunut atatillugit tiguneqarsimappata”

 

2. § 4 ima oqaasertalerneqassaaq:
“  § 4.  Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata erseqqinnerusumik aalajangiineratigut piginnaatinneqartoq, ukiut tamaasa februaarip naannginnerani kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat ukiut aningaasanut inatsiseqarfiut sisamat siuliinut missingersuusiaasa inissisimanerannut naatsorsuutinik suliaqartassaaq. Naatsorsuutinik tamanut saqqummiussinissaq sioqqullugu Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiinnut oqaaseqaateqarfigineqartussanngorlugit saqqummiunneqartassapput. 
  Imm. 2.  Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu tamatumunnga piginnaatinneqartoq, ukiut tamaasa apriilip naannginnerani ukiut aningaasanut inatsiseqarfiusut tulliit sisamanut kommunini aammalu Namminersorlutik Oqartussani aningaasanut § 2, imm. 2, nr. 2-mi taaneqartunut tunngavigineqartunik naatsorsuutinik suliaqartassaaq. Naatsorsuutinik saqqummiussinissaq sioqqullugu kommuninut oqaaseqaateqarfigineqartussanngorlugit saqqummiunneqartassapput.”

 

3. § 13-imi immikkoortoq 4-tut ilanngunneqassaaq:
”  Imm. 4.  Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aalaakkaasunik, sanaartugaataanik pigisaanillu nalilinnik allanik ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aamma nutarsaanermut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaa pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput.”

 

4. §§ 14-17 ima oqaasertalerneqassapput:
”  § 14.  Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfik taamaallaat missingersuutinut naatsorsuutinullu teknikikkut aningaasaateqarfiuvoq, Nunatta Karsiani ilaasoq.
  Imm. 2.  Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi Nunatta Karsianit sanaartornermut aningaasaliissutit isertitatut nalunaarsorneqassapput. Tamanna aamma sanaartornermut aningaasaliissutinut, Inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaanit kingusinnerusukkut akuerineqarsimasunut aamma § 13, imm. 4 naapertorlugu aningaasaliinernut tunniunneqarsimasunut atuuppoq.
  Imm. 3.  Sanaartornermi suliniutit aningaasartuutaat Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi aningaasartuutitut nalunaarsorneqassapput.
  Imm. 4. Aningaasaqarnermut ukiut akornanni akiliutigineqartut nikingassutaat Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi oqimaaqatigiissinneqartassapput.
  Imm. 5Sanaartornermi suliniutini ataasiakkaani katillugu aningaasartuutinut aningaasaliissutigineqarsimasunit aningaasartuutikinnerunermi sinneruttut, suliniutip naammassineqarnerani Nunatta Karsianut utertinneqartassapput.

 

  § 15.  Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata aalajangiineranit piginnaatinneqartoq, Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfiup ingerlatsineranut missingersuutinut aamma aningaasaliinermut tunngasunik aalajangersaassaaq.

 

  § 16.  Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut Siulittaasuata aalajangiineranit piginnaatinneqartoq, Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmik ingerlaavartumik aqutsinermut siulersuissaaq.

 

  § 17.  Naalakkersuisut Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi ingerlatat pillugit Inatsisartunut ukiumoortumik nalunaarusiortassapput, ilagalugit suliniutinut nutaanut, suliniutinut ingerlasunut aamma naammassineqarsimasunut imaluunniit suliniutinut taamaatiinnarneqarsimasunut, taama tulleriillutik, immikkut killiffiit.
  Imm. 2.  Nalunaarusiaq suliniutit suussusaannut aamma suliniutinut eqimattakkaanut immikkoortiterneqassaaq ima, nutaamik pissarsinissamut aningaasaliissutit aamma aserfallatsaaliuinermut iluarsagassanullu aningaasaliissutit akornanni immikkoortitsisoqarluni.”

 

5. § 20-p kingorna ilanngunneqassaaq:
”  § 20 a.  Kommunalbestyrelsit kommunimut sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq akuerisinnaavaat. Aningaasaateqarfik missingersuutinut naatsorsuutinullu teknikikkut aningaasaateqarfiuvoq kommunip karsiani ilaasoq.
  Imm. 2.  Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi ukiumoortumik missingersuutit sanaartornermut aningaasaliissutit aamma sanaartornermut aningaasaliissutit tapiliussatut aningaasaliissutitut akuerineqarsimasut isertitatut nalunaarsorneqassapput.
  Imm. 3.  Sanaartornermi suliniutit aningaasartuutaat sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi aningaasartuutitut nalunaarsorneqassapput. Ukiut aningaasanut inatsiseqarfiit akornanni akiliutigineqartut nikingassutaat sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmit oqimaaqatigiissinneqassapput. Sanaartornermi suliniutini ataasiakkaani katillugu aningaasartuutinut aningaasaliissutigineqarsimasunit aningaasartuutikinnerunermi sinneruttut, suliniutip naammassineqarnerani kommunip karsianut utertinneqartassapput.
  Imm. 4.  Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq Sanaartugassanut iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmi ingerlatat pillugit kommunalbestyrelsimut ukiumoortumik nalunaarusiortassaaq, ilagalugit suliniutinut nutaanut, suliniutinut ingerlasunut aamma naammassineqarsimasunut imaluunniit suliniutinut taamaatiinnarneqarsimasunut, taama tulleriillutik, immikkut killiffiit.”

 

6. § 42, imm. 1, ima oqaasertalerneqassaaq:
”  Kommunip naatsorsuutai aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassapput. Naatsorsuutinut ilaatinneqassapput:
1)  kukkunersiuisumit nassuiaatit,
2)  kommunip qularnaveeqqusiinerinut, attartornerinut, attartortitsinerinut aamma qularnaveeqqusiissuteqarnermi pisussaaffiinut nalunaarsuutit,
3)  pisariaqartitsineq naapertorlugu pissutsit qanoq ittuunerannut nassuiaatit, minnerunngitsumik aningaasaliissutaasut naatsorsuutaasullu malunnaatilimmik nikingassuteqarneranni, aamma
4)  kommunip aningaasaliiffigisassatut pilersaarutaanut, ukiunut arlalinnut missingersuusiaanut il. il. tunngatillugit pissutaasunut nassuiaatit.

 

7. § 42-p kingorna ilanngunneqassaaq:
  § 42 a.  Kommunip kingusinnerpaamik ukiumi naatsorsuiffiusumi 2023-mi atuutilertussamik kommunip pissarsiassai akilerneqanngitsut isumakkeerfiginerisigut nammineq aningaasaatimi aaqqiiviginissaanut Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput. Pissarsiassat nalikilliliiffissamit ukiunik marlunnik sivikinnerusumik akilerneqartussaasimasut akuersissummi ilaatinneqarsinnaanngillat. Taamatut akuersissuteqarnissamut atugassarititaasunik piumasaqaatinillu erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, tassungalu ilanngullugu akiligassat qanoq ittut akuersissummut ilaatinneqarsinnaanerat aalajangersinnaallugu.

 

8. § 43, imm. 1, uniffik siulleq atorunnaarsinneqassaaq.

 

9. § 46 a, imm. 1 aamma 2, ima oqaasertalerneqassapput:
  § 46 a. Naalakkersuisut Pisortat ataatsimoorlutik qarasaasianik ingerlatsinerannut siulersuisut inassuteqareernerisigut, aamma kommunit tusarniarneqareernerisigut, alajangersinnaavaat: 
1)  qarasaasiat sorliit pisortani ataatsimoorussatut isigineqassanersut, aamma 
2)  kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat pisortat ataatsimoorlutik qarasaasiat sorliit atussaneraat, tassungalu ilanngullugu pisussaaffik kommuninut tamanut aammalu Namminersorlutik Oqartussanut imaluunniit taakku ilaannaannut atuutissanersoq. 
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunit Namminersorlutik Oqartussallu peqatigalugit pisortat qarasaasianik ataatsimoorlutik pisaarnissamut, ingerlatsinermut ineriartortitsinermullu aaqqissuussaanermik pilersitsinissaat pillugu malittarisassanik aalajangiisinnaapput. Naalakkersuisut matuma ataani, aaqqissuussaaneq qanoq aqunneqassanersoq, alajangiinermi tunngaviit suut malillugit pisortani qarasaasiat ataatsimoorussatut isigineqassanersut, aaqqissuussaanerup aningaasartuutai kommunit Namminersorlutillu Oqartussat akornanni qanoq agguarneqassanersut, aaqqissuussaaneq kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat avataanni allanut sullissilluni suliaqarsinnaanersoq il. il. malittarisassanik aalajangiisinnaapput.”

 

10. §§ 49 aamma 50 atorunnaarsinneqassapput.

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2022 atuutilissaaq, inatsisillu atuutilerneranit ukiumoortumik missingersuutinut aningaasanullu inatsisinut akuersissutigineqartunut atuulluni.
  Imm. 2.  Inatsisip atortuulersinneqarnerani Namminersornerullutik Oqartussat missingersuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 29. oktober 1999-imeersumi §§ 21-24 atorunnaarsinneqassapput.
  Imm. 3.  2023-mut § 2, imm. 2, nr. 2-mi naatsorsuutit killiffii taaneqartut, Inatsisartut inatsisaanni § 1, nr. 1-imi matumani oqaasertaliorneqartutut ukiut aningaasanut inatsiseqarfiit sisamani tulliuttuni kommuninut tamanut aamma Namminersorlutik Oqartussanut, kommunit ukiumoortumik missingersuutaat aamma Namminersorlutik qartussat 2021-mut Aningaasaqarnermut inatsisaat ilassutitullu aningaasaliissutit 1. januar 2022 sioqqullugu akuerineqarsimasut tunngavigalugit, ukiumoortumik missingersuutit maluunniit aningaasanut inatsit akuerineqarsimasut 1,50 procentimik ilassuserlugu killigititat aalajangerneqassapput. Naalakkersuisoq taanna Naalakkersuisut Siulittaasuata erseqqinnerusumik aalajangiineratigut tamatumunnga piginnaatinneqartoq, 2022-mi apriilip naannginnerani naatsorsuutinik suliaqassaaq.
  Imm. 4. Naatsorsuutinut § 4, imm. 1-imi taaneqartunut taamaallaat ilaapput ukiut aningaasanut inatsiseqarfiusut Inatsisartut inatsisaata atuutilernerata kingorna naammassineqartut, 2023-milu februaarip naannginnerani siullermik suliarineqartut.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat